Olet täällä

Toteutus

Strategiakansi joulukuu 2019

Vuosittaisessa talousarviossa asetetaan mitattavat tavoitteet kaupungin eri yksiköille strategian toteuttamiseksi. Keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset toteuttavat strategiaa.

Ohjelmat ja suunnitelmat

Omistajapoliittiset linjaukset
Omistajapoliittinen ohjelma
Elinvoimaohjelma
Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma
Henkilöstöohjelma
Kulttuuriohjelma 2019-2022
Liikuntapoliittinen ohjelma 2025
Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2019-2022

Kaupunginvaltuuston iltakoulu 10.2.2020

 

Mitä on saatu aikaan? Pieniä ja suuria tekoja strategian toteuttamiseksi.

Strategia toimeen joulukuu 2019
Strategia toimeen huhtikuu 2019
Strategia toimeen heinäkuu 2019

Asukkaiden tyytyväisyys: Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

 

Asukastutkimus: Kajaanilaiset voivat hyvin
Strategian toteutumista mittaava asukastutkimus tehtiin toisen kerran syksyllä. Tutkimuksen mukaan kajaanilaiset voivat hyvin asuessaan kotikaupungissaan. Moni vastaaja pitää Kajaania kaupunkina, jossa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa. Kajaani koetaan kokonaisuudessaan asuinpaikkana melko hyvänä.  Strategian kaksi mittaria, palveluindeksi ja osallisuusindeksi, liikahtivat askeleen myönteiseen suuntaan
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kajaanilaiset-voivat-entista-paremmin

Kuntalaiset pyydettiin mukaan talouden sopeuttamissuunnitteluun
Talouden sopeuttamissuunnittelun mahdollisista toimenpiteistä tehtiin avoin verkkokysely. Vastauksia saatiin lähemmäs 2 000. Kekrinä kaupungin johto tapasi kajaanilaisia Mamsellin puuropadan äärellä Rantapuistossa.  Kouluverkkoa koskevat kuulemistilaisuudet pidettiin Jormuassa ja Vuolijoella. Sopeuttamissuunnitelman infotilaisuus järjestettiin kaupungintalolla. Lisäksi talousjohtaja puhui aiheesta Suorat sanat -tilaisuudessa kirjastossa.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/talouden-sopeuttamissuunnitelma-ohjausryhman-yksimielinen-esitys

Uusi verkkokirjasto

Kainet-kirjastojen uusi verkkokirjasto on avattu. Verkkokirjaston käyttö mobiililaitteilla on nyt entistä helpompaa. Perheenjäsenten kirjastokortit voi liittää omaan asiakastiliin. Näin esimerkiksi lasten lainojen uusiminen on helppoa. Samalla Kainet-kirjastot liittyivät valtakunnalliseen Finna.fi-verkkokirjastoon. Siinä on mukana jo yli 350 kirjastoa, museota ja arkistoa, joiden aineistot ja nyt myös Kainetin aineistot löytyvät yhteisestä osoitteesta finna.fi.  Kainet-kirjastoja ovat Kajaanin, Kuhmon, Suomussalmen, Paltamon, Puolangan, Hyrynsalmen ja Ristijärven kirjastot.
http://www.kajaani.fi/fi/uutinen/uusi-kainet-finna-verkkokirjasto
https://kainet.finna.fi/
https://finna.fi/

Digiopastusta pääkirjastossa
Pääkirjastossa on järjestetty digiopastuksia syksyn ajan torstaisin. Niissä on opastettu e-aineistojen käytössä ja autettu arkipäivän digipulmissa.
http://www.kajaani.fi/fi/uutinen/digiopastukset-alkavat-to-592019

Liikennevalojen ohjauskojeita on uusittu
Kojeiden uusiminen johtuu uuden tekniikan käyttöönotosta. Liikennevalojen ajoituksia on tarkistettu. Tavoitteena on ottaa vaihteleva liikennetilanne aiempaa paremmin huomioon. Kojeet on uusittu Niskantien, Keskuskadun–Ainonkadun ja Pohjolankadun–Linnankadun risteyksiin.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kaupunki-uusii-liikennevalojen-ohjauskojeita

