Hyppää sisältöön

Kielet

Kaukametsän opistossa voi opiskella useita eri kieliä.

Kursseja on eritasoisia:

 • alkeistasolta (A1)
 • edistyneempiin,
 • myös keskitason (B1-B2) keskustelukursseja.

Englannin, saksan, ranskan, venäjän, espanjan ja italian kielissä opetuksen rungon muodostavat alkeista systemaattisesti ylemmille tasoille etenevät kielikurssit.

Kielten pienryhmäopetus

Lukuvuonna 2021 – 2022 Kaukametsän opisto järjestää kielten pienryhmäopetusta harkinnanvaraisesti.

Hybridikurssit

Opetus toteutetaan siten, että osa opiskelijoista osallistuu lähiopetukseen ja samaan aikaan on mahdollista osallistua opetukseen myös etänä.

Kielten lähiopetuskurssit löydät täältä

Kielten verkkokurssit löydät täältä

 

Tammikuussa 2022 alkavat kielten kurssit

Kurssit

 • Lähiopetuksena:

  • 252002 Everyday English Starter – uusi kurssi, 14.1.-8.4.2022.

  Englannin perustason kurssi jonkin verran englantia joskus lukeneille. Aktivoidaan kielitaitoa lähtien liikkeelle aivan alusta. Kerrataan tervehdyksiä, numeroita, aakkosia, viikonpäiviä ja kellonaikoja. Opitaan kertomaan mm. itsestä ja arkirutiineista. Harjoitellaan suullista kielitaitoa ja opetellaan ääntämistä. Edetään askel askeleelta yhdessä pohtien sekä pareittain tai pienemmässä ryhmässä harjoitellen. Käytämme apuna oppikirjaa Everyday English Starter – Englantia aikuisille. Taitotaso A1.

  Opetuspaikka: Kaukametsän opisto, lyhytkurssiluokka

  Opettaja: Nahed Al-Sadi

  Tästä pääset ilmoittautumaan

  • 252006 Everyday English 2 – uusi kurssi, 14.1.-8.4.2022

  Jatketaan englannin opiskelua! Harjoitellaan erilaisia arkielämän kielenkäyttötilanteita sekä jatketaan tutustumista englannin perusrakenteisiin. Keskustelujen aiheina mm. perhe ja suku sekä lentokenttä- ja majoittumistilanteet, puhelimessa asiointi sekä erilaiset toivotukset. Uutena kielioppirakenteena mm. imperfekti. Harjoitellaan myös ääntämistä ja kuuntelua. Kurssi sopii englantia muutamia vuosia opiskelleille. Aloitetaan alusta Everyday English 2 -oppikirja. Taitotaso A1-A2. Kurssi toteutetaan kokonaan lähiopetuksena.

  Opetuspaikka: Kaukametsän opisto, lyhytkurssiluokka

  Opettaja: Nahed Al-Sadi

  Ilmoittaudu tästä

  • 252012 Keep on Practising! – uusi kurssi, 13.1.-7.4.2022

  Kurssi englannin kielen rakenteisiin ja sanastoon tutustumista, kielitaidon syventämistä ja puhumisen harjoittelua kaipaaville. Laajennetaan ja ajanmukaistetaan sanastoa sekä lisätään kielenkäytön varmuutta. Aiheina mm. englannin kielen historia, uusi teknologia, matkustaminen sekä rahankäyttö. Rakenteista tutkitaan mm. verbirakenteita ja sananmuodostusta. Kurssikirjana Stepping Stones 3 alusta alkaen. Taitotaso B1. Kurssi toteutetaan kokonaan lähiopetuksena.

