Olet täällä

Vuolijoen koulu

Vuolijoen koulu on perusopetusta 1-6 luokille antava koulu Kajaanin Vuolijoen kylällä.

Opetus ja koulutus

Odysseus-projekti

Vuolijoen koulu sijaitsee Kajaanissa Vuolijoen kylällä. Koululla on lukuvuonna 2016-2017 oppilaita on 39.

Opetustyömme on yksilöllistä ja oppilaskeskeistä. Kasvatus- ja opetustyömme päämääränä on kulttuuriperintöä kunnioittava, sosiaalinen elinikäinen oppija, jolla on terve itsetunto ja hyvät jatko-opintovalmiudet. Opetuksessa panostamme laadukkaaseen perusopetukseen toiminta-ajatuksen tavoitteiden mukaisesti.

Koulun tavoitteet 2016-2017

Tavoite 1: Uuden OPS:n käyttöönotto:

 • hyvien käytäntöjen jakaminen
 • oppilaiden vastuun ja omatoimisuuden korostaminen
 • vanhempien osallistaminen vanhempainyhdistyksen kautta
 • opettajien pedagogiset vartit ja yhteinen suunnittelu
 • ops-vanhempainillat
 • opettajien sitouttaminen ops:in muutoksiin
 • oppiaineiden sisältöihin tutustumista
 • arvioinnin kehittäminen
 • oppilaiden motivoiminen

Tavoite 2: ICT-pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen:

 • mentoritoiminnan jatkaminen ja kehittäminen
 • maakunnalliseen TVT-strategiaan perehtyminen ja A-taitotason saavuttaminen
 • pilottiluokkien toiminnan jatkaminen
 • O365 käytön laajentaminen ja syventäminen
 • vertaismentorointi
 • Opinaika-ympäristön käyttö
 • Pedanet-ympäristön käyttö
 • koulun sivujen kehittäminen ja päivittäminen
 • osallistuminen Elisan digikouluun
 • osallistuminen Rosan koodauskouluun
 • osallistuminen pilottien avoimiin oviin

Tavoite 3: Valmistautuminen Suomi 100 vuotta juhlavuoteen sekä juhlavuoden viettoa

 • osallistutaan yhteisiin ja verkoston järjestämiin tapahtumiin
 • huomioidaan suomalaisen yhteiskunnan kulttuurin saavutukset
 • kevätjuhlan järjestäminen suomalaisuudesta
 • suomalaisuuden merkkipäivien huomioiminen keväällä
 • päivänavaukset suomalaisuudesta
 • materiaalin tuottaminen suomalaisuudesta

Yhteystiedot

Vuolijoen koulu
Ouluntie 2
88270 VUOLIJOKI
Sijainti kartalla
p. 08 6155 5142

Viimeksi muokattu

1.1.2017