Olet täällä

3.3.2017 - 7:54
Terrafame Oy (jatkossa Terrafame) on toimittanut 21.11.2016 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (jatkossa Kainuun Ely-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitetun yhteysviranomaisen lausunnon antamista varten ympäristövaikutusten arviointiohjelman Terrafamen kaivostoiminnan jatkamisesta

Sivut