Hyppää sisältöön

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Veteraaniasiain neuvottelukunta on veteraanijärjestöjen ja kaupungin välinen neuvotteluelin. Neuvottelukunnan jäseninä ovat veteraanijärjestöjen edustajat ja kaupungin edustajat. Puheenjohtajana ja sihteerinä toimii kaupungin vs. henkilöstöjohtaja, veteraaniasiamies Hannu Westerinen.

Ve­te­raa­nien ko­tiin vie­tä­vät pal­ve­lut ovat muut­tu­neet la­ki­sää­tei­sik­si 1.11.2019 al­kaen. Pal­ve­lut pe­rus­tu­vat pal­ve­lu­tar­peen ar­vioon ja ar­vion te­kee Kai­nuun so­ten van­hus­pal­ve­lui­den asia­ka­soh­jaa­ja.  Myös pal­ve­lu­tar­peen muut­tues­sa ote­taan yh­teys asia­ka­soh­jaa­jaan. Jokaisessa Kainuun kunnassa on asiakasohjaaja, joka tekee lakisääteisen palveluntarpeen arvioinnin ja järjestää palvelutarpeen arvioinnin mukaiset kotiin vietävät palvelut veteraaneille.

  • Asiakasohjaajan tavoittaa numerosta 08 6156 9728, käytössä on takaisinsoittojärjestelmä.

Kajaanin veteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenet 2017 – 2021

EdustajaOrganisaatio
Jääskeläinen VeliKajaanin Sotaveteraanit ry
Minkkinen MarttiKajaanin Reserviupseerikerho ry
Malinen ReijoKajaanin Rintamaveteraanit ry
Tuhkanen SeppoKajaanin Reserviläiset ry
Huttunen JuhaSotainvalidien Veljesliiton Kajaanin osasto ry
Sistonen Toivo, varalla Juntunen HannuKaupunginhallituksen edustaja
Westerinen Hannu, puheenjohtajaKajaanin kaupunki

Tiedusteluihin vastaa