Hyppää sisältöön

Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaava

Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaava suunnittelualue

Kajaani Keskustaajama osayleiskaava 2015 muutos Kontiosaari-Kuninkaanniemi alue

Tavoitteena on täydentää alueen väljää pientaloasutusta olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä huomioiden virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuurinympäristön suojelun tarpeet.

Ajankohtaista:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaavan 4.5.2020 § 11 . Kaavasta on jätetty Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen yksi valitus koskien yksityisen maanomistajan kiinteistöä. Kaupunginhallitus päätti 11.8.2020 § 136 Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaavan osittaisesta voimaan tulosta kaava-alueen niiltä osin, joihin valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Voimaantulon ulkopuolelle jäävä kaavan osa on merkitty täytäntöönpanokarttaan keltaisella katkoviivalla ja ruksilla. Täytäntöönpanokartta on esitetty kaavan asiakirjoissa.