Olet täällä

Korona

Kokoamme tälle sivulle ajankohtaista tietoa koronaviruksesta. Suosittelemme seuraaman myös muiden viranomaisten kanavia, jotka löytyvät sivun lopusta.   

Koronavirus

 

Mikäli epäilet koronavirustartuntaa tai sinulla on flunssan oireita
Sairasta lievät oireet kotona. Jos sinulla on lievän hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, lihassärkyä tai kuumetta, lepää ja sairasta rauhassa kotona. Pysyttele kotona, kunnes oireet loppuvat. Ota yhteyttä terveydenhuoltoon vain, jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee. Kai­nuun so­ten pu­he­lin­pal­ve­lut ovat ruuh­kau­tu­neet run­sai­den ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­vien ky­se­ly­jen vuok­si. Päi­vys­tyk­sen 116 117 nu­me­roon tu­lee soit­taa vain, jos voin­ti heik­ke­nee ja tar­vit­see ar­vio­ta sai­raan­hoi­don tar­pees­ta. Lie­vis­tä oi­reis­ta kär­si­vien on tär­keää sai­ras­taa ko­to­na.

Jos olet ol­lut tai epäi­let ol­lee­si te­ke­mi­sis­sä ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­neen hen­ki­lön kans­sa, ei tar­vit­se rea­goi­da, vaan voit elää nor­maa­lia elä­mää. Jos saa sel­keän hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jo­ka mer­kit­tä­väs­ti huo­non­taa voin­tia, tu­lee soit­taa päi­vys­tyk­sen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen neu­von­ta­pu­he­li­meen.

Valtakunnallinen neuvontapuhelin
Mi­kä­li si­nul­la on ky­syt­tä­vää ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, soi­ta So­siaa­li ja Ter­veys­mi­nis­te­riön Tie­toa ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta -pu­he­lin­neu­von­taan: 0295 535 535. Pu­he­lin­neu­von­nan li­säk­si neu­von­taa on nyt mah­dol­lis­ta saa­da myös teks­ti­vies­til­lä nu­me­ros­sa 050 902 0163.Pu­he­lin- ja teks­ti­vies­ti­neu­von­nas­ta saa uu­des­ta ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta yleis­tä tie­toa, jo­ka pe­rus­tuu Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen verk­ko­si­vu­jen tie­toi­hin. Neu­von­ta­nu­me­rois­ta ei saa ter­veys­neu­von­taa ei­kä oh­jaus­ta päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä akuu­teis­sa oi­reis­sa. Neu­von­ta on au­ki ar­ki­päi­vi­sin klo 8­–21 ja lauan­tai­sin klo 9–15.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET KORONAVIRUKSESTA
Usein kysytyt kysymykset (Valtioneuvosto)
Usein kysytyt kysymykset (THL)

TIEDOTTEET (uusin ylimpänä)

