Olet täällä

Usein kysyttyä

Vedenkulutus?
Suomalaisten tyypillinen vedenkulutus on 90-270 litraa vuorokaudessa per asukas. Keskimääräinen kulutus on 140 l/vrk, joka tekee vuodessa noin 50 m³/asukas. Lämpimän käyttöveden osuus asuinrakennuksen energiankulutuksesta on noin 40 % eli lämmintä vettä käytetään keskimäärin 56 l/vrk henkilöä kohden. Kerrostaloyhtiöissä keskimääräinen kokonaisvedenkulutus on 155 l/hlö/vrk.

 

 

Vuotava hana tai WC?
Vuotava hana tai WC-istuin lisää vesilaskua huomattavasti. Tippuva vesihana voi lisätä vedenkulutusta jopa 30 m³ vuodessa ja siten aiheuttaa asiakkaalle noin 110 euron lisämaksun. Vesivuodot ovat usein korjattavissa melko pienin kustannuksin esimerkiksi vahtamalla hanojen tai WC:n huuhtelusäiliön tiivisteet.

 

Vesijohtoveden kovuus?
Kajaanissa vesihuollon toimittaman veden kovuus on välillä 0,31-0,49 mmol/l eli 1,7-2,7°dH, joten vesijohtovesi on erittäin pehmeää. Otanmäen ja Vuolijoen alueilla veden kovuus on 0,56-1,2°dH. Alla aiheesta lisää.

 

Vesijohtovesi on sameaa?
Korjaustöistä johtuvat vesikatkokset aiheuttavat putkistoon virtaus- ja painevaihteluja, jolloin putken seinämistä irtoaa sakkaa, mikä aiheuttaa veden laadun hetkellisiä muutoksia, kuten värivirheitä ja sameutta. Veden värimuutokset poistuvat juoksuttamalla talousvettä kunnes vesi on väritöntä ja kirkasta.

Vettä ei tule?
- tarkista onko tonttijohdossa tai vesimittarissa vikaa (esim. jäässä)
- tarkista onko katkoksesta ilmoitettu postilaatikkoon jaetulla tiedotteella,
  Kajaanin Veden www-sivuilla, paikallisessa lehdessä tai onko puhelimeesi
  tullut tekstiviestillä tiedote
- rivi- ja kerrostalossa kannattaa ensimmäiseksi selvittää tehdäänkö talossa
  korjauksia, jonka takia veden tulo on katkaistu, asiaa voit tiedustella
  isännöitsijältä, kiinteistöhuoltoyhtiöltä tai talon ilmoitustaululta
- kiinteistön omissa ongelmissa ota yhteyttä LVI-liikkeeseen
- vesimittarit huoltaa ja tarkastaa aina Kajaanin Vesi

Lämpimän veden jakelussa on vika?
- kerros- ja rivitalossa ota yhteys isännöitsijään tai kiinteistöhuoltoyhtiöön
- omakotitalossa tarkasta lämminvesivaraajan tai kaukolämmönvaihtimen toiminta,
  ota tarvittaessa yhteyttä alan huoltoliikkeeseen (LVI-liike)
- Kajaanin Vesi toimittaa vain kylmän veden ja käyttöveden lämmitys tapahtuu
  kiinteistökohtaisesti kiinteistön omistamalla lämmönsiirtimellä, kattilalla tai
  lämminvesivaraajalla

Viemäri ei vedä?
- jos tukkeuma on kiinteistön omissa laitteissa tai omassa tonttijohdossa, ota yhteys
  putkiliikkeeseen tai yritykseen, joka tarjoaa loka-autopalveluja
- jos epäilet, että viemäritukos on laitoksen putkissa, ota yhteys vesilaitokseen

Milloin mittarin vaihdosta laskutetaan?
- jäätyneen tai muuten asiakkaasta johtuvasta syystä rikkoutuneen vesimittarin vaihto
- asiakkaan pyynnöstä tehty vaihto, jos mittari ei ole vielä vaihtovuorossa
- asiakkaalta laskutetaan hinnaston mukaan

Vesimittarin mittaustarkkuus?
- mittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhe on pienempi kuin +/- 5 %
- jos asiakas haluaa tarkistuttaa vesimittarinsa ja tarkistuksessa mittarin todetaan näyttävän oikein, asiakkaalta veloitetaan mittarin tarkistamisesta aiheutuneet kulut