  Opetuspaikka: Kaukametsän opisto, lyhytkurssiluokka

  Opettaja: Nahed Al-Sadi

  Ilmoittaudu tästä

  • 252020 Afternoon English

  Do you already have a higher understanding of English and a gift from gab? Join us in our weekly guided discussions. The course will build and maintain confidence in your oral skills while covering a variety of interesting topics, such as art and literature, current events, and travel. There will also be a focus on ways to sounds more natural and smooth through word choice and structure. Lessons will be offered remotely. CEFR level: B2

  Opetuspaikka: Kaukametsän opisto, lyhytkurssiluokka

  Opettaja: Nahed Al-Sadi

  Ilmoittaudu tästä

  Etäopetus verkossa:

  • 252004 Everyday English 1 B

  Jatketaan englannin perusteiden opiskelua. Opetellaan englanniksi varaamaan hotellihuone ja lentoliput sekä asioimaan ravintolassa ja ostostilanteissa. Muita teemoja ovat mökkeily ja luonto. Tutustutaan kielioppirakenteista järjestyslukuihin ja kestopreesensiin. Kerrataan muitakin perusrakenteita. Harjoitellaan paljon ääntämistä sekä lyhyitä puhetilanteita. Jatketaan Everyday English 1 oppikirjaa s.138 lähtien. Taitotaso A1.

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

  Opettaja: Korkealehto Kirsi

  • 252005 Everyday English 2

  Englannin opiskelu jatkuu! Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita sekä tutustumista perusrakenteisiin. Keskustellaan säästä, kuinka kolari-/onnettomuustilanteissa kommunikoidaan, sähköpostin lähettämistä sekä ulkonäön ja henkilöiden kuvailemista. Kielioppirakenteista tutustutaan There is/was; There are/were -rakenteisiin, of-genetiiviin, ajanilmauksiin sekä kerrataan kysymyssanoja ja –lauseita. Harjoitellaan paljon ääntämistä. Jatketaan Everyday English 2 oppikirjaa s.150 eteenpäin.  Taitotaso A1-A2.

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

  Opettaja: Korkealehto Kirsi

  • 252008 Destinations 4

  Kurssilla laajennetaan sanavarastoa, jatketaan rakenteisiin tutustumista sekä kehitetään puhumisen taitoa ja ääntämistä. Aiheina mm. loma-asuminen, hyvinvointi, tapaamisten sopiminen sekä erilaiset arkiset asiointitilanteet. Rakenteista kerrataan konditionaalia, verbin infinitiiviä sekä ing-muotoa ja liitekysymyksiä. Edetään rauhalliseen tahtiin. Oppikirjana Destinations 4 s.52 alkaen. Taitotaso A2.

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

  Opettaja: Nahed Al-Sadi

  • 252009 Everyday English 4

  Syvennetään englannin rakenteiden ja sanavaraston osaamista sekä kehitetään suullista kielitaitoa yhdessä runsaiden harjoitusten avulla. Harjoitellaan myös ääntämistä. Teemoina mm. kodin remontointi, rautakaupassa asiointi, ajankohtaisista uutisista keskusteleminen. Rakenteista tutustutaan ja kerrataan mm. laskettavat ja ei-laskettavat sanat, paljoussanat, fraasiverbit, futuuri ja imperfektin yleis- ja kestomuoto. Jatkamme Everyday English 4 -oppikirjaa s.68 eteenpäin. Taitotaso A2-B1.

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

  Opettaja: Korkealehto Kirsi

  • 252031 Let’s talk!, 2.5.-30.5.2022

  Englannin lyhytkurssi kielen perusrakenteita ja -sanastoa opiskelleille, mutta suullisen kielitaidon hiomista haluaville. Kehitetään rennossa ilmapiirissä puhumisen taitoa omaan itseen ja ympäröivään maailmaan liittyvien aihealueiden parissa. Taitotaso B1.

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

  Ilmoittaudu tästä

 • Etäopetus verkossa:

  • 253002 Hålligång 1

  Jatkokurssi Hålligång 1 -aloittaneille sekä ruotsin kielen perustiedot joskus hankkineille. Arjen tilanteita ruotsiksi – perehdymme sanastoon ja harjoittelemme puhumista. Aktivoidaan aiemmin hankittua kielitaitoa yhdessä! Jatketaan jatkokurssina oppikirjaa Hålligång 1 kappaleesta 5. Taitotaso A2-B1.

