Olet täällä

Vuolijoen koulu

Vuolijoen koulu on perusopetusta 1-6 luokille antava koulu Kajaanin Vuolijoen kylällä.

Opetus ja koulutus

Odysseus-projekti

Vuolijoen koulu sijaitsee Kajaanissa Vuolijoen kylällä. Koululla on lukuvuonna 2018-2019 oppilaita 34.

Opetustyömme on yksilöllistä ja oppilaskeskeistä. Kasvatus- ja opetustyömme päämääränä on kulttuuriperintöä kunnioittava, sosiaalinen elinikäinen oppija, jolla on terve itsetunto ja hyvät jatko-opintovalmiudet. Opetuksessa panostamme laadukkaaseen perusopetukseen toiminta-ajatuksen tavoitteiden mukaisesti.

Koulun tavoitteet ja sisällöt 2018-2019

1) Ihmisenä kasvaminen

tavoitteet:
- tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä itsesäätelytaitojen parantaminen
- hyvien tapojen oppiminen ja muistaminen
- itsestä huolehtiminen ja arjen taitojen kehittyminen
- tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen
- koulumotivaation parantaminen
- vanhempien sitouttaminen
- oppilaan itsetunnon ja oman identiteetin vahvistaminen

sisällöt:
-Askeleittain-ohjelman jatkaminen
-positiivinen pedagogiikka
-Sopu-mallin käytön jatkaminen
-tasa-arvosuunnitelman päivittäminen
-Hyvät tavat -viikkoja teemoittain pitkin vuotta

2) Yritteliäisyys, yrittäjyys ja työelämätaidot

tavoitteet:
- ammatteihin ja paikallisiin yrityksiin tutustuminen
- työelämätaitojen kehittäminen
- yrittäjyyden merkityksen ymmärtäminen yhteiskunnan kannalta
- yritteiliäisyys: pyrkimys tehdä parhaansa kaikessa, mihin ryhtyy

sisällöt:
- paikallisten yrittäjien esittäytyminen kodin ja koulun päivänä
- laaja-alainen oppimiskokonaisuus: omien yritysten ”perustaminen” luokittain ja yritysten tuotteiden myyminen joulun avaus -tapahtumassa Osuuspankin tilassa
- mahdollinen Yrityskylä-vierailu 
- vilttikirppis ja kahvio ystävänpäivänä

3) Kotiseutuni ja paikallisuus

tavoitteet:
- paikallisvierailut esim. vanhainkoti
- paikallisiin tapahtumiin osallistuminen
- omien juurien tuntemus (perhe, suku, kainuulaisuus ja kainuulaiset merkkihenkilöt)

sisällöt:
- laaja-alainen oppimiskokonaisuus:  sukupuu ja omat juuret
- paikallisten vanhusten haastatteleminen joulun vietosta ennen vanhaan ja mahdollisesti joulunäytelmän työstäminen haastattelujen pohjalta
- tutustuminen kainuulaisiin merkkihenkilöihin
- joulun avaus -tapahtumaan osallistuminen
 

Yhteystiedot

Vuolijoen koulu
Ouluntie 2
88270 VUOLIJOKI
Sijainti kartalla
p. 08 6155 5142

rehtori

Ossi Seilonen

ossi.seilonen@edukajaani.fi

044 7100 771

Viimeksi muokattu

8.8.2018