Olet täällä

Uusperhe-seminaari

Seminaari käsittelee uusperhettä ja sen dynamiikkaa, erilaisia rooleja uusperheessä sekä myyttejä, joita uusperheeseen liitetään.

Uusperhe-seminaari järjestetään lauantaina 15.2.2020 klo 12–15 Kaukametsän Kouta-salissa

Perheiden monimuotoisuus on yhä kirjavampaa ja perinteinen ydinperhe on yhä harvemmassa kodissa. Muutokset perheissä ovat monelle arkipäivää. Esimerkiksi avioerojen myötä perheistä muodostuukin loppujen lopuksi kaksi perhettä, joiden neljä aikuista kantavat jo itsessään mahdolliset uusperhetaustat. Sen lisäksi, jos nämä perheet saavat vielä uusia perheenjäseniä, muotoutuvat perheenjäsenten roolit aina yhä uudelleen. Haasteita uusperheille asettavat parisuhteen ja perheytymisen eri vaiheet sekä perheenjäsenten erilaisten roolien muotoutuminen perheen sisällä ja perheiden välillä. Lisäksi erilaiset taustat, toiminta- ja keskustelukulttuurit sekä odotukset, toiveet, pelot, arvomaailmat ja kasvatustavat törmäävät usein yhteen.

Uusperheeseen liittyy monia myyttejä, jotka ovat usein ristiriidassa keskenään. Uusperhe haastaa perinteisen perhekäsityksen, ydinperheihanteen. Äitimyytti, mielikuva täydellisen lempeästä, epäitsekkäästä ja pyyteettömästä äidistä, rinnallaan myytti poissaolevasta isästä, jonka tehtävänä kaikesta huolimatta on olla perheen tuki ja turva, elävät molemmat niin ikään vahvasti edelleen, samoin kuin myytti viattomasta lapsesta. Paha äitipuoli -myytin taustalla puolestaan on toisiinsa kietoutuneita käsityksiä, uskomuksia ja ihanteita, jotka liittyvät – ei vain äitiyteen – vaan vahvasti myös naiseuteen. Kaikkien edellä mainittuihin myytteihin kytkeytyy myös joukko sukupuoleen liittyviä kysymyksiä.

Seminaari kytkeytyy samana iltana klo 19 Kajaanin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä ensi-iltansa saavaan Syyllinen -näytelmään. Se on herkkä ja vilpitön uusperhedraama, joka käsittelee uusperheproblematiikkaa ja vanhemmuutta erityisesti äitipuolen näkökulmasta. Näytelmä on kantaesitys. Sen on käsikirjoittanut ja ohjaa Sanna Heikkinen.

Seminaarin järjestävät Kaukametsän opisto, Kajaanin kaupunginteatteri ja Kajaanin Kaupunginteatterin Tuki ry.

Lue lisää esityksestä »

Liput esityksiin »