Sammonkaari-hankkeen viitesuunnitelmat ovat valmistuneet
Viitesuunnitelmien tavoitteena on tehdä Sammonkaaren alueesta monisukupolvinen, yhteisöllinen, puurakenteinen, ekologinen ja moderni kaupunkikeskustan asuinalue. Yritysten kanssa on tehty yhteistyötä mm. puurakentamisen edistämisessä ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisessä. Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa käynnistetään yhteinen projekti, jossa eri alojen opiskelijat kehittävät palvelumuotoilun keinoin alueen palveluita. Kajaanilaiset voivat osallistua Sammonkaaren alueen kehittämiseen vastaamalla kyselyyn.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kajaanin-sammonkaari-hankkeen-viitesuunnitelmat-ovat-valmistuneet

Kajaanin Sammonkaaren suunnittelu etenee
Kajaanin Sammonkaari -hankkeen (“Älykäs elinkaarikortteli”) viitesuunnitelmat valmistuvat elokuussa. Suunnitelmat antavat suuntaviivoja korttelialueen rakennusmassoittelusta ja ne toimivat samalla tukimateriaalina kaavoituksessa. Kajaanin Sammonkaaren -hankkeen tavoitteena on luoda entisen linja-autoaseman tontille nykyaikainen energia- ja ekotehokas keskustakortteli, jossa asuu eri-ikäisiä ihmisiä erilaisissa asumismuodoissa. Hankkeessa tehdään toteutussuunnitelma, jossa määritellään korttelin ekologiset rakennusratkaisut ja toteuttamistavat, jotka ohjaavat korttelin asemakaavoitusta ja rakentamistapaohjeita ja tontin luovutusehtoja. Elinkaarikorttelissa toteutetaan uusia asumisen ratkaisuja ja palveluja ja se tarjoaa alustan asumisen uusille energiatehokkuuden ja kiertotalouden innovaatioille ja teknologioille. Suunnittelu on käynnistynyt, kaavoitus käynnistetään 2020 ja rakentaminen alkaa 2022.
Linkki Sammonkaaren verkkosivustolle

Kirjaston palvelut ovat laajentuneet
Kirjasto on ottanut käyttöön omatoimikirjaston pääkirjaston lehtisalissa ja laajentanut omatoimikirjastoa Otanmäen lähikirjastossa. Kirjastossa on järjestetty suorat sanat -keskustelutilaisuuksia ja kirjastojoogaa. Kirjasto on testannut kesällä 2019 kirjastoauton uutta kesäaikataulua. Kirjastoauto Kippe on liikenteessä kesällä maanantaista keskiviikkoon. Tavoitteena on, että kirjastopalvelut olisivat paremmin myös lomalaisten tavoitettavissa.
Linkki kirjastoauton kesäaikatauluun

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjasto on otettu käyttöön
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastojen aineisto löytyy nyt samasta osoitteesta. Tarjolla on laaja valikoima e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, musiikkia ja elokuvia – eri kielillä, etänä ja myös mobiilisti.
Linkki Ellibs-palvelu on muuttunut tiedotteeseen
Linkki www.ellibslibrary.com verkkosivustolle

Venepaikat ja markkinakatupaikat voi varata ja maksaa sähköisesti
Kesän 2019 venepaikat on voinut varata ja maksaa sähköisesti. Myös kesän 2019 markkinakadun paikat on voinut varata ja maksaa sähköisessä varauspalvelussa.
Linkki Kajaanin Venepaikkojen sähköinen varaaminen ja maksaminen otetaan kayttöön tiedotteeseen
Linkki asiointi.kajaani.fi/epermit verkkosivustolle

Avoin data lisää hallinnon avoimuutta
Kajaanin kaupunki lisää hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Avoin data -hankkeen avulla ja kehittää samalla omia toimintojaan. Kansalaisten ja organisaatioiden käyttöön julkaistaan dataa verkossa. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus seurata ja osallistua kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon. Avoin data on dataa, jota kuka tahansa voi käyttää ilmaiseksi, myös kaupallisiin tarkoituksiin.
Linkki Kajaanin kaupunki avaa tuottamaansa dataa muiden käyttöön tiedotteeseen
Linkki www.kajaani.fi/avoindata verkkosivustolle

Rakennusvalvonnan sähköinen lupa-asiointi on käytössä
Kajaanin kaupungin rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön vuoden 2019 alusta rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupapäätöksien sähköinen allekirjoitus sekä lupahakemusasiakirjojen sähköinen arkistointi. Kaikista hakemuksista jo lähes 90 % tehdään sähköisessä palvelussa ja sen käyttöä suositellaan.
Linkki rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen lupa-asioiden käsittelyn ja arkistoinnin tiedotteeseen