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

  Opettaja: Heli Holappa

  Ilmoittaudu tästä

 • Etäopetuksena verkossa:

  • 254001 Saksan alkeet

  Jatketaan saksan kielen perusrakenteiden ja sanaston opettelua. Harjoitellaan kertomaan omasta työstä, mielipiteen ilmaisua, säästä puhumista sekä matkalippujen ostamista että ravintolassa asiointia. Kielioppirakenteista harjoitellaan päälauseen sanajärjestystä, epämääräisen artikkelin käyttöä, substantiivin monikkomuotoja, kieltosanoja, lukusanoja sekä tutustutaan modaaliapuverbeihin. Jatketaan Freut Mich 1 -kirjaa s. 34 eteenpäin. Taitotaso A1.

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

  Opettaja: Heli Holappa

  Ilmoittaudu tästä

 • Lähiopetuksena:

  • 255001 Ranskan alkeiskurssi

  Hitaasti etenevä ranskan kielen alkeiskurssi. Panostamme paljon ääntämiseen ja oikeinkirjoittamiseen sekä tavallisimmissa arkielämän tilanteissa tarvittavaan sanastoon ja ilmaisuihin. Tutustumme ranskankieliseen kulttuuriin.. Taitotaso A1.

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

  Opetuspaikka: Kaukametsä, lyhytkurssiluokka

  Opettaja: Nahed Al-Sadi

  Ilmoittaudu tästä

  • 255004 Ranskan jatkokurssi, uusi kurssi, 12.1.-6.4.2022

  Kielitaitoa aktivoiva kurssi ranskaa useamman vuoden joskus opiskelleille. Keskustellaan ranskaksi ja palautellaan mieleen aiemmin opittua osallistujien mielenkiinnon mukaan. Kurssi sopii niille, joilla on keskitasoinen ranskankielen taito, ja haluavat laajentaa ranskan kielen ja kulttuurin tuntemusta; esimerkiksi Parfait! 3 -oppikirjaa käyttäneille. Tunneilla käytetään opettajan omia oppimateriaaleja. Taitotaso A2-B1.

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.

  Opetuspaikka: Kaukametsän opisto, lyhytkurssiluokka

  Opettaja: Nahed Al-Sadi

  Ilmoittaudu tästä

 • Etäopetuksena verkossa:

  • 256001 Venäjän alkeiskurssi

  Venäjän äänteistä ja aakkosista liikkeelle lähtevä alkeiskurssi kaikille venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Aiheina ovat mm. tervehdykset ja hyvästelyt, kuulumiset, itsestä kertominen ja henkilöesittelyt, venäläiset nimet, ammatit, kansallisuudet, kielitaito, perusluvut, kahvilassa asioiminen, ruoka ja juomat, kellonajat ja paikan ilmaisut; kysyminen ja vastaaminen. Harjoitellaan venäjäksi puhumista, lukemista ja kirjoittamista – kielen rakenteita unohtamatta. Tutustutaan myös perinteiseen ja nykypäivän venäläiseen kulttuuriin, Venäjän lähialueisiin mm. Pietariin ja Kostamukseen. Aloitetaan alusta uudistettu Kafe Piter 1 -oppikirja. Taitotaso A1.

