Hyppää sisältöön

Telkkätie 4 asemakaavan muutos ja sitova tonttijako

Telkkätie asemakaavan muutos

Kaavamuutos koskee kaupunginosa Kätönlahden korttelin 22 tontteja 1 ja 8. Tavoite on muuttaa toteutumaton liikerakennustontti pientalotontin laajennusalueeksi sekä virkistysalueeksi. Alueella varaudutaan myös tietoliikennemaston rakentamiseen nykyisen laitetilan yhteyteen.

Ajankohtaista:

Ehdotukset kaavamuutokseksi ja sitovaksi tonttijaoksi ovat julkisesti nähtävänä (MRL 65§) 23.11.–7.12.2022 kaupungintalon 3. krs. aulassa. Ehdotuksia koskevat kirjalliset muistutukset osoitetaan kaavoitukseen nähtävilläoloaikana toimitettuna kaupungin kirjaamoon, PL 133, 87101 Kajaani, käyntiosoite Pohjolankatu 13 tai sähköisesti kirjaa-moon kajaani@kajaani.fi, viimeistään 7.12.2022 klo 16.00.

Ehdotukset ovat esillä myös pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15 ja kaupungin verkkosivuilla www.kajaani.fi/vireilla-olevat-kaavat.