Olet täällä

Tilastotietoa

Kajaanin linnanrauniot

Kajaanin kaupungin väkiluku 31.12.2017 oli 37 239 asukasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Kajaanin väkiluku alittaa 37 000 asukkaan rajan vuonna 2027, mutta viime vuosien väestökehitys näyttää siltä, että luku alittuu jo suunnitelmavuosina 2018–2020. (Lähde: Talousarvio 2018)

Talousarviossa vuoden 2018 väkilukuennusteena on käytetty 37 000 asukasta. Vuodelle 2019 arvio on 36 800 asukasta ja seuraavalle vuodelle 36 600 asukasta. Kajaanin seutukunnan osuus Kainuun väestömäärästä oli vuoden 2016 lopussa noin 71 %. Mikäli kehitys jatkuu toteutuneen kaltaisena, kasvaa Kajaanin seudun osuus Kainuun väestöstä edelleen. Pääosa seudun väestöstä sijoittuu Kajaaniin ja Sotkamoon. (Lähde: Talousarvio 2018)

Väestö osa-alueittain

 

Talousarviot

Kajaanin kaupungin talousarviot

Työllisyyskatsaukset – Kainuu

Kainuun ELY-keskuksen verkkosivuille on koottu kuukausittain julkaisemat työllisyyskatsaukset.

Ely-keskus Kainuu

Tilastokeskus

Tilastokeskus yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi. Vuonna 1865 perustettu Tilastokeskus on ainoa suomalainen viranomainen, joka on perustettu tilastointia varten. Se tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija.

Tilastokeskus

Viimeksi muokattu

18.10.2018