Hyppää sisältöön
Lehtikankaan koulun alue

Lehtikankaan koulun alue asemakaava

Lehtikankaan koulun alue, asemakaavan muutos ja sitovat tonttijaot

Tavoite on muuttaa koulukäytöstä poistunut tontti asuinkäyttöön ja ajantasaistaa vanhat puiston kaavamerkinnät ja määräykset. Tavoite on lisätä kaupungin pientalotonttitarjontaa, eheyttää kaupunkirakennetta asuinalueena ja huomioida kevytliikennereittien ja lähivirkistysalueiden yhtenäisyys.

Lehtikankaan koulun alueen asemakaavaehdotus on valmistunut ja se on nähtävillä 30.9.-29.10.2021 kaupungintalon Kajaani Infon aulassa, Pohjolankatu 13 ja  pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15 .

Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset osoitetaan nähtävilläoloaikana  Kajaanin kaupungin kirjaamoon, postiosoite: Kajaanin kaupunki, PL 133, 87101 Kajaani, käyntiosoite Pohjolankatu 13  tai sähköposti: kajaani@kajaani.fi

Kaavasta järjestettiin sähköinen yleisötilaisuus 25.5.2021.

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Ehdotus Lehtikankaan koulun alueen asemakaavan muutos (pdf)

Ehdotus Lehtikankaan koulun alueen selostus (pdf)

Ehdotus Sitovat tonttijaot (pdf)

Ehdotus Rakennustapaohje (pdf)

Ehdotus Havainnekuvat(pdf)