Hyppää sisältöön

Käden taidot, entisöinti ja verhoilu

Kursseilla opetellaan huonekalujen

 • puhdistusta
 • korjausta
 • verhoilua ja
 • pintakäsittelyä eri menetelmin.

Opiskelija voi työstää haluamiaan huonekaluja tai esineitä, opetusta eriytetään tekijän oman

 • kiinnostuksen,
 • kokemuksen ja
 • taitotason mukaan.

Opetuksessa huomioidaan työturvallisuusvaatimukset sekä käytettävien aineiden ohjeiden mukainen säilytys ja hävittäminen.

Tiloissa työskentely edellyttää henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä.

 

Ilmoittautuminen

Kaukametsän opiston käsityöryhmissä voi opiskella

 • koko lukuvuoden kestävillä kursseilla tai
 • lyhyillä, lähinnä viikonloppuisin pidettävillä kursseilla erilaisia käsityötekniikoita.

Käsityöprosessissa yhdistyvät kokonaisuudeksi ideointi,

 • taiteellinen ja
 • tekninen suunnittelu sekä
 • toteuttava valmistus.

Opiskelija voi kiinnostuksensa mukaan valmistaa töitä

 • perinteisesti tai
 • valita töihinsä uusia, yllättäviäkin materiaaleja ja tekniikoita.

Käsityön opetuksessa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen periaatteisiin

kurssien sisällöissä painotetaan eri materiaalien

 • uusiokäyttöä,
 • elinkaariajattelua,
 • ekologisuutta ja
 • taloudellisuutta.

Kulttuurintuntemus, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys sisältyvät kaikkeen käsityölliseen tekemiseen.

Oman rikkautensa toimintaan tuo sosiaalinen ulottuvuus: kursseilla kohtaavat opiskelijat kouluikäisistä senioreihin.