Olet täällä

28.12.2017 - 15:23
KaiCell Fibers Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Paltamoon Kylänpuron kaavoitettavalle teollisuusalueelle keskustaajaman itäpuolelle. Biojalostamossa on tarkoitus tuottaa kemiallisesti valkaistua selluloosa ja sen johdannaisena tekstiilikuitua nimeltään Arbron. Biojalostamon pääprosessi on kemiallinen sellunvalmistus. Asiakirjat ovat nähtävillä Kajaani Infossa.
27.12.2017 - 11:12
Kainuun Ely-keskus on yhteysviranomaisena antanut 21.12.2017 lausunnon Terrafame oy:n tuotantohanketta (Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen) koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Asiakirjat nähtävä myös Kajaani Infossa.

Sivut