Olet täällä

Usein kysyttyä

USEIN KYSYTTYÄ

Vedenkulutus?
Suomalaisten tyypillinen vedenkulutus on 90-270 litraa vuorokaudessa per asukas. Keskimääräinen kulutus on 140 l/vrk, joka tekee vuodessa noin 50 m³/asukas. Lämpimän käyttöveden osuus asuinrakennuksen energiankulutuksesta on noin 40 % eli lämmintä vettä käytetään keskimäärin 56 l/vrk henkilöä kohden. Kerrostaloyhtiöissä keskimääräinen kokonaisvedenkulutus on 155 l/hlö/vrk.

 

Vuotava hana tai WC?

Vuotava hana tai WC-istuin lisää vesilaskua huomattavasti. Tippuva vesihana voi lisätä vedenkulutusta jopa 30 m³ vuodessa ja siten aiheuttaa asiakkaalle noin 110 euron lisämaksun. Vesivuodot ovat usein korjattavissa melko pienin kustannuksin esimerkiksi vahtamalla hanojen tai WC:n huuhtelusäiliön tiivisteet.

 

Mitä ei saa laittaa viemäriin?
Viemäriin sopimattomat jätteet, nesteet ja vieraat esineet aiheuttavat usein tukoksia ja jopa viemäritulvia kiinteistön omissa putkistoissa ja yleisessä viemäriverkostossa. Viemäriverkosto laitteineen toimii hyvin kun sitä käyttää oikein, eli kun kiinteistöstä johdetaan viemäriin vain sinne kuuluvat jätevedet.

 

Vesijohtoveden kovuus?
Kajaanissa vesihuollon toimittaman veden kovuus on välillä 0,31-0,49 mmol/l eli 1,7-2,7°dH, joten vesijohtovesi on erittäin pehmeää. Otanmäen ja Vuolijoen alueilla veden kovuus on 0,56-1,2°dH. Alla aiheesta lisää.

 

Vesijohtovesi on sameaa?
Korjaustöistä johtuvat vesikatkokset aiheuttavat putkistoon virtaus- ja painevaihteluja, jolloin putken seinämistä irtoaa sakkaa, mikä aiheuttaa veden laadun hetkellisiä muutoksia, kuten värivirheitä ja sameutta. Veden värimuutokset poistuvat juoksuttamalla talousvettä kunnes vesi on väritöntä ja kirkasta.

Vettä ei tule?
- tarkista onko tonttijohdossa tai vesimittarissa vikaa (esim. jäässä)
- tarkista onko katkoksesta ilmoitettu postilaatikkoon jaetulla tiedotteella,
  Kajaanin Veden www-sivuilla, paikallisessa lehdessä tai onko puhelimeesi
  tullut tekstiviestillä tiedote
- rivi- ja kerrostalossa kannattaa ensimmäiseksi selvittää tehdäänkö talossa
  korjauksia, jonka takia veden tulo on katkaistu, asiaa voit tiedustella
  isännöitsijältä, kiinteistöhuoltoyhtiöltä tai talon ilmoitustaululta
- kiinteistön omissa ongelmissa ota yhteyttä LVI-liikkeeseen
- vesimittarit huoltaa ja tarkastaa aina Kajaanin Vesi

Lämpimän veden jakelussa on vika?
- kerros- ja rivitalossa ota yhteys isännöitsijään tai kiinteistöhuoltoyhtiöön
- omakotitalossa tarkasta lämminvesivaraajan tai kaukolämmönvaihtimen toiminta,
  ota tarvittaessa yhteyttä alan huoltoliikkeeseen (LVI-liike)
- Kajaanin Vesi toimittaa vain kylmän veden ja käyttöveden lämmitys tapahtuu
  kiinteistökohtaisesti kiinteistön omistamalla lämmönsiirtimellä, kattilalla tai
  lämminvesivaraajalla

Viemäri ei vedä?
- jos tukkeuma on kiinteistön omissa laitteissa tai omassa tonttijohdossa, ota yhteys
  putkiliikkeeseen tai yritykseen, joka tarjoaa loka-autopalveluja
- jos epäilet, että viemäritukos on laitoksen putkissa, ota yhteys vesilaitokseen