Hyppää sisältöön

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaava

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaavan suunnittelualue
Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaavan suunnittelualue

Keskustaajama osayleiskaava 2015, Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutos ja yleiskaava

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jolla päivitetään alueen maankäyttö ja osoitetaan mm. aluevaraus nykyisen valtatie 5:n (Särämäntie) ja vanhan valtatien (Vanha Viitostie) uudelle liittymälle.

Kaavaehdotus ja siihen liittyvä kaavaselostus liitteineen on ollut nähtävillä 29.10.2020-30.11.2020 kaupungintalon Infossa, Pohjolankatu 13, Kajaanin pääkirjaston lukusalissa, Seminaarinkatu 15 ja kaupungin verkkosivuilla (www.kajaani.fi/kaavoitus/vireillä olevat kaavat/yleiskaavat). Kaavaehdotuksesta jätettiin 6 lausuntoa ja 2 kirjallista muistutusta.

Kaavoitusta koskeva yleisötilaisuus pidettiin 23.11.2020 klo 17:00 alkaen Kajaanin kaupungintalolla, Pohjolankatu 13.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaavan 8.2.2021 § 3.

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaava on voimaantullut 26.3.2021.

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo osayleiskaava (PDF)

Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo kaavaselostus (PDF)