Olet täällä

Sammonkaari

Sammonkaari, asemakaavan muutos

Sammonkaari, asemakaavan muutos

Tavoitteena on, että kaava mahdollistaa toiminnallisesti monipuolisen, arkkitehtonisesti, ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan korkeatasoisen kerrostalokorttelikokonaisuuden toteutumisen. Tavoitteena on myös suojella Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalorakennus.

AJANKOHTAISTA:

Sammonkaaren asemakaavan muutosehdotusta käsiteltiin ympäristöteknisessä lautakunnassa 28.10.2020. Ympäristötekninen lautakunta päätti § 81 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotus on nähtävänä kaupungintalon Kajaanin Infon aulassa, pääkirjaston lukusalissa ja kaupungin verkkosivuilla 6.11. – 7.12.2020. Nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisia muistutuksia Kajaanin kaupungin kirjaamoon.

Nähtävillä olevat asiakirjat ja muu materiaali:

Linkkien aukaisemiseen on suositeltavaa käyttää Chrome- tai Firefox-selainta. Kaavaselostuksen suuren koon vuoksi liitteet ja liitekartat ovat avattavissa erikseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaehdotus 1.10.2020
Asemakaavaehdotus A3-kokoisissa osissa
Asemakaavaselostusehdotus 2.10.2020
Rakennustapaohjeet
Visualisointikuvat 2D

Asemakaavaselostusehdotuksen liitteet 21.10.2020
Seurantalomake ja liitteet 1-3
Viitesuunnitelma liite 4
Viher- ja katusuunnittelun yleissuunnitelma liite 5
Liitteet 6-8

Asemakaavaselostusehdotuksen liitekartat 21.10.2020

Tutustu myös Sammonkaari-hankkeeseen:
Kajaanin kaupungin Sammonkaari-hankkeen verkkosivut
Sammonkaari-hankkeen omat sivut: Sivuilta löytyvät visualisoinnit, jossa näet Sammonkaaren alueen visualisointeja videoiden ja 360-kuvien muodossa. 

Lisätietoja
kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori p. 044 7100834
kaavasuunnittelija Riitta Korhonen p. 044-7100455

Kaavoituksen kulusta ja osallistumisesta on kerrottu enemmän kaavoituksen verkkosivuilla.