Hyppää sisältöön

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Veteraaniasiain neuvottelukunta on veteraanijärjestöjen ja kaupungin välinen neuvotteluelin. Neuvottelukunnan jäseninä ovat veteraanijärjestöjen edustajat ja kaupungin edustajat. Puheenjohtajana toimii Kajaanin lyseon rehtori Marko Kuvaja ja sihteerinä johdon sihteeri Stina Huovinen.

Ve­te­raa­nien ko­tiin vie­tä­vät pal­ve­lut ovat muut­tu­neet la­ki­sää­tei­sik­si 1.11.2019 al­kaen. Pal­ve­lut pe­rus­tu­vat pal­ve­lu­tar­peen ar­vioon ja ar­vion te­kee Kai­nuun hyvinvointialueen van­hus­pal­ve­lui­den asia­ka­soh­jaa­ja.  Myös pal­ve­lu­tar­peen muut­tues­sa ote­taan yh­teys asia­ka­soh­jaa­jaan. Jokaisessa Kainuun kunnassa on asiakasohjaaja, joka tekee lakisääteisen palveluntarpeen arvioinnin ja järjestää palvelutarpeen arvioinnin mukaiset kotiin vietävät palvelut veteraaneille.

  • Asiakasohjaajan tavoittaa numerosta 08 6156 9728, käytössä on takaisinsoittojärjestelmä.

Kajaanin veteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenet 2021 – 2025

EdustajaOrganisaatio
Jääskeläinen VeliKajaanin Sotaveteraanit ry
Minkkinen MarttiKajaanin Reserviupseerikerho ry
Malinen ReijoKajaanin Rintamaveteraanit ry
Tuhkanen SeppoKajaanin Reserviläiset ry
Huttunen JuhaSotainvalidien Veljesliiton Kajaanin osasto ry
Suutari Eero, varalla Kilpeläinen PasiKaupunginhallituksen edustaja
Kuvaja Marko, puheenjohtajaKajaanin kaupunki

Tiedusteluihin vastaa