Olet täällä

Vesihuoltoavustukset

Kajaanin kaupunki avustaa vesiosuuskuntien ja -yhtymien vesihuollon rakennushankkeita. Avustukset ovat haettavissa 31.12.2020 saakka. Avustusten maksaminen on riippuvainen ympäristöteknisen toimialan taloustilanteesta.
Kasvi ja joki. Kuva: Jonna Kallunki

Kajaanin kaupunki avustaa vesiosuuskuntien ja -yhtymien vesihuollon rakennushankkeita. Avustukset ovat haettavissa 31.12.2020 saakka. Avustusten maksaminen riippuu ympäristöteknisen toimialan taloustilanteesta.

Vesihuollon rahoituksen periaatteet Kajaanin kaupungissa

Toiminta-alueilla vesihuolto kustannetaan toiminnasta saatavilla maksuilla. Maksut määräytyvät kustannusten perusteella. Vesihuoltolain mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Investoinneista päätettäessä käytössä olevan verkoston saneerausinvestoinnit on nähtävä yhtä tärkeinä uudisrakennusinvestointien kanssa, sillä palvelutason ylläpitäminen edellyttää verkoston saneerauksia myös vanhoilla alueilla.

Vesihuoltolain 5 §:n mukaisesti kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi. Vesihuollon kehittämisen toimenpiteinä:

• Kajaanin kaupunki avustaa vesiosuuskuntien ja – yhtymien vesihuollon suunnittelu- ja rakennushankkeita vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetyillä (talousvesi/jätevesi) tarvealueilla (Liite 2. a. Tavoitteelliset vesihuollon kehittämistoimenpiteet, TARVEALUEET). Avustuksen suuruus on kymmenen prosenttia (10 %) hyväksytyistä arvonlisäverottomista toteutuskustannuksista. Poiketen edellä mainitusta 10 %:n avustuksesta avustuksen suuruus on 15 % hyväksytyistä arvonlisäverottomista toteutuskustannuksista, mikäli hankkeeseen sisältyy merkittävä osa viemärin rakentamista. 15 %:n viemäröintiavustus koskee viemäröintihankkeita jotka on toteutettu, tai joihin on haettu avustusta ennen jätevesiasetuksen siirtymäajan umpeutumista. Siirtymäajan umpeutumisen jälkeen vesihuoltoavustuksen suuruus myös jätevesihankkeiden osalta on 10 % hyväksytyistä arvonlisäverottomista toteutuskustannuksista.

• Kaupunki tukee vesiosuuskunnan ja – yhtymän vesihuoltohanketta antamalla takauksen hankkeen rahoittamiseksi otetulle lainalle. Myöntämästään takauksesta kaupunki perii vuosittain 0,5 %:n takausprovision, joka lasketaan kulloinkin jäljellä olevasta pääomasta. Takauspäätös tehdään samassa yhteydessä kun päätetään muusta hankkeelle myönnettävästä tuesta.

• Kajaanin kaupunki tukee vesiosuuskuntia verkostojen rakentamisessa myös siten, että mikäli rakennettavan runkolinjan mitoitus mahdollista tulevaa yleistä tarvetta tai laajemman verkoston toimivuutta ajatellen on suurempi kuin osuuskunnan mitoitustarve, maksaa kaupunki näin saadun dimensioiden eron kustannuksen.

• Kaupungin avustusten lisäksi Kajaanin Vesi –liikelaitos myy osuuskunnille toimittamansa veden alennettuun tukkumyyntihintaan. Vesihuollon rakennushankkeen avustamisen edellytyksenä on, että toiminta-alueen hyväksymismenettely on käynnistetty. Vesihuollon suunnittelukustannuksia avustetaan tässä kappaleessa aiemmin mainituin ehdoin jo ennen toiminta-alueen hyväksymismenettelyn käynnistämistä. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on myös kaikkien avustuspäätöksessä mainittujen hakemusliitteiden toimittaminen kaupungin ympäristötekniselle toimialalle.

Avustustuksen hakeminen

Vesihuoltoavustusta haetaan alla olevalla pdf-lomakkeella. Kirjallinen hakemus liitteineen palautetaan Kajaanin kaupunginkirjaamoon osoitteeseen:

Kajaanin kaupunginkirjaamo
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani 

 

Lisätiedot