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

  Opettaja: Eeva Kilpeläinen

  • 256003 Kafe Piter 1

  Kurssi vuoden verran venäjää opiskelleille, lähtötasona esim. venäjän alkeita ja jonkin verran tietoa substantiivien suvuista sekä verbien ”ketjut/vitjat” -taivutuksesta. Kurssin alussa äänteiden, kyrillisten painokirjainten, lukemisen ja kirjoittamisen lyhyt kertaus, minkä jälkeen jatketaan venäjän perusrakenteiden ja -sanaston opiskelua. Aiheina mm. maat, kansallisuudet ja kielitaito, itsestä, perheestä ja sukulaisista kertominen, perusadjektiivit, ammatista ja työpaikasta kertominen, kaupunki, julkiset liikennevälineet ja niillä liikkuminen, kiinnostuksenkohteet, viikonlopunvietto, pikkupurtavaa, omistajan ilmaisu, erilaiset ajan ilmaisut, vuodenajat ja vapaa-ajan vietto, venäläinen kulttuuri ja tavat. Harjoitellaan myös kyrillisin kaunokirjaimin kirjoittamista. Oppikirjana uudistettu Kafe Piter 1 kappaleesta 7 eteenpäin. Taitotaso A1.

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

  Opettaja: Eeva Kilpeläinen

  • 256005 Kafe Piter 2

  Kurssi useampia vuosia venäjää opiskelleille. Aiheina mm. perhe, suku ja ihmissuhteet, vuosiluvut ja yleensä lukusanojen kertaus, liikevenäjä ja sähköpostiviestien kirjoittaminen, venäläinen arki ja ajankohtaiset uutiset. Jatketaan tutustumista Venäjän kaupunkeihin ja niiden nähtävyyksiin, eri kansoihin, venäläiseen kirjallisuuteen. Opetellaan käyttämään etuliitteettömiä ja etuliitteisiä liikeverbejä, opitaan lisää erilaisista pronomineista, kuten kieltopronominit ja -adverbit ja demonstratiivipronominit, sekä niiden taivutuksesta, lyhyistä adjektiiveista, refleksiiviverbeistä. Harjoitellaan puhumista, kirjoittamista ja laajennetaan eri tilanteissa tarvittavaa sanastoa. Oppikirjana Kafe Piter 2 kappaleesta 14 eteenpäin. Taitotaso A2.

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

  Opettaja: Eeva Kilpeläinen

  Ilmoittaudu tästä

 • Lähiopetuksena:

  • 257001 Espanjan alkeiskurssi

  Espanjan kurssi vasta-alkajille. Aiheina mm. espanjan ääntäminen, tervehdykset, hyvästelyt, esittäytyminen ja toisen henkilön esittely, lukusanat, hotellihuoneen varaaminen, juomien ja tapasten tilaaminen, henkilöiden kuvaileminen. Tutustutaan kielen rakenteisiin. Tavoitteena on myös rohkaistua puhumaan espanjaksi. Buenas Migas 1 -oppikirja aloitetaan alusta.  Taitotaso A1.

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

  Opettaja: Maria Valdez-Hyvönen

  • 257007 Avanzamos!

  Espanjan jatkokurssi useita vuosia kansalaisopistossa opiskelleille tai muuten vastaavat tiedot hankkineille. Kartutamme ja ylläpidämme kielitaitoa keskustellen, kuunnellen, lukien ja kirjoittaen. Kertaamme erilaisia rakenteita ja kasvatamme sanavarastoa. Oppikirjana ¡Avanzamos! -kirja (Finn Lectura) kappaleesta 3 eteenpäin. Kirjan alkuosa kerrataan syksyn alussa. Taitotaso B1-B2. ¡Bienvenidos!

  Kurssille on mahdollista osallistua joko paikan päällä Kaukametsän opistolla tai etäyhteydellä.

  Opettaja: Suvi Partanen

  Ilmoittaudu tästä

  Etäopetuksena verkossa:

  • 257005 Fantástico! 2

  Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua! Tavoitteena on oppia vertailemaan hintoja, asioimaan ruokakaupassa, kuvailemaan henkilöitä ja esineitä, asioimaan vaatekaupassa, kertomaan päivärutiineista. Kurssin alussa kerrataan aiemmin opittua sanastoa ja espanjan kielen perusrakenteita. Oppikirjana ¡Fantástico! 2 kappaleesta 2 alkaen. Taitotaso A1.

