Olet täällä

Sammonkaari

Sammonkaari, asemakaavan muutos

Sammonkaari, asemakaavan muutos

Tavoitteena on, että kaava mahdollistaa toiminnallisesti monipuolisen, arkkitehtonisesti, ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan korkeatasoisen kerrostalokorttelikokonaisuuden toteutumisen. Tavoitteena on myös suojella Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalorakennus.

AJANKOHTAISTA:

Sammonkaaren asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä kesäkuun ajan ja kaavasta järjestettiin sähköinen yleisötilaisuus 9.6.2020. Luonnoksesta on saatu nähtävillä oloaikana neljä lausuntoa ja yksi kirjallinen mielipide. Kaavamuutoksen valmistelua jatketaan syksyllä kaavaehdotukseksi.

 

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Alleviivattujen pdf-linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta. Kaavaselostuksen suuren koon vuoksi liitteet ja liitekartat ovat avattavissa erikseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaluonnos 26.5.2020
Asemakaavaluonnos A3-kokoisissa osissa
Asemakaavaselostusluonnos 2.6.2020
Asemakaavaselostusluonnoksen liitteet 2.6.2020
Asemakaavaselostusluonnoksen liitekartat 2.6.2020

Tutustu myös Sammonkaari-hankkeeseen:
Kajaanin kaupungin Sammonkaari-hankkeen verkkosivut
Sammonkaari-hankkeen omat sivut

Lisätietoja
kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori p. 044 7100834
kaavasuunnittelija Riitta Korhonen p. 044-7100455

Kaavoituksen kulusta ja osallistumisesta on kerrottu enemmän kaavoituksen verkkosivuilla.