Hyppää sisältöön

Tuiskutie 1 ja 3 asemakaava

Tuiskutie 1 ja 3 asemakaava sijaintikartta

Kaavamuutos koskee kaupunginosa Kylmän korttelin 7 tontteja ja lähivirkistysaluetta. Tavoite on käyttötarkoituksen muuttaminen kioskitontista asumiseen ja rakennusoikeuden tarkastelu valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen alueella. Kaavamuutos lisää kaupungin pientalojen tonttitarjontaa ja eheyttää kaupunkirakennetta. Kaavaan liittyy maankäyttösopimus.

AJANKOHTAISTA:

Tuiskutie 1 ja 3 asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako ovat julkisesti nähtävänä (MRL 65§) 1.- 15.3.2021 kaupungintalolla Kajaani Infon aulassa. Ehdotuksia koskevat kirjalliset muistutukset osoitetaan kaavoitukseen nähtävilläoloaikana toimitettuna kaupungin kirjaamoon, PL 133, 87101 Kajaani,  käyntiosoite Pohjolankatu 13 tai sähköisesti kirjaamoon kajaani@kajaani.fi, viimeistään 15.3.2021 klo 16.00.

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Vireilletulokuulutus (pdf)

Tuiskutie 1 ja 3 asemakaavaehdotus (pdf)

Tuistutie 1 ja 3 selostus (pdf)

Tuiskutie 1 ja 3 tonttijakokartta (pdf)