Hyppää sisältöön

Kajaanin tuulivoimaohjelma

Kajaanin kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää kaupungin tuulivoimaohjelman laatimisen. Ohjelmassa luodaan Kajaanin kaupungin tuulivoimatuotannon sijoittamista koskevat linjaukset. Työssä laaditaan kokonaisvaltainen tarkastelu siitä, millä ehdoilla ja missä laajuudessa tuulivoimatuotantoa sijoitetaan kaupungin alueelle. Tuulivoimaohjelma laaditaan yhteistyössä kaupunkilaisten ja eri sidosryhmien kanssa.  Kajaanin tuulivoimaohjelmatyötä rahoittaa ympäristöministeriö.

Tuulivoimaohjelmaan liittyen järjestettiin ensimmäinen esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 27.1.2022. Vallitsevan koronapandemian vuoksi tilaisuus oli etäyhteydellä.

Tuulivoimaohjelmaan liittyen toteutettiin asukaskysely aikavälillä 27.1.-13.2.2022. Kyselyssä kaikki kaupunkilaiset, vapaa-ajan asukkaat ja muut Kajaaniin sidoksissa olevat saivat kertoa näkemyksensä tuulivoimasta, suunnitteilla olevista hankkeista sekä ohjelmassa huomioon otettavista asioista. Tuulivoimaohjelman asukaskyselyn tulokset

Tuulivoimaohjelmaan liittyen järjestettiin toinen esittely- ja keskustelutilaisuus maanantaina 20.6.2022  Otanmäen urheilutalolla. Tilaisuudessa esitettiin tuulivoimaohjelmaa sekä kerättiin kaupunkilaisten näkemyksiä tuulivoimaan liittyen. Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Tuulivoimaohjelman luonnosaineisto oli julkisesti nähtävillä 15.6.-8.8.2022 välisen ajan. Nähtävilläolon aikana kaikki kaupunkilaiset, vapaa-ajan asukkaat ja muut Kajaaniin sidoksissa olevat saivat kertoa näkemyksensä tuulivoimaohjelmasta ja siinä esitetyistä vaihtoehdoista.

Kajaanin tuulivoimaohjelman mallinnusvideo

Tuulivoimaohjelman skenaarion 2 mukaisessa mallinnusvideossa kuvataan näkymää Oulujärveltä ja Talaskankaalta.

 

Kajaanin tuulivoimaohjelman mallinnusvideo Ohita upotus: Kajaanin tuulivoimaohjelman mallinnusvideo