Kainuun koronavirustilanne 28.3.2020 klo 12 (28.3.2020)
Liikkumisrajoitukset Uudellemaalle tulivat voimaan 28. maaliskuuta 2020 (28.3.2020)
Ohjeita yli 70-vuotiaille ja miten voimme heitä tukea (27.3.2020)
Kainuun keskussairaalan päivystyksen järjestelyt pandemian aikana (27.3.2020)
Kainuun koronavirustilanne 28.3.2020 klo 12 (28.3.2020)
Linja-autovuorojen keskeytykset jatkuvat (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu (27.3.2020)
Kajaanin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut poikkeusolojen aikana (26.3.2020)
KAMK taltuttamassa koronavirusta supertietokoneella (26.3.2020)
Kouluruokaa kotiin -kampanja auttaa kajaanilaisia lapsiperheitä (25.3.2020)
Ohjeistus kuntalaisille terveysasemalla asiointiin pandemian aikana (25.3.2020)
Korona, perheen talous ja sosiaalinen tuki (24.3.2020)
Kajaanin Info palvelee vain puhelimitse ja sähköpostilla (23.3.2020)
Kaupunkikeskustan pysäköinnin maksullisuus poistetaan ajalle 21.3.–13.4.2020 (20.3.2020)
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja mahdollisuus ilmoittaa, ettei vie lastaan varhaiskasvatuspaikkaan (20.3.2020)
Kainuun musiikkiopisto aloittaa etäopetuksen 23.3.2020 (19.3.2020)
Kaupungin verkkosivuille on avattu koronainfo-sivusto (19.3.2020)
Osa linja-autovuoroista jää ajamatta oppilaitosten sulkemisen vuoksi (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) (18.3.2020)
Kai­nuun ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne 18.3.2020 klo 12 (18.3.2020)
Kajaanin Veden asiakaspalvelupiste suljetaan koronavirusriskin vuoksi (17.3.2020)
Kajaanin kaupungin sisäistä koulupäivisin ajettavaa joukkoliikennettä karsitaan seutuliikenteen osalta 18.3.2020 alkaen (17.3.2020)
Kunnallinen päätöksenteko toimii Kajaanissa myös poikkeusoloissa (17.3.2020)
Kajaanin kaupungin toiminnassa muutoksia poikkeusolojen aikana - koulut toimivat poikkeuksellisesti (17.3.2020)
Henkilöstöravintola Kajateria, opiskelijaravintolat Vimpeli ja foX sekä Vuorikadun kampuksen opiskelijaravintola ovat suljettu 18.3.2020 alkaen (17.3.2020)
Kainuun sote pandemiatiedote 17.3.2020 (17.3.2020)
Kirjastot ovat suljettuina valtioneuvoston päätöksellä 18.3.–13.4.2020 (17.3.2020)
The schools will be closed on Wednesday the 18th of March. Koulut suljetaan keskiviikkona 18.3.2020 (17.3.2020)
Etäluettavien vesimittareiden asennukset keskeytetään (17.3.2020)
Suomi on poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi - Kajaanin kaupunki on ryhtynyt valmistelemaan käytännön toimenpiteitä (17.3.2020)
Kainuun sote pandemiatiedote 17.3.2020 (17.3.2020)
Kirjastot ovat suljettuina valtioneuvoston päätöksellä 18.3.–13.4.2020 (17.3.2020)
Koulut suljetaan keskiviikkona 18.3.2020, tiedote selkokielellä suomi - englanti (17.3.2020)
Kainuun koronavirustilanne Kainuussa ei todettuja koronavirustapauksia. Tilanne 16.3.20 klo 12 (16.3.2020)
Vimpelin ja Vuorikadun kampuksen lounasruokailu siirtyy ja keskittyy opiskelijaravintola foXiin (16.3.2020)
Kajaanin ammattikorkeakoulu ottaa käyttöön vaihtoehtoiset opetuksen järjestelyt (15.3.2020)
Kajaanin lukio siirtymässä merkittävin osin etäopiskeluun koronaviruksen vuoksi (15.3.2020)
Kajaanin kaupunki noudattaa viranomaisten antamia ohjeita - miten toimitaan koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi (15.3.2020)
THLn suositus: Sairasta lievät oireet kotona - terveydenhuolto auttaa vakavista oireista kärsiviä (15.3.2020)
Kajaanin seudun joukkoliikenne liikennöi normaalisti (13.3.2020)
Kaukametsän kaikki yleisötilaisuudet perutaan 13.3.-19.4.2020 (13.3.2020)
Teatteriesitykset 15.4. saakka on peruutettu (13.3.2020)
Kainuun soten tiedote/ohje - Koronavirus COVID-19 – epäily - miten toimitaan (12.3.2020)
Finnair peruu kaikki Jyväskylän, Kajaanin, Kokkolan ja Kemin lennot ajalta 1.-30.4. 2020 (10.3.2020)
Kajaanin kaupunki seuraa ja varautuu: koronavirus ja mahdolliset työtaistelutoimenpiteet (6.3.2020)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta ja ohjeita käsi- ja yskimishygieniaan (5.3.2020)

MUIDEN VIRANOMAISTEN TIEDOTTEET JA OHJEET
Ministeriön tietopaketit koronaviruksesta (Valtioneuvosto)
Ajankohtaista koronaviruksesta (THL)
Koronavirustilanteen vaikutukset Kelan palveluihin ja etuuksiin (Kela)
Kainuun soten pandemiainfo
Valtakunnallinen koronaviruspuhelinneuvonta
Sosiaali- ja terveysministeriön antamat ohjeet koronavirustilanteessa

