Hyppää sisältöön

Ilmoittau­tuminen luku­vuoden 2020 – 2021 kursseille

Ilmoittautua voi:

  1. Internetissä osoitteessa https://opistopalvelut.fi/kaukametsa/
  2. Puhelimitse p. 044 7100 214, ma – ke 12.00 – 16.00.

 

Internet ilmoittautuminen

Verkkoilmoittautumisessa on suojattu yhteys.

Opisto suosittelee kurssimaksun maksamista ilmoittauduttaessa. Kurssimaksu palautetaan, jos kurssi ei toteudu vähäisen osallistujamäärän vuoksi tai peruuntuu Covid-epidemian takia.

Ilmoittautuessaan opiskelija varaa opiskelupaikan ja sitoutuu maksamaan kurssimaksun. Ilmoittautuminen ei ole mahdollista, jos opiskelijalla on maksamattomia kurssimaksuja.

Ilmoittautuessa on annettava matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite. Opisto tiedottaa opintoihin liittyvistä muutoksista tekstiviestein ja sähköpostitse.

Opiston toimintaan liittyvät arviointikyselyt lähetetään sähköpostitse.

 

 

Yksityisyyden suoja

Opisto kunnioittaa opiskelijoiden yksityisyyttä ja tietosuojaa.

Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Opiskelijaksi ilmoittautuessaan opiskelija antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn ja keräämiseen opintoihinsa liittyvissä asioissa.

Opiskelijoiden tiedot tallentuvat Kaukametsän opiston Hellewi-toiminnanohjausjärjestelmään. Henkilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä, Kajaanin kaupungin sivistyslautakunnalta / Kaukametsän opistolta vahvistus, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja.

Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Kaukametsän opiston yhteyshenkilö on rehtori Aune Kariluoto.

Henkilötietojen tarkistuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisen käynnin yhteydessä Kajaanin kaupungin infossa (os. Pohjolankatu 13, Kajaani). Rekisteröidyn on aina todistettava henkilöllisyytensä pyyntöä esitettäessään.