Luonto ja ympäristö: Resurssiviisautta luontokaupungissa

 

Uudenlaista puistovalaistusta testattiin

Rantapuistossa Linnanvirran alueella kokeiltiin uudenlaista valaisua. Koevalaisu on osa Kajaanin lähiluontokohteiden parantamiseen tähtäävää hanketta Urban Parks and Benefits (Karelia CBC -ohjelma). Kulkuväylien valaisumalleista järjestettiin mielipidekysely.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/uudenlaista-puistovalaistusta-testataan-kajaanissa

Uusia reittejä talviliikunnalle

Uusia talvireittipohjia tehdään eri puolille kaupunkia. Ideana on tarjota pohja, jota aktiivisesti käyttämällä saadaan reitti pidettyä kulkukelpoisena läpi talven. Reittejä ei siis kunnosteta säännöllisesti. Kajaanilaisilta kysyttiin, minne uusia reittejä lähdetään suunnittelemaan. Samalla tehtiin muutama pyöräilyaiheinen kysymys.

http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/uusia-reitteja-talviliikunnalle         

Kaksi uutta retkeily- ja maastopyöräreittiä otettu käyttöön
Pirunvaaran ja Pöllyvaaran retkeily- ja maastopyöräreitit otettiin käyttöön syksyllä. Kajaanin alueella on kyläyhdistysten aktiivisesti ylläpitämiä retkeilyreittejä Koutaniemellä, Nakertajassa ja Heinimäessä. Talaskankaan retkeilyreitti on valtakunnallisestikin tunnettu. Talaskankaan reitin ja Otanmäen lintuvesialtaan reittien välillä kulkee Otanmäen retkeilyreitti. Kaikista reiteistä on opaskartat ladattavissa Kajaanin kaupungin verkkosivuilta.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kajaanin-kaupunki-ottaa-kayttoon-kaksi-retkeily-ja-maastopyorareittia
http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/liikunta/ulkoilu-retkeily-ja-uimarannat/luontopolut-ja-retkeily

Kyydittä kouluun -kampanja
Kyydittä kouluun -kampanja suunnattiin keväällä ja syksyllä alakoulujen 1.–4. luokille.  Kaikilla kouluilla kiertäneessä tapahtumassa käsiteltiin teoriatunnilla pyörällä liikkumisen hyötyjä, liikenneturvallisuutta sekä pyöräilyä koskevia liikennesääntöjä. Ulkona pidetyssä käytännön osuudessa oppilaat pääsivät testaamaan pyöränkäsittelytaitojaan ajotaitoradalla. Ulkona pidetyn tunnin aikana tarkastettiin myös oppilaiden pyörien turvallisuus. Apuna tässä toimi jokaiselle omaksi jaettu pyöränkatsastuskortti. Oppilailta ja opettajilta suoraan saadun palautteen perusteella tapahtumaa voitiin pitää hyvin onnistuneena

Alakoululaiset aktiivisia koulumatkaliikkujia

Pyöräillen Kajaanissa -hanke seurasi alakoululaisten koulumatkaliikkumista keväällä ja syksyllä jalkautumalla koulujen pihapiireihin. Seurannassa laskettiin mm. autolla kouluun tuotujen oppilaiden määrä, pyörällä tulleiden määrä ja pyöräilykypärää käyttävien määrä. Oppilaista 86 prosenttia liikkui koulumatkan aktiivisesti kävellen tai pyöräillen. Aktiivisimmin koulumatkoja liikuttiin Lohtajan ja Soidinsuon kouluilta. Myös Jormuan koululaiset olivat hyvin aktiivisia, kun otetaan huomioon koulun sijainti. Kaikkien kolmen koulun oppilaat saavat liikenneturvallisuutta edistävän palkinnon.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kajaanilaiset-alakoululaiset-ovat-aktiivisia-koulumatkaliikkujia

Kajaanin seudun joukkoliikenteessä voi maksaa mobiililipulla
Mobiililipulla maksaminen on nyt mahdollista Waltti-liikenteessä vyöhykkeillä A–F. Sovelluksessa on tarjolla aikuisen ja lapsen kertalippu. Lippujen hinnat ovat samat kuin tavallisen kertalipun.
http://www.kajaani.fi/fi/joukkoliikenne/tiedote/kajaanin-seudun-joukkoliikenteessa-on-nyt-mahdollisuus-maksaa-mobiililipulla

