Olet täällä

Lumikuormaa ja kuuraa puustossa ja sähkölinjoilla kuva Loiste Sähköverkko Oy
8.2.2019 - 15:26
Loiste varautuu viikonlopun säätilanteeseen lisäämällä henkilöstöä viankorjaukseen, raivaukseen ja asiakaspalveluun. Sähköverkkoalueemme on tällä hetkellä maan lumisinta aluetta ja tykkylumen määrä on suuri puustossa sekä sähkölinjoilla. Ennakoivaa kopistelua on tehty koko alkuvuoden ajan ja sähkölinjoja on tarkastettu helikopterista käsin.
Joki ja rauniot. Kuva: Tiina Kaakinen
31.1.2019 - 15:45
Kajaanin ilmanlaatua on mitattu jatkuvatoimisilla mittauksilla lähes 30 vuotta. Mittauksia on tehty yhdessä teollisuuden ja energiantuottajien kanssa. Mittauspalvelut on ostettu viimeiset 10 vuotta Ilmatieteen laitokselta. Ilman epäpuhtauspitoisuuksien jatkuvatoimiset mittaukset päättyivät vuoden 2019 alussa.

Sivut