Hyppää sisältöön

Lehtikankaan koulun alue asemakaava

Lehtikankaan koulun alue

Lehtikankaan koulun alue, asemakaavan muutos ja sitovat tonttijaot

Tavoite on muuttaa koulukäytöstä poistunut tontti asuinkäyttöön ja ajantasaistaa vanhat puiston kaavamerkinnät ja määräykset. Tavoite on lisätä kaupungin pientalotonttitarjontaa, eheyttää kaupunkirakennetta asuinalueena ja huomioida kevytliikennereittien ja lähivirkistysalueiden yhtenäisyys.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 13.12.2021. Päätös on lainvoimainen 25.1.2022. Kaava on tullut voimaan 2.2.2022.