Olet täällä

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on kunnan myöntämä tuki, kun perhe valitsee hoitopaikaksi yksityisen päivähoidon. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, hoidon tarpeen ja perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus. Maksu on samansuuruinen kuin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu kunnallisessa päivähoidossa, mikäli palveluntuottaja ei peri lisämaksua. Palveluntuottajakohtaiset hinnastot on nähtävissä parastapalvelua.fi-sivustolla.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli myönnetään perheille, joiden asuinkunta on Kajaani. Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut.

 

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan sähköisesti Varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta sen jälkeen, kun perhe on tehnyt palvelusopimuksen yksityisen päiväkodin tai perhepäivähoitajan kanssa. Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus.

 

Palvelusetelin omavastuun määräytyminen

Asiakkaan omavastuuosuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan. Palvelusetelin määrittämiseksi perhe antaa palvelusopimuksessa suostumuksen korkeimpaan maksuun tai toimittaa perheen tulotiedot sähköpostitse Kajaanin varhaiskasvatukseen yksityinen.paivahoito(at)kajaani.fi tai vaihtoehtoisesti palveluntuottajalle suljetussa kirjekuoressa, joilloin palveluntuottaja toimittaa tiedot eteenpäin Kajaanin varhaiskasvatukseen.

Palvelusetelipäätös lähetetään tiedoksi huoltajille ja palveluntuottajalle.

Palveluntuottaja perii vanhemmilta palvelusetelin omavastuuosuuden (varhaiskasvatuksen asiakasmaksun).

Jos yksityisen päivähoidon hinta on sama kuin palvelusetelin arvo, niin asiakkaan omavastuuosuus on sama kuin kunnallisessa päivähoidossa. Mikäli yksityisen päivähoidon hinta on korkeampi kuin palvelusetelin arvo, jää myös erotus asiakkaan maksettavaksi.

Esimerkiksi perheellä on korkein kunnallinen päivähoitomaksu (289€) ja päivähoidossa yli 3-vuotias lapsi (palveluseteli 793€). Yksityisen päiväkodin hinta on 843€.

Tällöin palvelusetelin omavastuuosuudeksi saadaan: 843€ – 793€ + 289€ = 339€ 

 

Palvelusetelin arvo tarkistetaan, jos

  • lapsi täyttää 3 vuotta
  • perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%)
  • perhekoossa tapahtuu muutos, esimerkiksi huoltajuus muuttuu
  • perheeseen syntyy uusi jäsen tai joku lapsista täyttää 18 vuotta
  • hoidon tarve muuttuu

 

Palvelusetelin irtisanominen

Asiakkaan tulee tehdä ilmoitus hoitopaikkaan palvelusetelin irtisanomisesta. Irtisanomisaika on 1 kuukausi.

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Puhelinnumero(t): 
044 710 1344
Varhaiskasvatukseen hakeminen, esiopetukseen ilmoittautuminen, leikkikerhotoiminta, yksityinen varhaiskasvatus: palvelusetelit, yksityiset päiväkodit, yksityiset perhepäivähoitajat
Sähköpostiosoite: 

Viimeksi muokattu

18.1.2019