Hyppää sisältöön

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaava

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaavan suunnittelualue
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaavan suunnittelualue

Keskustaajama osayleiskaava 2015, Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutos ja yleiskaava

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jolla päivitetään alueen maankäyttö ja osoitetaan mm. aluevaraus nykyisen valtatie 5:n (Särämäntie) ja vanhan valtatien (Vanha Viitostie) uudelle liittymälle.

Kaavaehdotus ja siihen liittyvä kaavaselostus liitteineen on ollut nähtävillä 29.10.2020-30.11.2020 kaupungintalon Infossa, Pohjolankatu 13, Kajaanin pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15 ja kaupungin verkkosivuilla (www.kajaani.fi/kaavoitus/vireillä olevat kaavat/yleiskaavat). Kaavaehdotuksesta jätettiin 6 lausuntoa ja 2 kirjallista muistutusta.

Kaavoitusta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 23.11.2020 klo 17:00 alkaen Kajaanin kaupungintalolla, Pohjolankatu 13.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt (§ 3) Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaavan 12.1.2021. Kaava etenee kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn 8.2.2021.

 

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (PDF)

Kaavaehdotus (PDF)

Kaavaselostus liitteineen (PDF)

Lisätietoja: