Hyppää sisältöön

Historia, yhteis­kunta ja talous

 • Syksyllä 2021 pääset kuuntelemaan luentoja muun muassa Rooman historiasta, Yrjö Kallisesta ja saamelaiskulttuurista.

  Voit myös osallistua Suorat sanat -keskustelutilaisuuksiin Kaukametsän opiston auditoriossa ja Kajaanin kirjastossa.

  Täältä löydät luentojen tarkemmat tiedot.

  • 121002 Metsästäjätutkintoon valmentava luentosarja ja metsästäjätutkinto, kevät 2022

  Tästä pääset ilmoittautumaan ennakkoon 

  Metsästäjätutkinto

  Tutkinto käsittää vapaaehtoisen koulutustilaisuuden ja pakollisen kirjallisen kokeen.

  Koulutustilaisuuden kestoksi on sovittu Kajaanin riistanhoitoyhdistyksessä 12 tuntia.

  Metsästäjätutkintoon valmentavan kurssin aihesisältö

  1. Metsästyslainsäädäntö
  2. Lajituntemus, nisäkkäät, linnut
  3. Riistaekologia
  4. Eettinen metsästys
  5. Aseet ja patruunat
  6. Turvallisuus
  7. Pyyntivälineet
  8. Saaliinkäsittely
  9. Kertaus

  Tuntijako

  Luento jakautuu 3 jaksoon, yhteensä 12 tuntia.

  Kirjallinen koe

  Koe käsittää yhteensä 60 kysymystä edellä mainituista aiheista. Vastaukset kysymyksiin tulee löytyä sekä koulutustilaisuuden opetuksesta  että Suomen Riistakeskuksen toimittamasta ”Metsästäjän oppaasta”.

  Kirjallinen koe hyväksytään, jos oikeita vastauksia on vähintään 52. Kokeen hyväksytysti suorittaneille annetaan pyynnöstä todistus metsästäjätutkinnon suorittamisesta.

  Lisätietoja

  Kajaanin riistanhoitoyhdistys ry.

  p. 040 737 0025

  Tervetuloa suoraan Kaukametsän opiston auditorioon.

   

  • 165001 Sukututkimus

  Koko vuoden mittainen kurssi! Kurssille voivat osallistua kaikki sukututkimuksesta kiinnostuneet. Kurssilaiset oppivat harrastamaan itsenäisesti sukututkimusta sekä kirkonarkistojen että muiden sukututkimuksessa käytettävien asiakirjojen avulla. Kurssilla edistetään sukututkijoiden tutkimustietoutta osallistujien omalla aktiivisuudella.

  Tästä pääset ilmoittautumaan kurssille

  Lisäksi sukututkimuksesta järjestetään verkkokursseja:

  • 165002 Verkkokurssi: sukututkimuksen peruslähteet ja tietokannan verkossa

  Kurssi on tarkoitettu sukututkimusta aloittaville ja jonkin verran sitä harrastaneille. Kurssi antaa valmiuden itsenäiseen sukututkimuksen tekemiseen omalta kotikoneelta käsin. Tavoitteina on oppia käyttämään erilaisia haku ja arkistotietokantoja verkossa. Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia tietokantoja: Katiha, Hiski, Sampo, ja seuraavia digitaaliarkistoja SSHY, arkistolaitos, historiallinen sanomalehtiarkisto, sota-tietokannat, Amerikan siirtolaisuuteen liittyvät tietokannat, SVAR, Norjan digitaaliarkisto. Opetus tapahtuu Zoomin välityksellä.

  Opettaja: Sari Karjalainen

  165003 Verkkokurssi: sukututkimus ja vanhat käsialat

  Kurssilla tutustutaan sukututkimuksen keskeisiin lähteisiin. Tavoite on, että opiskelija oppii tulkitsemaan vanhoja käsialoja 1600-luvulta saakka sekä tietää miten erilaisia verkossa olevia tietokantoja ja lähteitä sukututkimuksen aloittamiseen tarvitaan ja käytetään apuna. Opetellaan myös kirkonkirjojen, henkikirjojen perukirjojen rakenteita ja historiaa. Opetus tapahtuu verkossa Zoomin välityksellä.

  Opettaja: Sari Karjalainen

  Täältä löydät lisätietoja kursseista.

 • Verkkokurssina:

  • 160005 Verkkokurssi: Yrittäjyys kansalaistaidoksi B (Yritysmuodot, yritysten rekisteröinti)

  Yrittäjyyden osaaminen on kansalaistaito.  Tämä kurssi käsittelee yritysmuotoa ja yritysten rekisteröintiä. Kurssilla käydään läpi eri yritysmuodot toiminimestä osuuskuntaan sekä täydennetään yritysmuotoon soveltuva Y-lomake ja käydään läpi käytännönläheisesti perustamisvaiheessa huomioitavat verotus-, eläke ja vakuutusasiat. Tarvittaessa laaditaan yrityksen perustamisasiakirjat.
  Opettaja: Jutta Järvinen

  Täältä löydät lisätietoja kursseista