Hyppää sisältöön
Vanhan kirjoituskoneen näppäimet

Esittävä taide ja kirjallisuus

  • 230002 Kirjoittajakurssi

  Luovaa kirjoittamista, tekstien analysointia ja kritisointia, kielenhuoltoa, teoriaa, kirjallisuusesimerkkejä ja tekstien hiomista julkaisuvalmiiksi. Kurssi sopii aloitteleville ja jo pitempään kirjoittaneille.

  Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

  Tästä pääset ilmoittautumaan

  Verkkokurssit:

  • 230003 Verkkokurssi: Kirjoittamisen seitsemän salaisuutta
  • 230004 Verkkokurssi: Biisinkirjoituskurssi

  Täältä löydät lisätietoja kursseista

  • 191011 Aikuisten runoryhmä

  Aikuisten runoryhmässä syvennytään ryhmäläisiä puhuttelevaan runouteen yhdessä tutkien ja kokien. Ryhmässä tehdään erilaisia teatteri-ilmaisuun, äänenkäyttöön ja tekstin näyttämöllistämiseen ohjaavia harjoitteita. Lukukauden päätteeksi valmistetaan pieni runoesitys. Syyskaudella ryhmän vetäjänä toimii Heidi Syrjäkari. Mahdollisista aikataulumuutoksista sovitaan ryhmäläisten kesken.

  Osa opetuksesta voidaan tarvittaessa toteuttaa etäopetuksena.

  Tästä pääset ilmoittautumaan

  Sanataide on taiteellista ja kielellistä ilmaisua.

  Opetuksen tavoitteena on kehittää ihmisen luovaa kielenkäyttötaitoa.

  Tähän tavoitteeseen pyritään

  • kirjoittamisen ja
  • lukemisen sekä
  • puhumisen ja
  • kuuntelemisen taitojen harjoittamisen kautta.

  Opetuksessa keskitytään

  • sekä kirjalliseen että
  • suulliseen ilmaisuun ja
  • esittämiseen.

  Tavoitteena on opiskelijan

  • emotionaalinen,
  • esteettinen ja
  • älyllinen kasvaminen

  havaintoja tekeväksi kulttuurista kiinnostuneeksi yksilöksi.

   

  • 191102 SUOMEN LAUSUJAIN LIITON KESÄKURSSI: Runo ja kuvitteleva keho -syventävä kurssi

  Miten rohkaista ja kirkastaa runon esittäjän omaa persoonallista ajattelua näyttämöllisiksi toiminnoiksi, kohti esitystä ja esityksen dramaturgiaa? Miltä runo tuntuu kehossa? Miten runo voisi asettua tilaan? Viiden päivän mittaisella kurssilla tutkitaan keinoja tarttua rohkeasti ja kokeilevassa hengessä runon ehdottamiin maailmoihin. Tavoitteena on etsiä ja möyhentää itselle sopivia tapoja työstää ja esittää runoja. Kurssin aikana runoa lähestytään eri näkökulmien, erityisesti mielikuvien, kehollisuuden, tilan, yleisösuhteen sekä materiaalisten objektien kautta. Kurssilla pohditaan myös runojen (sisäistä) dramaturgiaa. Miten runot asettuvat näyttämölle ja luovat esityksen?

  Kurssilla osallistujat työstävät valitsemiaan runoja sekä yksilöohjauksessa ryhmässä että ryhmän mahdollisuuksia hyödyntäen. Tärkeää kurssilla on kokeileva ja leikillinen ilmapiiri sekä prosessikeskeinen työskentely. Kurssin lopuksi järjestetään demo kurssilla työstetystä materiaalista.

  Kurssilla opettajina toimivat Marjut Maristo TeM ja Tarja Sahlstedt FM, teatteri-ilmaisun ohjaaja. Opettajina Marjutille ja Tarjalle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri kokeilla uutta, rohkaistua ja vaikuttua yhdessä toisia kuunnellen. Runossa heitä kiehtoo sen mahdollisuudet nopeastikin vaihtuviin visuaalisiin ja kehollisiin maisemiin, joissa mikä tahansa on mahdollista.
  Huom! Kurssin pituus opiskelijoille 30 tuntia. Kurssilla yhtä aikaa kaksi opettajaa.

  Tästä pääset ilmoittautumaan

  • 192004 Vuolijoen kesäteatterikurssi

  Tule mukaan valmistamaan näytelmää Vuolijoen kesäteatteriin. Aikataulu sovitaan ohjaajan kanssa, samoin näytelmä.

  Tästä pääset ilmoittautumaan.

Vielä nämä sanat – Kaukametsän opiston kirjoittajapiirin poikkeustila-antologia, Kaukametsän opisto, Kajaani 2020.

Ohita upotus