Olet täällä

Lakkiaiset. Kuva: Reijo Haukia
16.3.2016 - 7:45
Kajaanin kaupunki, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos käynnistävät Kajaanin koulutuskonserniselvityksen. Sen päämääränä on ammattikorkeakoulun ja koulutusliikelaitoksen muodostaman ammatillisesti orientoituneen koulutuskonsernin muodostaminen, mikäli selvitys tukee sen perustamista.
Kajaanin yliopistokeskus
10.3.2016 - 9:30
Opetus- ja kulttuuriministeriö on ehdottanut koordinaatioyliopistojen perusrahoitukseen sisältyvästä yliopistokeskuksille korvamerkitystä rahoituksesta huomattavaa leikkausta. Vähennys toteutettaisiin vuosina 2017–2020 ja se tarkoittaisi rahan vähenemistä vuositasolla nykyisestä 705.000 eurosta 500.000 euroon.

Sivut