Hyppää sisältöön

Telkkätie 4 asemakaavan muutos ja sitova tonttijako

Telkkätie asemakaavan muutos

Kaavamuutos koskee kaupunginosa Kätönlahden korttelin 22 tontteja 1 ja 8. Tavoite on muuttaa toteutumaton liikerakennustontti pientalotontin laajennusalueeksi sekä virkistysalueeksi. Alueella varaudutaan myös tietoliikennemaston rakentamiseen nykyisen laitetilan yhteyteen.

Ajankohtaista:

Ehdotukset kaavamuutokseksi ja sitovaksi tonttijaoksi olivat julkisesti nähtävillä (MRL 65 §) 23.11.–7.12.2022. Kaavaehdotuksesta ei tullut muistutuksia.

Asemakaavan muutos on vaikutukseltaan vähäinen käyttötarkoituksen muutos ja sen hyväksyy ympäristötekninen lautakunta. Lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessa 14.12.2022.

Telkkätie 4 asemakaavan muutos ja sitova tonttijako on tullut voimaan 1.2.2023.