Hyppää sisältöön

Pelimoottorit ja 3D-mallintaminen -hanke 2019-2021

3D-mallintaminen ja pelimoottorien hyödyntäminen toimivat jatkumona uuden opetussuunnitelman myötä tulleelle ohjelmoinnille. Yhteistyö korkea-asteen opiskelijoiden kanssa mahdollistaa vertaistuen, jossa kohtaa opettajan pedagoginen näkemys sekä tutoropiskelijan tekninen osaaminen.

Peruskoulusta alkava pelimoottorin hyödyntäminen luo jatkumon perusopetuksesta jatko-opintoihin ja työelämään saakka. Korkeakouluopiskelijoiden ohjaama ohjelmointikerho mahdollistaa innostuksen ja motivaation suuntaamisen oman mielenkiinnon kohteeseen. Kahden koulutusasteen yhteistyö ja alueen valmiit verkostot tukevat peliosaamisen koulutusta ja lisäävät tiimityövalmiuksia sekä tukevat opetus- ja kasvatustyötä.

Tavoitteet

  • Uuden opsin toteuttaminen (Ohjelmointi, 3D).
  • Vahvistaa jo olemassa olevaa mentoritoimintaa ja mentorien osaamista.
  • Aktivoida oppilaita kerhojen avulla.
  • Pelillisyyden hyödyntäminen perusopetuksessa.
  • Pilotoida uusia tapoja oppia.
  • Uudenlaisen osaamisen kehittäminen.
  • Ennakoida pitkällä aikavälillä Kainuun osaamistarpeita.

Yhteystiedot