Kaupunkiliikenteessä iltaliikennekokeilu
Kaupunkiliikenteen linjalla 4 Hetteenmäki–Nakertaja–Paltaniemi on aloitettu elokuussa iltaliikennekokeilu. Kokeilu on käynnistetty saadun asiakaspalautteen pohjalta. Kokeilun aikana haetaan tietoa, onko iltaliikenteelle riittävästi kysyntää reitillä.
https://opas.matka.fi/linjat/MATKA:26441669/aikataulu/MATKA:26441669::03

Keskustaan uusia pyöräparkkeja
Pyöräilyn suosion kasvaessa kysyntä keskusta-alueen pyöräpysäköintipaikoille on lisääntynyt. Uudet pyöräparkit asennettiin Pohjolankadun sivuväylälle Kauppapaikka 18:n läheisyyteen ja Kauppatorin viereen Suvantorannan kevyen liikenteen väylän varteen. Uudet pyöräparkit ovat katoksellisia ja pyörän voi lukita niihin rungosta. Samanlaisia pyöräkatoksia on tehty myös Matkakeskukseen.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/keskustaan-uusia-pyoraparkkeja

Energiatehokkuutta parannetaan
Kajaanin kaupunki on kartoittanut viiden suuren kiinteistön mahdollisuudet säästää energiaa, hyödyntää sähkön kysyntäjoustoa ja tuottaa sähköä pienimuotoisesti. Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön rajoittamista ja käytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan. Kysyntäjoustolla voidaan alentaa sähkön hintaa ja tehostaa olemassa olevan sähköverkon käyttöä. Katuvalojen energiankulutus on vähentynyt kolmessa vuodessa noin 1 400 MWh (31 %). Noin puolet katuvaloista on vaihdettu LED-valoihin. Työtä jatketaan.

Sähköautojen latauspiste Kauppatorille
Uusin sähköautojen latauspiste tulee Kauppatorille. Se on Kajaanin ensimmäinen yleisellä alueella oleva latauspiste. Pisteitä on lisäksi neljällä yksityisellä alueella: ABC, Anorak, Citymarket ja Prisma.

Leikkimielisen Pyöräily Cupin osakilpailut elokuussa
Kesän 2019 aikana järjestetään Pyöräily Cup osana Pyöräillen Kajaanissa -hanketta. Cup on leikkimielinen kaikenikäisille tarkoitettu pyöräilytapahtuma, jossa ajetaan aikaa vastaan puistoon merkityllä Cyclo cross -henkisellä ajoradalla. Radalle voi osallistua millaisella pyörällä tahansa. Osallistuminen on maksutonta eikä vaadi ilmoittautumista. Tulossa on vielä kaksi osakilpailua Kaukaveden ympäristössä: 10. ja 31. elokuuta kello 11–14.
Linkki Koko perheen puistopyöräilycup starttaa juhannusviikolla tiedotteeseen

Luontoaiheisia luentoja
Kaukametsän opisto järjestää syksyllä luentoja Kainuun kansallispuistoista, muovin lajittelusta ja sisätiloissa kompostoinnista.
Linkki opistopalvelut.fi/kaukametsa verkkosivustolle

Nuoret keskiössä: Tulevaisuus nuorissa

 

Vuorikadun kampusta korjataan ja uutta rakennetaan

Vuorikadun kampukselle rakennetaan uusi B-osa ja vanhempaan osaan tehdään tilamuutoksia. Jatkossa lukion musiikinopetus jakaa musiikkitilat ammattiopiston konservatorion kanssa.  Uuteen B-osaan tulee mm. opiskelijapalvelut. Näin saadaan nykyaikaisia, toimivia ja terveellisiä tiloja mm. kuvataiteelle, kampaamo-, liiketalous- ja musiikkialoille. Tilat ovat myös joustavasti muunneltavissa. B-osa toteutetaan puurakenteisena ja myös sisustuksessa käytetään puuta.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/vuorikatu-2-kampus-alueella-tehdaan-tilamuutoksia-ja-rakennetaan-uutta-b-osaa