MUILLA KIELILLÄ
Aktuellt om coronaviruset COVID-19
Coronavirus COVID-19 – Latest Updates
Information och råd om coronaviruset (Statsrådet)
Information and advice on the coronavirus (Finnish Government)

OHJEET KUNTALAISILLE
Kainuun soten ohjeistus kuntalaisille terveysasemalla asiointiin
Ohjeet koronavirustaudin kotihoitoon
Koronavirustauti: Milloin on hakeuduttava hoitoon
Oireiden arviointi Omaolo-palvelussa

 

KAJAANIN KAUPUNGIN PALVELUIDEN AUKIOLOAJOISSA JA TAPAHTUMISSA PALJON MUUTOKSIA

Maailmanlaajuisen koronavirus pandemian vuoksi, olemme joutuneet rajoittamaan palvelujamme. Haluamme osaltamme kantaa vastuuta ja olla mukana hidastamassa koronaviruksen leviämistä. Tilanteen niin salliessa, palvelumme jatkuvat normaalisti viranomaismääräysten antamissa rajoissa. Tarkkailemme tilannetta jatkuvasti ja seuraamme Valtiovaranministeriön ja THL:n ohjeistuksia.

Suosittelemme seuraamaan tiedotusta meidän ja alla olevien toimijoiden verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta.
 

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURILAITOKSIA ON SULJETTU

 • Kajaanin kaupunginkirjasto on suljettu 18.3.2020 alkaen
 • Kajaanin taidemuseo on suljettu 17.3.2020 alkaen
 • Kainuun museo on suljettu 17.3.2020 alkaen
 • Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksen kaikki yleisötilaisuudet peruutettu 30.4.2020 saakka
 • Kaukametsän opisto on suljettu 17.3.2020 alkaen
 • Kajaanin kaupunginteatteri on suljettu toistaiseksi. Kaikki teatteriesitykset on peruutettu 19.4.2020 saakka.

TEKNISEN TOIMIALAN YKSIKÖITÄ ON SULJETTU

 • Kajaanin kaupungin sisäliikuntapaikat on suljettu asiakkailta 16.3.2020 alkaen (ulkoliikuntapaikat ovat käytettävissä normaalisti)
 • Kaukavesi on suljettu asiakkailta 16.3.2020 alkaen
 • Jäähallit on suljettu asiakkailta 16.3.2020 alkaen
 • Kajaanihalli suljettu asiakkailta 16.3.2020 alkaen
 • Koulujen liikuntasalit on suljettu asiakkailta 16.3.2020 alkaen

 

 

THERE ARE MANY CHANGES IN OPENING HOURS AND EVENTS, DUE TO A WORLDWIDE CORNAVIRUS PANDEMIC

For our part, we want to take responsibility and help slow down the spread of the coronavirus. When the situation  permits, our services will normally continue within the limits set by the authorities. We are watching the situation and following the instructions of the Ministry of Finance and THL.

We recommend that you follow our information through our websites and social media channels below.

THE CULTURAL INSTITUTIONS OF THE CITY OF KAJAANI ARE CLOSED

 • Kajaani City Library is closed from 18 March 2020

 • Kajaani Art Museum is closed from 17 March 2020

 • Kainuu Museum is closed from 17 March 2020
 • Kaukametsä Civic Center is closed from 16 March 2020
 • Kaukametsä Congress and Cultural Centre are now closed till 30 April 2020
 • Kajaani City Theater is closed for the time being. All performances have been canceled  until April 19, 2020

THE TECHNICAL DEPARTMENTS OF THE CITY OF KAJAANI ARE CLOSED

 • Sports facilities in the city of Kajaani have been closed to customers from 16 March 2020. Outdoor sports facilities in use as usual.

 • Water sports center Kaukavesi is closed to customers from 16 March 2020

 • Icehalls are closed to customers from 16 March 2020

 • Kajaanihalli sports hall is closed to customers from 16 March 2020

 • Gyms and sports facilities of Kajaani schools are closed to public from 16 March 2020

 

Viimeksi muokattu

29.3.2020