Olet täällä

Tunnustukset ja palkinnot

Vuoden teatteri 2003 - Kajaanin Kaupunginteatteri

Valintaraadin perustelut:

Vuoden teatteria vuonna 2003 valitseva raati tunsi olevansa teatterikeskustelun hermolla, hetkittäin suorastaan myrskyn silmässä.
 
Muotoillessaan syksyllä vuoden teatterin kriteerejä raati kirjasi ensimmäiseksi kohdaksi ”taiteellinen kunnianhimo, riskien ottaminen ja sitoutuminen”; toiseksi kohdaksi osaamisen ja uskalluksen; kolmanneksi selkeän näkemyksen tulevaisuudesta.

Hakemuksista ja ehdotuksista nousi erityisenä kysymyksenä se, miten taiteellinen kunnianhimo ja osaaminen yhdistyivät sitoutumiseen ja todellisuudentajuiseen näkemykseen omasta tulevaisuudestaan. Taiteellista tasoa tarkastellessaan raati oli osin kiinnostuneempi muista kuin festivaaliesityksistä, koska haluttiin nähdä, miltä teatterin ns. tavallinen produktio näyttää ja miten osaamisen eri alueet sellaisessa näkyvät.

Eroja näkyi myös siinä, miten tuoreita ja tarkkoja olivat ne ympäristön ja toiminnan ehtoja koskevat havainnot, joihin teatterien strateginen ajattelu pohjasi. Teatterien itselleen luomat strategiat ja niiden pohjalta henkilökunnan ja taustaorganisaation kanssa käydyt keskustelut valaisivat sitä, millaista oli toisaalta henkilöstön sitoutuminen, millaista taustayhteisön halu edistää teatteriaan. Samalla valkeni myös jotain siitä, miten johtaja haluaa edistää teatteria tuon yhteisön osana.

Teatterikentällä tärkeää on ajatella luovasti ja yhä ammatillisemmin teatterinjohtajuutta. Se tarkoittaa uusia ideoita ja kombinaatioita taiteellisen ja taloudellisen vastuun yhteensovittamiseksi. Olkoon strategia mikä vain, tärkeintä on, että se perustuu oikeille päätelmille aktuaalisesta toimintaympäristöstä, ei pelkästään teatteriammatin sisältä katsotusta taidemaailmasta. Tähän strategiaan on myös sidosryhmien ja rahoittajan aidosti sitouduttava.

Valinnan kriteerit täyttää parhaiten Kajaanin Kaupunginteatteri.

Raati haluaa palkita Kajaanin Kaupunginteatterin ennen kaikkea ensemblena, yhteisönä, joka ei ole tinkinyt taiteellisista päämääristään. Se on luottanut ominaislaatuunsa ja omaan ääneensä. Kajaanin Kaupunginteatterin viime vuosina nähdyt valovoimaisimmat esitykset eivät raadille ole nimiä ja ilmiöitä, vaan pitkäjänteistä vuosia jatkunutta joukkuepeliä. Raati näkee myös, että Kajaanin kaupunki on poliittisella tahdollaan ilmaissut, miten teatteri on sen tärkein taidelaitos ja tehnyt siten kaupunkina strategisen valinnan.

Teatterin hyvä maine pohjoisen Suomen taiteellisena lippulaivana on myös kaupungin etu. Siksi Kajaanin Kaupunginteatteri nauttii oloissamme myös ainutlaatuisen hyvästä asemasta: sen omien tuottojen osuus on budjetoitu maan pienimmäksi. Kaikilla ei tähän etuun ole mahdollisuutta. Ratkaisu on paikallinen ja johtuu jo pitkään rakennetusta luottamuksesta. Suhde kaupunkiin nähdään vastavuoroisena, luottamus on ansaittava. Kajaani on aktiivinen vuorovaikutteisuuden etsimisessä lähialueillaan sosiaalisesti ja maantieteellisesti, mutta rajoissa, jotka eivät haittaa teatterin päätehtävää.

Kajaanin ensemble tunnetaan hyvin, onhan se lähes vuosittain ollut Tampereen teatterikesän vakiovieras. Henkilökunta on pitkäikäinen ja pysyvä, jota täydennetään määräaikaisilla näyttelijöillä. Taiteellinen erityisyys ja valtakunnallinen julkisuus vetävät yleisöä kauempaa. Lastenteatterista huolenpito on kuin huolehtimista elämästä itsestään. Raati kohtasi lapsiyleisön, joka repesi riemusta hulluttelun, energian ja kauneuden äärellä.

Kajaanissa osataan siis tehdä myös aidosti iloista teatteria, eikä se ole vähän. Vaikka Kajaanin Kaupunginteatteri on viime vuosina luodannut Suomea korpikuusen alta katsovasta vinkkelistään, se on katsonut sitä lahjomattomalla silmällä ja maantieteen tuomalla oikeutuksella. Sillä on sopivasti erilainen, toisiaan täydentävä, mutta yhteen puhaltava taiteellinen tiimi. Erityisen arvokkaana raati piti periaatetta, jonka mukaan näyttelijäkuntaa ei uuvuteta työllä. Elämä on kaikkinaista huolenpitoa. On tärkeää, että teatteri ilmaisee tavoitteekseen antaa toivoa ja näköaloja.

Kajaanin Kaupunginteatterin klassikkotulkinnat ja uutuudet ankkuroituvat maisemaansa ja toimivat yhteisöään vahvistavasti, kuten poliittinen teatteri tekee. Teatteri antaa katsojilleen aina lahjan, mutta sen voi antaa vain vilpittömällä sydämellä.

Pentti Paavolainen, pj Hanna-Leena Helavuori, Anna-Maria Klintrup, Erik Kiviniemi, Tuomas Auvinen, siht.