Peruskoululaisille tietokoneet
6. ja 9.-luokkalaiset saivat henkilökohtaiset tietokoneet opiskelua varten. Peruskoulussa luodaan pohja tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaidoille. Digitaalisten välineiden ja ympäristöjen sujuva käyttö on yksi tärkeä osa-alue. Tarkoituksena on, että lapset oppivat laitteiden kautta maailmasta ja harjoittavat ajattelun taitoja. Vaikka oppilaat saavat jatkossa henkilökohtaiset laitteet käyttöönsä, kirjoja, kyniä ja vihkoja käytetään kouluissa jatkossakin. Koneet ovat opetuksessa apuvälineitä, eivät toiminnan keskipisteitä.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/henkilokohtaiset-tietokoneet-oppilaskayttoon-vaiheittain-syksysta-2019-alkaen

Perusopetuksen uusia tuulia
Perusopetuksessa aloitetaan syksyllä 2019 varhennetun englannin kielen opiskelu peruskoulujen 1. ja 2. luokilla. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset saavat henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet. Perusopetuksessa vahvistetaan psykososiaalista tukea kahdella työparilla, toisessa parissa on erityisopettaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja, toisessa erityisopettaja ja erityisnuorisotyöntekijä.  Myös kotouttamista vahvistetaan palkkaamalla perusopetukseen toinen maahanmuuttajakoordinaattori. Kaikissa kouluissa otetaan käyttöön poissaoloihin puuttumisen toimintamalli.

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia lisää
Kajaanin kaupunki on järjestänyt kesällä 2019 ykkös- ja kakkosluokkalaisille leirejä. Syksylle 2019 lisätään lasten ja nuorten liikuntakursseja Kaukametsän opistoon, tulossa on mm. parkouria ja temppukerho. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tuetaan harrasteseteleillä.

Elinvoima ja osaaminen: Osaajista elinvoimaa

 

Postia muuttajille: Tervetuloa Kajaaniin

Ensimmäiset tervetuliaiskortit Kajaaniin muuttaneille lähetettiin lokakuussa. Kortilla saa Kajaani Infosta tervetuliaispaketin, johon on koottu tietoa Kajaanin palveluista. Mukana on myös pieni lahja ja kokemuksia ja elämyksiä täynnä oleva kirje, joka sisältää tutustumislippuja kaupungin palveluihin. Lisäksi kaupungin verkkosivulle on koottu muuttajan tietopaketti.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/postia-muuttajille-tervetuloa-kajaaniin-kainuun-paakaupunkiin
http://www.kajaani.fi/muuttajalle

Tonnin idea -kilpailu toi kymmeniä ideoita
Järjestimme yhdessä Kajaanin Nuorkauppakamarin kanssa Tonnin idea -kilpailun. Ideoita tuli muutamia kymmeniä, joista kolme parasta palkittiin. Kärjessä olivat ideat muraalin maalauksesta keskustaan, metalliset some-kuvauskehykset Rantapuistoon ja Rauniolinnan arvoitus -seikkailun jatkokehitys. Ympäristötekninen toimiala toteuttaa lisäksi muutaman idean.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kajaanin-kaupungin-ja-kajaanin-nuorkauppakamarin-tonnin-idea-kilpailu-paattyi

Uusia ideoita ja näkemyksiä kärkiyritysten liiketoiminnan kehittämiseksi
Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) vauhdittaa Kainuun alueen kärkiyritysten kokeilukulttuuria yhdistämällä opiskelijoita ja yritysten henkilöstöä yhteisiin projekteihin. Kyse on Demola-mallista. KAMK on aluekehityksen keskiössä ja haluaa erityisesti palvella alueen työelämää. Projektit, joissa opiskelijat ovat mukana tuovat yhteen eri ikäpolvia ja antavat erilaista näkemystä kehittämiseen ja toimintaan. KAMK haluaa varmistaa, että valmistuneiden opiskelijoiden osaamista jää alueelle. KAMK kiinnittää opiskelijoita työelämään jo opintojen varhaisvaiheessa ja mahdollistaa käytännön oppimisen.
https://www.kamk.fi/fi/KAMK/Ajankohtaista?ln=a2gmougm&id=0e49a0af-c7a6-4903-a51c-c5c53eca9d42

Sähköautomaation osaajapulaan vastaus koulutuksesta
Alueen teollisuudessa on kasvava tarve ja paljon avoimia työpaikkoja sähköautomaatio-osaajille. Lapin ammattikorkeakoulu tuo tarjolle muuntokoulutuksen, jossa jo aiemmin insinöörin tutkinnon suorittanut voi pätevöityä sähkö- ja automaatiotekniikan (AMK) insinööriksi. Koulutus alkaa tammikuussa 2020.
https://www.kamk.fi/fi/KAMK/Ajankohtaista?ln=a2gmougm&id=a2a0aad5-69ae-4772-bf4e-3547b0f23ee0

