Olet täällä

Tonttipuut, polttopuu, haketus, pellot

Polttupuut_pellot_haketus

Tonttipuut

Kaava-alueella puunkaatoon tarvitaan lupa. Jos kysymyksessä on vaikutukseltaan vähäinen toimenpide, luvan puun/puiden kaatoon myöntää metsätoimisto, jolta lupa on haettava. Muussa tapauksessa toimenpiteelle tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisematyölupa. Maisematyöluvan käsittelee rakennustarkastaja.

Vapaamuotoinen maisematyölupahakemus perusteluineen, miksi puulle/puille haetaan kaatolupaa tulee lähettää osoitteella:                            

Kajaanin kaupunki, Rakennusvalvonta PL 132, 87101 Kajaani. 

Valmiit hakemuskaavakkeet:

 

 

 

Polttopuun myynti

Kaupunkilaiset voivat kerätä polttopuuta hakkuu-/raivausalueilta silloin kun ko. alueita on käytettävissä keräykseen. Luvan keräysohjeineen saa puhelimella metsätoimistolta.

Hinta: 4.00€/p-m3 + alv 24% = 4.96€/p-m3

Haketus

Taajamametsistä kerätyt hakkuu- ja raivaustähteet haketetaan ja toimitetaan polttoon Kainuun Voima Oy:lle.

Pellonvuokraus

Viljelyksessä olevat pellot on vuokrattu.

Viimeksi muokattu

26.2.2020