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

  Opettaja: Maria Valdez-Hyvönen

  • 257006 Buenas Migas 2

  Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua! Aiheina mm. olosuhteiden kuvaileminen, tilanteiden ja henkilöiden kuvaileminen, elokuvien, kirjojen ja taideteosten kuvailu, taksilla matkustaminen, poliisilaitoksella asiointi, menneisyyden kuvaileminen. Opitaan lisää espanjan kielen rakenteista mm. imperfektin käyttö, absoluuttinen superlatiivi ja perfekti. Kurssin alussa kerrataan aiemmin opittuja sanastoja ja espanjan kielen perusrakenteita. Oppikirjana Buenas Migas 2, jatketaan kappaleesta 8. Taitotaso A2.

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

  Opettaja: Maria Valdez-Hyvönen

  Ilmoittaudu tästä

 • Lähiopetuksena:

  • 258002 Italian alkeiskurssi – uusi kurssi, 17.1.-11.4.2022

  Italian alkeiskurssi kaikille italian kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Pääpaino on käytännön puheharjoituksissa, sanastossa ja kielen perusrakenteissa, kulttuuria unohtamatta, esim. ruoka, musiikki, elokuva ja italialaiset eleet. Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset viestintätilanteet, esim. tervehdykset, itsestä ja omasta päivästä kertominen, kahvilassa asiointi. Harjoittelemme ääntämistä ja opettelemme sanastoa ja keskeisiä rakenteita, mm. lukusanoja, verbejä, kysymyssanoja, artikkeleita ja prepositioita. Oppikirjana Si parte! 1 Taitotaso A1.

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

  Opetuspaikka: Kaukametsän opisto, monitoimiluokka

  Opettaja: Foroogh Haratian

  Ilmoittaudu tästä

  • 258003 Si parte! 1

  Italian jatkokurssi vuoden tai pari kieltä opiskelleille. Kurssilla opitaan kielen perusrakenteita ja harjoitellaan yksinkertaisia kommunikatiivisia tilanteita. Samalla jatketaan italialaiseen kulttuuriin tutustumista mm. musiikkiin, elokuviin, ruokakulttuuriin ja italianmatkailuun.  Aihepiireinä kaupungissa liikkuminen, paikat ja ammatit, ajan- ja paikanilmaukset, tilaaminen kahvilassa, ruoan ja juomien tilaaminen ravintolassa, mieltymysten ilmaisu ja kaupoissa käyminen. Keskeisinä kielioppiasioina preesens, substantiivien ja adjektiivien monikko, prepositiot, possessiivit, objekti ja datiivi pronominit, kestopreesens ja kysymyssanat. Oppikirjana Si parte! 1 kappaleesta 5 eteenpäin. Kurssi sopii myös Bella vista 1 -oppikirjan mukaan opiskelleille. Taitotaso A1.

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena. Opetuspaikka: Kaukametsä, monitoimiluokka

  Opettaja: Foroogh Haratian

  • 258006 La dolce vita

  Kielitaitoa aktivoiva italian kurssi, jonka tavoitteena on kehittää keskustelutaitoja sekä Italian kulttuurin ja tapojen ymmärrystä. Sisältää keskusteluja sekä musiikkiin, elokuviin, ruokakulttuuriin, kirjallisuuteen, muotiin ja Italiaan perehtymistä. Kerrataan italian kielen rakenteita, käytetään monia erilaisia opetusmenetelmiä ja samalla rohkaistaan opiskelijoita parantamaan kielitaitoaan. Opettajan omat materiaalit. Taitotaso A2-B1.

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena. Opetuspaikka: Kaukametsä, kieliluokka

  Opettaja: Foroogh Haratian

  • 258031 Si parte! 1 (kevään lyhytkurssi)

  Italian aktivointi- ja kertauskurssi vuoden tai pari kieltä Si parte! 1 -kirjan mukaan opiskelleille. Painotetaan käytännön puheharjoituksia eri tilanteissa esim. itsestä ja eri aiheista kertominen, kahvilassa ja ravintolassa tilaaminen, ajan- ja paikanilmaukset, mieltymysten ilmaisu ja italianmatkailu. Kurssilla kerrataan italian kielen rakenteita mm. preesens, substantiivien ja adjektiivien monikko, prepositiot, possessiivit, objekti ja datiivi pronominit, kestopreesens ja kysymyssanat. Oppikirjana Si parte! 1 ja opettajan omat materiaalit. Taitotaso A1.