Kompassi yhdistää osaajat, oman osaamisen päivittäjät ja työelämän
Kainuun ammattiopisto näkyy kaupunkilaisille. Prisman käytävällä sijaitseva Kompassi on kohtaamispaikka, joka tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa hakemiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Kompassista saa neuvoja, miten hankkia kokonaan uusi ammatti, päivittää nykyistä osaamista tai vaikka tarjota työpaikkoja. Rakennetaan yhdessä sellainen oppimispolku, mikä sopii sen hetkiseen elämäntilanteeseen parhaiten.
https://www.kao.fi/info/toimipaikat/kompassi-kajaani/

Data-Center Hackathon kokosi yhteen entiset ja nykyiset opiskelijat
Kajaanin ammattikorkeakoulu järjesti syksyllä ensimmäistä kertaa DC-Hackathon tapahtuman entisille ja nykyisille datacenter-opiskelijoilleen. Tapahtuma syntyi siitä ajatuksesta, että vanhoja opiskelijoita olisi mukava tavata pitkästä aikaa. Samalla uusille opiskelijoille voitaisiin näyttää, mitä kaikkea jo valmistuneet nykyään tekevät.
https://www.kamk.fi/fi/KAMK/Ajankohtaista?ln=a2gmougm&id=562859c0-fd3f-4b5c-8022-bb24b75c156c

Yrityspalveluseteli ja yritystulkki on otettu käyttöön
Kajaanin kaupunki on ottanut käyttöön yrityspalvelusetelin. Setelikokeiluun on varattu 50 000 euroa vuodelle 2019. Kajaanilaisille yrityksille tarkoitetun palvelusetelin suuruus on 1 500 tai 3 000 euroa. Lisätietoa:
Linkki Kajaanin kaupunki ottaa käyttöön yrityspalvelusetelin tiedotteeseen

Yritystulkki palvelee aloittavia ja toimivia yrittäjiä
Yritystulkin avulla perustat yrityksen oikein. Tulkin hyvillä neuvoilla ja käytännöllisillä työkaluilla voit kehittää yritystoimintaasi. Verkkosivuilta löydät taloushallinnon ja verotuksen vinkkejä, taloussuunnittelu-, investointi- ja hinnoittelulaskentaohjelmia, markkinointi- ja myyntisuunnitelmia, lomake- ja sopimuspohjia sekä tietoa rahoitusmahdollisuuksista.
Linkki www.yritystulkki.fi verkkosivustolle

Yritysneuvoja on aloittanut
Kaksivuotinen yritysneuvontapilotti on käynnistynyt. Yritysneuvoja Seppo Räisänen on aloittanut tehtävässään 18.3.2019. Yritysneuvoja palvelee aloittavia, kasvua ja kansainvälisyyttä hakevia yrityksiä sekä omistajanvaihdosta suunnittelevia yrityksiä kaikilla toimialoilla. Hän tekee Kajaanissa tarjolla olevia yrityspalveluja tunnetuiksi ja ohjaa yrityksiä palvelujen käyttöön.

Pop-up Kajaani on avattu
Pop-up Kajaani on avattu osoitteessa Kauppakatu 26. Toiminnan tavoitteena on elävöittää Kajaanin keskustan aluetta ja mahdollistaa tuoreille yrittäjille matalan kynnyksen tilaisuus päästä kokeilemaan kivijalkamyymälän toimintaa. Tilassa on kaksi myyntipaikkaa, joita voi vuokrata yhdestä päivästä useammaksi viikoksi. Lisäksi Pop-up-tila toimii yhteistilana, jonne jokainen start-up- tai yksinyrittäjä voi tulla oman läppärin kanssa työskentelemään ja vaihtamaan ajatuksia muiden yrittäjien kanssa.
Linkki Pop-up Kajaani keskustassa tukee nuoria yrittäjiä avajaiset tiedotteeseen
Kaupunki vuokrasi City-käytävästä 200 m2:n tilat nuorten yrittäjien lyhytaikaista pop up -liiketoimintaa ja Kaukametsän Opiston kurssitoiminnan esittelyä varten. Tila on vuokrattu vuoden 2019 loppuun saakka, optiona on vuokrasopimuksen jatkuminen toistaiseksi voimassa olevana. Kajaanin Nuorkauppakamari vastaa pop up -liiketilan toiminnasta. Hanke on osa laajempaa yhteistyötä Nuorkauppakamarin kanssa.

