Hyppää sisältöön

Lehtikankaan koulun alue asemakaava

Lehtikankaan koulun alue, asemakaavan muutos ja sitova tonttijako

Tavoite on muuttaa koulukäytöstä poistunut tontti asuinkäyttöön ja ajantasaistaa vanhat puiston kaavamerkinnät ja määräykset. Tavoite on lisätä kaupungin pientalotonttitarjontaa, eheyttää kaupunkirakennetta asuinalueena ja huomioida kevytliikennereittien ja lähivirkistysalueiden yhtenäisyys.

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma