Olet täällä

Tietoa rakentajille

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

Kajaanin Veden toiminta-alueet, karttapalvelu

 

Uuden kiinteistön liittäminen vesi- ja jätevesiverkostoon

  1. Ota yhteys Kajaanin Veden asiakaspalveluun joko puhelimitse (08) 6155 2949 tai sähköpostitse kajaaninvesi@kajaani.fi  ja varmista vesi- ja jätevesihuollon saatavuus.
  2. Pyydä tarvittaessa vesi- ja viemäriliittymistiedot. Alustavat vesi- ja jätevesiviemäriliittymistiedot ovat suunnittelun lähtötiedoiksi LVI-suunnitteluun. Vesi- ja jätevesiviemäriliittymistiedoissa on esitetty kiinteistökohtaiset liittämiskohdat ja -korot, painetasot sekä padotuskorkeus.
  3. Kun olet saanut rakennusluvan, voit hakea liittymää. Liittymää haetaan erillisellä hakemuksella. Liittymishakemuksessa tulee ilmoittaa rakennuslupaan ilmoitettu kerrosala ja rakennuksen käyttötarkoitus sekä muut kaavakkeessa merkityt asiat. Hakemuksen perusteella asiakkaalle lähetetään voimassa olevan hinnaston mukainen liittymälasku.
  4. Kun liittymismaksut on maksettu ja sopimus palautettu allekirjoitettuna Kajaanin Vedelle, Kajaanin Vesi rakentaa liittymät tai antaa liittymisluvan valmiiksi rakennettuun liittymispisteeseen. Kajaanin Vesi toimittaa asiakkaan pyynnöstä vesimittarin valmiiksi asennettuun mittaritelineeseen ja avaa liittymän käyttöön. Vesimittarin asennuksesta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen vesimittarin asennusmaksu. Liittymien perusmaksut peritään hakemuksen allekirjoittamispäivämäärästä alkaen hinnaston mukaisesti.
  5. Talousveden tonttijohto ja jätevesiviemäri liitetään asemakaava-alueella kiinteistön rajalla tonttikaivoon. Asemakaava-alueen ulkopuolella talousveden tonttijohto ja jätevesiviemäri liitetään Kajaanin Veden talousveden runkolinjaan ja jätevesiviemärin runkolinjaan/kaivoon (Kajaanin Vesi kytkee).

 

Additional info