Hyppää sisältöön

Valmistuneet kaavat

Valmistuneiden kaavahankkeiden tiedot ja asiakirjat ovat saatavilla verkkosivuilta noin kahden vuoden ajan kaavan voimaan tulosta. Tällaisia asiakirjoja ovat mm. kaavakartta määräyksineen, kaavaselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lisäksi voi olla mm. selvityksiä ja havainnekuvia. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kaavan nähtävilläolon aikana. Tämän jälkeenkin voimassa olevat kaavat löytyvät ajantasakaavana Kajaanin kaupungin karttapalvelusta. Kaavaan liittyvät asiakirjat arkistoidaan.

Osa hyväksytyistä kaavoista on hyväksymisen jälkeen esitetty Vireillä olevissa kaavoissa, mikäli kaavat ovat edelleen oikeuskäsittelyssä. Valmistuneet kaavat ovat saaneet lainvoiman ja ne on kuulutettu voimaan tulleiksi.