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena. Opetuspaikka: Kaukametsä, kieliluokka

  Opettaja: Foroogh Haratian

  • 258033 La dolce vita (kevään lyhytkurssi)

  Italian aktivointi- ja kertauskurssi useampia vuosia Si parte! 2 tai Bella vista 1-2 kirjojen mukaan italiaa opiskelleille. Painotetaan käytännön puheharjoituksia eri tilanteissa esim. kertominen kaupungeista, joissa on käynyt, mielipiteen ilmaisu, kokemuksista kertominen (työkokemus, tapahtumat ym.), tulevaisuudensuunnitelmista ja vapaa-ajasta kertominen, perheestä ja sukulaisista kertominen, asumisesta puhuminen. Kurssilla kerrataan seuraavat rakenteet: perfekti, epäsäännölliset partisiipit, pronominien kertaus, refleksiiviverbit, futuurit, perheenjäsenet + possessiivikertaus, adjektiivien vertailumuodot. Oppikirjana Si parte! 2 ja opettajan omat materiaalit. Taitotaso A2.

  Kurssi toteutetaan hybridikurssina siten, että osa opiskelijoista osallistuu lähiopetukseen ja samaan aikaan on mahdollista osallistua opetukseen myös etänä.

  Opettaja: Foroogh Haratian

  Ilmoittaudu tästä

  Hybridi -kurssi:

  Kurssit toteutetaan hybridikurssina siten, että osa opiskelijoista osallistuu lähiopetukseen ja samaan aikaan on mahdollista osallistua opetukseen myös etänä.

  • 258005 Si parte! 2

  Italian jatkokurssi useampia vuosia italiaa opiskelleille. Opitaan lisää italian kielen rakenteita ja samalla jatketaan tutustumista italialaiseen kulttuuriin. Aiheena ovat kertominen kaupungeista, joissa on käynyt, mielipiteen ilmaisu, kokemuksista kertominen (työkokemus, tapahtumat ym.), tulevaisuudensuunnitelmista ja vapaa-ajasta kertominen, perheestä ja sukulaisista kertominen, asumisesta puhuminen. Opimme seuraavat rakenteet: perfekti, epäsäännölliset partisiipit, pronominien kertaus, refleksiiviverbit, futuuri, perheenjäsenet + possessiivikertaus, adjektiivien vertailumuodot. Oppikirjan ohella käytetään paljon erilaisia oppimateriaaleja, kuten lauluja, äänitteitä, videoita ja tarinoita. Oppikirjana Si parte! 2 kappaleesta 1 eteenpäin. Taitotaso A2.

  Kurssi toteutetaan hybridikurssina siten, että osa opiskelijoista osallistuu lähiopetukseen ja samaan aikaan on mahdollista osallistua opetukseen myös etänä. Opetuspaikka: Kaukametsä, kieliluokka

  Opettaja: Foroogh Haratian

  • 258032 Si parte! 2 (kevään lyhytkurssi)

  Italian aktivointi- ja kertauskurssi useampia vuosia Si parte! 2 tai Bella vista 1-2 kirjojen mukaan italiaa opiskelleille. Painotetaan käytännön puheharjoituksia eri tilanteissa esim. kertominen kaupungeista, joissa on käynyt, mielipiteen ilmaisu, kokemuksista kertominen (työkokemus, tapahtumat ym.), tulevaisuudensuunnitelmista ja vapaa-ajasta kertominen, perheestä ja sukulaisista kertominen, asumisesta puhuminen. Kurssilla kerrataan seuraavat rakenteet: perfekti, epäsäännölliset partisiipit, pronominien kertaus, refleksiiviverbit, futuurit, perheenjäsenet + possessiivikertaus, adjektiivien vertailumuodot. Oppikirjana Si parte! 2 ja opettajan omat materiaalit. Taitotaso A2.

