Olet täällä

Vammaisneuvosto

Tietoa Kajaanista

Kajaanin vammaisneuvosto on Kajaanin kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin sekä toimielin, jonka kautta kaupungin asukkailla on vaikuttamismahdollisuus kaupungin toimintaan.

Vammaisneuvoston tehtävä

Neuvoston tehtävänä on vammaisjärjestöjen edustajien, kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistyöllä etsiä yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään, yhdenvertaiseen ja kestävään Kajaanin kaupungin suunnitteluun muun muassa olemalla mukana eri toimitilojen suunnittelu-, valmistelu- ja kehittämisvaiheessa sekä antamalla eri toimijoille lausuntoja ja kannanottoja. Vammaisneuvoston tehtävänä on hoitaa ja valvoa vammaisten etua.

Kajaanin vammaisneuvostossa on eri toimijoiden edustus

Vammaisneuvostossa ovat edustettuina kansanterveys -, potilas- ja vammaisjärjestöt (viisi edustajaa), kaupunginhallituksen, ympäristöteknisen toimialan ja Kainuun soten edustajat (2 edustajaa). Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Vammaisneuvoston kokoonpano toimikaudella 2017-2021

 

Haasteet tulevalle kaudelle

Kunnan vammaisneuvostoista on säädetty kuntalain (410/2015) 28 §:ssä. Voimaan tulevan uuden vammaispalvelulain myötä neuvoston osallisuus ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa korostuu ja antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen yhteistyöhön vammaisten henkilöiden edunvalvojana. Lainsäädäntö etenee vammaisten henkilöiden erityispalveluja koskevaksi laiksi syksyllä 2017. Laki tulisi kokonaisuudessaan voimaan vuonna 2019.

 

Esityslistat

 

Pöytäkirjat

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmat