Hyppää sisältöön
Lehtikankaan koulun alue

Lehtikankaan koulun alue asemakaava

Lehtikankaan koulun alue, asemakaavan muutos ja sitova tonttijako

Tavoite on muuttaa koulukäytöstä poistunut tontti asuinkäyttöön ja ajantasaistaa vanhat puiston kaavamerkinnät ja määräykset. Tavoite on lisätä kaupungin pientalotonttitarjontaa, eheyttää kaupunkirakennetta asuinalueena ja huomioida kevytliikennereittien ja lähivirkistysalueiden yhtenäisyys.

Lehtikankaan koulun alueen asemakaavaluonnos on valmistunut ja se on nähtävillä 20.5.-18.6.2021 kaupungintalon Kajaani Infon aulassa, Pohjolankatu 13, pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15 ja kaupungin verkkosivuilla.

Luonnoksesta voi esittää kirjallisia ja suullisia mielipiteitä. Kirjalliset mielipiteet voi toimittaa Kajaanin kaupungin kirjaamoon, postiosoite: Kajaanin kaupunki/Kaavoitus, PL 133, 87101 Kajaani tai sähköposti: kajaani@kajaani.fi

Kaavasta järjestettiin sähköinen yleisötilaisuus tiistaina 25.5.2021.

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma(pdf)

Luonnos_Lehtikankaan koulun alue asemakaavan muutos(pdf)

Luonnos_Lehtikankaan koulun alue_Selostus(pdf)

Luonnos_Havainnekuvat(pdf)