  Kurssi toteutetaan hybridikurssina siten, että osa opiskelijoista osallistuu lähiopetukseen ja samaan aikaan on mahdollista osallistua opetukseen myös etänä. Opetuspaikka: Kaukametsä, kieliluokka

  Opettaja: Foroogh Haratian

  Hybridikurssit löydät täältä

  Etäopetuksena verkossa:

  • 258004 Si parte! 1 verkkokurssi

  Italian jatkokurssi vuoden tai pari kieltä opiskelleille. Kurssilla opitaan kielen perusrakenteita ja harjoitellaan yksinkertaisia kommunikatiivisia tilanteita. Samalla jatketaan italialaiseen kulttuuriin tutustumista mm. musiikkiin, elokuviin, ruokakulttuuriin ja italianmatkailuun.  Aihepiireinä kaupungissa liikkuminen, paikat ja ammatit, ajan- ja paikanilmaukset, tilaaminen kahvilassa, ruoan ja juomien tilaaminen ravintolassa, mieltymysten ilmaisu ja kaupoissa käyminen. Keskeisinä kielioppiasioina preesens, substantiivien ja adjektiivien monikko, prepositiot, possessiivit, objekti ja datiivi pronominit, kestopreesens ja kysymyssanat. Oppikirjana Si parte! 1 kappaleesta 5 eteenpäin. Kurssi sopii myös Bella vista 1 -oppikirjan mukaan opiskelleille. Taitotaso A1.

  Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena.

  Opettaja: Foroogh Haratian

  Ilmoittaudu tästä

 • Etäopetuksena verkossa:

  Suomen kielen alkeiskursseilla aloitetaan tarvittaessa aivan alusta: ääntäminen, kirjaimet, numerot, perusfraaseja elämän eri tilanteisiin, suomen kielen perusrakenteita. Tavoitteena suomen kielen luku- ja kirjoitustaito, arkielämässä tarvittava suullinen ja kirjallinen kielitaito.

  Opetuskielenä suomi. Kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena. Taitotaso A1.

  • 259003 Suomen kielen alkeiskurssi 1, kevät (taso A1)

  Suomen kielen jatkokurssit edistyneemmille suomen opiskelijoille. Painotukset luetun ja kuullun ymmärtämisessä sekä tekstien tuottamisessa ja huoltamisessa. Syvennetään suomen kieliopin tuntemusta ja kielenhuollon taitoja. Harjoitellaan itsestä ja omasta osaamisesta kertomista sekä parannetaan keskustelutaitoja.

  Kurssi toteutetaan etäopetuksena Teams-verkkoyhteydellä. Taitotaso A2.2–B1

  • 259007 Suomen kielen jatkokurssi 1, kevät (taso A2-B1)

  Suomen kielen jatkokurssi työssäkäyville, edistyneemmille suomen opiskelijoille. Painotus sekä puhutun että kirjoitetun tekstin sujuvassa tuottamisessa.  Kurssi toteutetaan etäopetuksena Teams-verkkoyhteydellä. Taitotaso B2 – C1.

  • 259008 Suomen kielen jatkokurssi 2, kevät (taso B2-C1)

  Opettaja: Veera Kyyrönen

  Lisätietoja kursseista löydät täältä.

 • Lähiopetuksena:

  • 259201 Arabian alkeiskurssi

  Arabian kielen kurssi vasta-alkajille. Aiheina mm. arabian aakkoset ja ääntämisharjoitukset, lukeminen ja kirjoittaminen, esittäytyminen, numerot, viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat, ammatit, perhe, tervehtiminen, hyvästeleminen ja muut pienet arkitilanteiden ilmaisut. Aloitellaan myös arabian kielen rakenteisiin tutustumista.

