Olet täällä

Vesi- ja viemäriverkkoon liittyminen

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

Kajaanin Veden toiminta-alueet, karttapalvelu

 

Kiinteistö voidaan liittää vesi- ja/tai viemäriverkostoon myös toiminta-alueen ulkopuolella, mikäli liittyjä sitoutuu kustantamaan ja ylläpitämään johdot Kajaanin Veden runkolinjasta kiinteistölle saakka ja se on vesihuoltolaitoksen toiminnan kannalta mahdollista eikä vaikeuta vesihuoltolaitoksen toimintaa.

Kiinteistön liittäminen vesi- ja jätevesiverkostoon

Vesi- ja jätevesihuollon saatavuuden voit varmistaa ottamalla yhteyttä Kajaanin Veden asiakaspalveluun.

Tonttijohtojen suunnittelu

Suunniteltaessa uudisrakennusta tai olemassa olevan kiinteistön liittämistä vesi- ja viemäriverkostoon on ensin selvitettävä liittämiskohdat.
Tarvittaessa voit pyytää alustavat vesi- ja jätevesiviemäriliittymistiedot LVI-suunnittelun lähtötiedoiksi.  Vesi- ja jätevesiviemäriliittymistiedoissa on esitetty mm. tonttijohtojen koko, liittymiskohdat, liittymiskorkeudet ja viemärin padotuskorkeus.

Padotuskorkeus

Padotuskorkeudella tarkoitetaan ylintä korkeustasoa, jolle viemärivesi voi viemärin kuormitustilanteiden normaalin vaihtelun puitteissa viemärissä nousta.
Lue lisää: Suojaa kiinteistösi padotukselta

Liittymishakemus

Täytä hakemus liittymisestä vesi- ja/tai viemäriverkostoon. Liittymishakemuksessa tulee ilmoittaa rakennusluvan mukainen kerrosala ja rakennuksen käyttötarkoitus sekä muut kaavakkeessa merkityt asiat. Allekirjoitetun hakemuksen liitteineen voit toimittaa postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Kajaanin Vesi, Onnelantie 10, 87100 Kajaani.

Liittymissopimus

Hakemuksen perusteella asiakkaalle lähetetään voimassa olevan hinnaston mukainen liittymislasku sekä sopimukset liitoslausuntoineen. Liittymissopimus laaditaan aina kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan kanssa. Jos kiinteistöllä on useampi omistaja, tulee sopimukseen kaikkien omistajien allekirjoitus. Vaihtoehtoisesti allekirjoittajana voit toimittaa sopimuksen liitteeksi valtakirjan kiinteistön omistajilta. Liittymien perusmaksut peritään liittymispäivästä alkaen hinnaston mukaisesti.

Tonttijohtojen rakentaminen

Kun liittymälasku on maksettu ja sopimus palautettu allekirjoitettuna Kajaanin Vedelle, rakentaa Kajaanin Vesi liittymän asemakaava-alueella tontin rajalle ja asemakaava-alueen ulkopuolella runkojohtojen välittömään läheisyyteen tai antaa liittymisluvan valmiiksi rakennettuun liittymispisteeseen. Tonttijohtojen liittämiskohta ja kunnossapitoraja sijaitsee asemakaava-alueella yleisen alueen rajalla ja asemakaava-alueen ulkopuolella Kajaanin Veden runkolinjassa.
Verkostoon liittyjä rakentaa omalla kustannuksellaan tonttivesijohdot ja tonttiviemärit Kajaanin Veden liitoskohdasta rakennukselle. Kajaanin Vesi ainoastaan liittää kiinteistön talousvesitonttijohdot laitoksen johtoihin. Tonttijohtojen rakentamisessa tulee noudattaa Kajaanin Veden ohjeistusta.

Vesimittarin asennus

Kajaanin Vesi toimittaa asiakkaan pyynnöstä vesimittarin asiakkaan valmiiksi asentamaan mittaritelineeseen, jossa on valmiina sulkuventtiilit molemmin puolin sekä yksisuuntaventtiili kulutuspisteiden puolella, ja avaa liittymän käyttöön. Vesimittarin asennuksesta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen vesimittarin asennusmaksu. Mikäli edellä mainitut asiakkaan vastuulla olevat asennukset eivät ole kunnossa, kun tilattua vesimittaria tullaan asentamaan eli käynti on turha, perimme hinnaston mukaisen veloituksen.

Muutoksen ilmoittaminen

Ilmoita Kajaanin Veden asiakaspalveluun, jos liittymissopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöllä olevaa rakennusta laajennetaan tai sinne rakennetaan uusi rakennus, vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos tapahtuu. Ilmoita myös, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu tai sen vedentarve tai viemäriveden määrä kasvaa.

 

Hulevesien johtaminen 

Hulevesien hallinnasta ja niiden viemäröinnistä vastaa Kajaanin kaupunki.

 

Additional info