Olet täällä

29.3.2020 - 16:59
Valtioneuvosto antoi 27. maaliskuuta eduskunnan käsiteltäväksi kaksi asetusta, joilla otetaan käyttöön ja aletaan soveltaa valmiuslaissa määriteltyjä liikkumisrajoituksia, jotka koskevat liikkumista Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta pois. Maakuntaa koskevat liikkumisrajoitukset tulevat voimaan 28. maaliskuuta ja ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka.
Kainuun sote
28.3.2020 - 16:10
Kaik­ki po­ti­laat, joil­la on hen­gi­tys­tieoi­rei­ta (nu­ha, ys­kä, kuu­me, hen­ge­nah­dis­tus) ote­taan vas­taan vain pan­de­mia­vas­taa­no­tol­la. Pan­de­mia­vas­taa­not­to si­jait­see täl­lä het­kel­lä uu­den sai­raa­lan poh­jois­pää­dys­sä, si­sään­käyn­ti F4. Pu­nai­set opas­teet oh­jaa­vat si­sään­käyn­nil­le.

Sivut