Olet täällä

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Kajaanin kaupunki järjestää perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta niille oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Kriteereinä ovat, että lapsen molemmat huoltajat ovat töissä tai opiskelemassa.

Palvelut

Ap-ip
apip-rakentelu.jpg

Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukainen ohjattu toiminta perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen oppilaille. Kajaanissa toimintaa hallinnoi varhaiskasvatus yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisen perusteena on molempien huoltajien työssäkäynti tai opinnot.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävät

Aamutoimintaa järjestää Kajaanin kaupunki seuraavissa kouluissa ja päiväkodeissa: Lehtikankaan koulu, Seminaarin koulu, Teppanan koulu, Kätönlahden koulu, Kuluntalahden koulu, Nakertajan koulu, Jormuan koulu, Lohtajan koulu, Otanmäen päiväkoti ja Vuolijoen päiväkoti.

Aamutoiminnan toiminta-aika on 6.30-10.00 ja sitä tarjotaan niille lapsille, joilla tarve on 7.30 tai aiemmin Ohjaajina toimivat koulunkäyntiavustajat.

Iltapäivätoimintaa järjestää Kajaanin kaupunki, tuettuna toimintana Kajaanin seurakunta ja palvelurahalla järjestöt ja yhdistykset. Iltapäivätoimintaa järjestetään 12.00-16.30 (tarvittaessa klo 17.00 saakka).

 

Hakeminen

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan ensisijaisesti Wilman kautta kouluun ilmoittautumisen yhteydessä erillisellä hakemuksella. Hakemuksen voi toimittaa myös paperilomakkeena Kaupungin talolle. Hakemuksia vastaanotetaan koko lukuvuoden ajan.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee hakea vuosittain.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta osoitteessa https://wilma.kajaani.fi  → Hakemukset ja päätökset → Tee uusi hakemus → Hakemus aamu-  ja iltapäivätoimintaan

Tai

 

Maksut
Sivistyslautakunta määrittää aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut. Vanhemmat voivat toimittaa tulotietonsa maksun tarkistamista varten.

 

Paikan peruminen ja irtisanominen

Sähköpostilla palveluasiantuntija Tuula Komulaiselle, tuula.a.komulainen@kajaani.fi

Seurakunnan ryhmistä vastaavalle lapsityönohjaajalle Marita Karviselle, marita.karvinen@evl.fi

Tai ilmoittamalla oman ryhmän ohjaajalle.

Ryhmät 2020-2021

 

 

Kajaanin kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma

 

Lapsenne aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevissa kysymyksissä ottakaa yhteyttä oman aamu- ja iltapäivätoimintayksikön ohjaajiin. Lisätietoa löytyy myös Opetushallituksen sivulta.

Vastuuhenkilö

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Puhelinnumero(t): 
0447100558
Varhaiskasvatustoimintaan hakeminen, esiopetukseen ilmoittautuminen, leikkikerhotoiminta, kunnalliset päiväkodit, erityisvarhaiskasvatus, esiopetus, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta, lapsen hoitaminen kotona, yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä
Sähköpostiosoite: