Hyppää sisältöön

Pedagogiset TVT-tutorit ja robotiikka -hanke 2019-2021

Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa keskeisenä kehittämisen keinona on Kainuun älykäs erikoistuminen; automaatio, mittaustekniikka, pelit ja simulaatiot. Robotiikka ja ohjelmointi ovat tulleet osaksi uutta opsia, ja Kajaanissa niistä voidaan luoda jatkumo, “robotiikkapolku”, perusopetuksesta ammattikorkeakouluun. Tällainen kouluasteiden yhteistyö mahdollistaa tasalaatuisen ja johdonmukaisen digitaalisen oppimispolun luomisen oppijoille. Tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan tvt-tutoreiden teknisen ja pedagogisen osaamisen tason nostamista robotiikassa ja ohjelmoinnissa. Tavoitteena on luoda uudenlaista yhteistyötä ja resurssiviisautta käyttämällä ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoita tutoreina ja valmiita ympäristöjä tvt-tutoreiden tukena opetuksessa.

Tavoitteet

  • Luonteva jatko toiminnalle 2014 ->tvt-tutoreiden robotiikan ja ohjelmoinnin osaamisen tason nostaminen
  • Tvt:n pedagogiikan kehittäminen.
  • Oppiasteet ylittävä yhteistyö perusopetus/toinen aste/ammattikorkeakoulu.
  • Pitkällä aikavälillä OPS-työ, jossa robotiikkaa integroidaan eri oppiaineisiin  –  yhtenäinen Kajaanin perusopetuksen “robotiikkapolku”.
  • Kainuulainen alueellinen näkökulma; Toiminta tukee Kainuun maakuntaohjelman keskeistä ajatusta Kainuun älykkäästä erikoistumisesta; automaatioon, mittaustekniikkaan, peleihin ja simulaatioihin.

Yhteystiedot