Hyppää sisältöön

Tutka- ja Helppi-työpari, NOPO-opo

Tutka- ja Helppi-työparit sekä NOPO-opon rahoitamme 2020-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella esi-ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojenvaikutusten tasoittamiseksi. Lisäksi tästä rahoituksesta on palkattu kaksi resurssiopettajaa. Toinen OKM avustus on saatu hankkeeseen Kajaanin koulujen tasa-arvo ja laatu, jolla olemme voineet palkata lisää luokanopettajia, laaja-alaisia erityisopettajia ja koulunkäyntiavustajia.

Tutka-työpari

Tutka-työpari toimii kodin, koulun ja yhteistyötahojen välimaastossa, kun on tarve selvittää oppilaan tilannetta sekä suunnitella ja toteuttaa yksilöllistä tukea koulunkäynnin haastavissa tilanteissa.

Tavoitteet:

 • tuen räätälöinti ja oppilaan voimavarojen vahvistaminen yhteistyössä perheiden ja yhteistyötahojen kanssa niin että kouluakäymättömyys ei muuttuisi
 • koulupudokkuudeksi
 • katkenneen koulunkäynnin uudelleen käynnistäminen yksilöllisesti suunnitelluin tukimuodoin
 • lapsen, perheen ja koulun henkilöstön tukeminen akuuteissa kriisitilanteissa
 • rinnalla kulkevan palveluohjauksen tarjoaminen

Lue lisää Tutka-työparista

Helppi-työpari

Helppi-työparin tehtäväkenttänä on oppilaiden, luokkien ja koulujen mielen ja muun hyvinvoinnin seuraaminen ja tukeminen yhteistyössä koulujen ja oppilashuollon henkilöstön kanssa

Tavoitteet:

 • oppilaan kehityshaasteissa tukeminen vahvistamalla oppilaan voimavaroja ja selviytymistaitoja (ahdistus, matala mieliala, väsymys, vetäytyminen, jännittäminen, käytösongelmat…)
 • sosiaalisten tilanteiden harjoittelun mahdollistaminen (yksinäisyys, kiusaaminen)
 • arjen hyvinvoinnin lisääminen (vanhemmuuden tukeminen)
 • luokkien ryhmäytymisen ja yhteishengen parantamisen tukeminen
 • konsultointi sekä matalan kynnyksen asiakastyöskentely mielenterveysasioissa

Lue lisää Helppi-työparista

NOPO

NOPO toimii nivelvaiheen opinto-ohjaajana tarjoten yksilöllistä, jalkautuvaa ja tehostettua opinto-ohjausta silloin kun tarvitaan lisätukea toisen asteen koulutussuunnitelmiin ja omien vahvuuksien löytämiseen.

Tavoitteet:

 • NOPO toimii yhteistyössä Kajaanin peruskoulujen oppilaanohjaajien, erityisopettajien, koulupsykologien, TUTKA-parin ja toisen asteen opinto-ohjaajien kanssa sekä tarvittaessa etsivän nuorisotyön kanssa
 • yhteistyö myös eri työnantajiin esim. TET- ja työkokeilujaksoilla sekä oppilaan tukeminen
 • NOPO jalkautuu oppilaiden luo kouluille
 • henkilökohtaisia haastatteluja sekä vierailujen ja tutustumiskäyntien (yritykset, koulutuspaikat) toteuttaminen oppilaan kanssa
 • nuoren arjenhallinnan ja työelämävalmiuksien vahvistaminen
 • niiden toimenpiteiden tukeminen, joiden avulla halutulle alalle pääsy mahdollistuu ja tarvittaessa ohjaaminen tukipalveluiden pariin
 • yhteishaussa tukeminen

Lue lisää NOPO-oposta

Yhteystiedot