Hyppää sisältöön

Kajaanin tuulivoimaohjelma

Kajaanin kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää kaupungin tuulivoimaohjelman laatimisen. Ohjelmassa luodaan Kajaanin kaupungin tuulivoimatuotannon sijoittamista koskevat linjaukset. Työssä laaditaan kokonaisvaltainen tarkastelu siitä, millä ehdoilla ja missä laajuudessa tuulivoimatuotantoa sijoitetaan kaupungin alueelle. Tuulivoimaohjelma laaditaan yhteistyössä kaupunkilaisten ja eri sidosryhmien kanssa.  Kajaanin tuulivoimaohjelmatyötä rahoittaa ympäristöministeriö.

Tuulivoimaohjelmaan liittyen järjestettiin ensimmäinen esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 27.1.2022. Vallitsevan koronapandemian vuoksi tilaisuus oli etäyhteydellä.

Tuulivoimaohjelmaan liittyen toteutettiin asukaskysely aikavälillä 27.1.-13.2.2022. Kyselyssä kaikki kaupunkilaiset, vapaa-ajan asukkaat ja muut Kajaaniin sidoksissa olevat saivat kertoa näkemyksensä tuulivoimasta, suunnitteilla olevista hankkeista sekä ohjelmassa huomioon otettavista asioista. Tuulivoimaohjelman asukaskyselyn tulokset

Tuulivoimaohjelmaan liittyen järjestettiin toinen esittely- ja keskustelutilaisuus maanantaina 20.6.2022  Otanmäen urheilutalolla. Tilaisuudessa esitettiin tuulivoimaohjelmaa sekä kerättiin kaupunkilaisten näkemyksiä tuulivoimaan liittyen. Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams).

Tuulivoimaohjelman luonnosaineisto on nähtävillä

Tuulivoimaohjelman luonnosaineisto on julkisesti nähtävillä 15.6.-8.8.2022 välisen ajan. Nähtävilläolon aikana kaikki kaupunkilaiset, vapaa-ajan asukkaat ja muut Kajaaniin sidoksissa olevat saavat kertoa näkemyksensä tuulivoimaohjelmasta ja siinä esitetyistä vaihtoehdoista.

Palautteen antamista varten on laadittu sähköinen kysely.

Linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen

Paperisia kyselylomakkeita on saatavilla edellä mainituissa paikoissa, palautteen voi toimittaa postitse seuraavaan osoitteeseen:

Kajaanin kaupunki

Kaavoitus / Tuulivoimaohjelma

PL 133

87101 Kajaani

 

Aineisto on nähtävillä tämän sivun lisäksi seuraavissa paikoissa:

  • Kajaanin kaupunki: Kajaani Infon aulassa, Pohjolankatu 13, 87101 Kajaani
  • Kajaanin pääkirjasto: Seminaarinkatu 15, 87100
  • Otanmäen kirjasto: Uunimiehentie 6, 88200 Otanmäki
  • Sale Vuolijoki: Nissiläntie 2, 88270 Vuolijoki

Kajaanin tuulivoimaohjelman mallinnusvideo

Tuulivoimaohjelman skenaarion 2 mukaisessa mallinnusvideossa kuvataan näkymää Oulujärveltä ja Talaskankaalta.

 

Kajaanin tuulivoimaohjelman mallinnusvideo Ohita upotus: Kajaanin tuulivoimaohjelman mallinnusvideo