Hyppää sisältöön
Puhelimessa avoinna oleva Facebook-sovellus, takana kannettava tietokone

Some-arvonta

Kajaanin kaupungin Facebook-arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää Kajaanin kaupunki (jäljempänä ”Järjestäjä”). Tämä kampanja eikä mikään sen osista ole Facebookin järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin käyttöehtoja ja sääntöjä.

2. Osallistuminen

Kampanja päättyy 31.8.2021 klo 24.00. Voit osallistua kampanjaan kommentoimalla julkaisua Kajaanin kaupungin Facebook-mainosta. (https://www.facebook.com/). Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 15-vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta Järjestäjän henkilökuntaa. Kampanjaan voi osallistua vain kerran. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

3. Palkinnot ja niistä ilmoittaminen

Kaikkien kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan yksi palkinto, joka sisältää kaksi vapaalippua Kajaanin kaupunginteatterin Zorro-musikaaliin (palkinnon yhteisarvo 68 €). Voittaja arvotaan 1.9.2021 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti Facebook-yksityisviestillä.

Arvontaan osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 2 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja järjestäjällä on oikeus arpoa/valita uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajille sähköpostitse sovitulla tavalla. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle.

4. Oikeudet

Kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin oikeudet kuuluvat Järjestäjälle.

5. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Järjestäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

6. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Kajaanin kaupunki käsittelee osallistujien henkilötietoja vain kampanjan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi.

7. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

8. Muut ehdot

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä ilmoittaa kampanjan markkinointikanavassa ja tällä sivulla (www.kajaani.fi/some-arvonta) mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Yhteystiedot