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Osa tunneista voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena

  Opettaja: Nahed Al-Sadi

  Ilmoittaudu tästä

  • 259702 Kielikerä – karjalan kielen kurssi (livvin murre) – uusi kurssi, 5.3.-20.3.2022

  Opetus tapahtuu karjalan kielellä. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempia karjalan kielen opintoja ja se soveltuu niin vasta-alkajille kuin edistyneille.

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.

  Kurssin tavoitteena on sanavaraston laajentaminen ja ydinsanastoon aihepiirittäin (perhe/koti/asuminen, aika/vuodenajat/kalenteri/päivärytmi, harrastukset/asiointi, ruoka/kulttuuri/matkustaminen). Kielioppi tulee tutuksi vertailevan kieliopin avulla. Käsiteltävät asiat vahvistetaan rakenteellisilla ja kommunikatiivisilla harjoituksilla.

  Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija hallitsee yksinkertaisen sanaston ja vertailevaa kielioppia käyttänen osaa tehdä käännöksiä karjalan kielelle.

  Opetuspaikka: Kaukametsän opisto, kieliluokka

  Opettaja: Elena Junttila

  Ilmoittaudu tästä

 • Lähiopetuksena:

  • 259802 Puhutaan japania!

  Oletko jo opiskellut japanin kieltä muutamia vuosia ja ymmärrät japania, mutta haluaisit käyttää kielitaitoasi puhuen? Tämä kurssi on suunnattu Sinulle, joka haluaisit puhua ja kommunikoida paremmin japanin kielellä. Tällä kurssilla voit laajentaa japanin kielen sanastoasi.

  Oppitunnit järjestetään joka toinen viikko: 6.9., 20.9., 4.10., 1.11., 15.11. ja 29.11. Taitotaso A1 – A2.

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.

  Opettaja: Mayumi Niiranen

  Ilmoittaudu tästä

  • 259803 Puhutaan japania! 2 – uusi kurssi, 10.1.-28.3.2022

  Oletko jo opiskellut japanin kieltä muutamia vuosia ja ymmärrät japania, mutta haluaisit käyttää kielitaitoasi puhuen? Tämä kurssi on suunnattu Sinulle, joka haluaisit puhua ja kommunikoida paremmin japanin kielellä. Tällä kurssilla voit laajentaa japanin kielen sanastoasi.

  Oppitunnit järjestetään joka toinen viikko. Taitotaso A1 – A2.

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.

  Opetuspaikka: Kaukametsän opisto, piirustus- ja maalausluokka

  Opettaja: Mayumi Niiranen

  Ilmoittaudu tästä

  Etäopetuksena verkossa:

  • 259801 Japanin alkeiskurssi

  Aivan alusta liikkeelle lähtevä japanin kurssi. Opitaan japanin ääntämistä, kirjoitusmerkkejä (hiraganat, katakanat ja kanjit) sekä jokapäiväisiin puhetilanteisiin sopivia sanoja ja perusfraaseja. Tutustutaan japanilaiseen kulttuuriin, tapakulttuuriin, pukeutumiseen ja muihin aiheisiin opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan.

  Opettaja: Yoshiko Immonen

  Ilmoittaudu tästä

 • Lähiopetuksena:

  • 259401 Tukiviittomat

  Kurssin tavoitteena on oppia tuottamaan ja ymmärtämään erityisesti lasten kanssa tarvittavia tukiviittomia. Tukiviittomia voidaan käyttää kommunikaatiomenetelmänä esimerkiksi henkilöiden kanssa, joilla on puheen- ja kielenkehityksen häiriöitä. Kurssilla opetellaan tukiviittomisen periaatteet ja harjoitellaan viittomia osallistujien toivomista eri aihepiireistä. Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa osaamista tukiviittomisesta.

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.

  Opettaja: Annina Mäkilä

  Ilmoittaudu tästä

Kielten verkkojulkaisu

Ohita upotus