Lumi supertietokone Kajaaniin 2020
Kajaaniin sijoitetaan EuroHPC-järjestelmä eli Lumi-supertietokone, investointi on 207,1 miljoonaa euroa. Puolet rahoituksesta tulee Euroopan unionilta ja puolet 28 osallistuvalta maalta. Suomen osuus rahoituksesta on 50 miljoonaa euroa. Suomalaisten tutkijoiden ja yhteiskunnan käyttöön saadaan suoraan 24 prosenttia supertietokoneen tuottamasta laskentakapasiteetista. Konesali valmistuu kesäkuussa 2020, ja laitteisto otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021. Investointi laajentaa Kajaanin suurteholaskennan keskittymän Euroopan tason toimijaksi.
Linkki datacenter.csc.fi/wp/fi/eurohpc verkkosivustolle

Kajaanin ammattikorkeakoulu avaa yhteistyön Kiinaan
Kajaanin ammattikorkeakoulu avaa kaivosalan yhteistyötä Kiinaan. KAMK:n ja Lapin AMK:n järjestävät kesällä 2019 kaivosalan kansainvälisen kesäkoulun. Kouluun on tulossa 25 kaivosalan opiskelijaa eri puolilta maailmaa.

Uudet opiskelijat aloittavat taas syksyllä
Kajaanin ammattikorkeakoulun uudet opiskelijat tutustuvat Kajaaniin 27.–31.8.2019. Kajaanin ammattikorkeakoulu tukee opiskelijoiden hyvinvointia mm. kulttuuri- ja liikuntaseteleillä sekä järjestämällä harrasteinfoja, lajikokeiluja ja opiskelijatapahtumia sekä vertaisohjausta. Ammattikorkeakoululla on avoimet ovet 8. lokakuuta 2019.

Kajaanin ammattikorkeakoululle kansainvälinen tehtävä kehittää supertietokoneympäristöä
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 510 000 euron rahoituksen Kajaanin ammattikorkeakoululle supertietokoneympäristön kehittämiseen.  Ympäristö mahdollistaa tekoälysovellusten kehittämisen Suomessa.  Rahoituksella luodaan kansallinen suurteholaskennan tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan keskittymä yhdessä yritysten kanssa. Supertietokone ja KAMKin osaaminen tarjoavat kainuulaisille yrityksille ja kansallisille yhteistyökumppaneille helpon tavan hyödyntää tekoäly- ja koneoppimisteknologiaa omissa projekteissaan.
Linkki www.kamk.fi/fi/KAMK/Ajankohtaista

Pelastustoimea tehostetaan visuaalisella 3D-sovelluksella – Lehtikankaan monitoimitalo pilottina
Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet Horisontti 2020 -hankerahoitusta visuaalisen 3D-sovelluksen toteuttamiseksi pelastustoimien tehostamiseen. KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat osa hankerahoitusta hakenutta konsortiota, jossa on mukana yli kaksikymmentä eri organisaatiota ympäri Eurooppaa. Kokonaisuudessa on kyseessä 6,9 miljoonan euron suuruinen hankekokonaisuus, josta KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet liki 500 000 euron osuuden. Lehtikankaan monitoimitalo toimii pilottina. Tämä on ensimmäinen Horizon-hanke, jossa KAMK on mukana toimijana.

Data-analytiikan kiihdyttämö -hanke
Tieteen tietotekniikkakeskus CSC ja Kajaanin ammattikorkeakoulu käynnistivät hankkeen, joka vauhdittaa data-analytiikan hyödyntämistä Kainuun alueen yrityksissä. Datalähtöinen talous on tunnistettu laajasti uudeksi liiketoiminnan tekemisen tavaksi ja data-analytiikka, big data sekä tekoäly ovat keskeisiä tapoja, joilla yritykset saavuttavat suuren mittakaavan kilpailukykyä nykypäivänä.  Yrityksille kertyy paljon dataa esimerkiksi teknisistä prosesseista, antureista, tietojärjestelmistä ja asiakasrajapinnasta – tämän datan analysointi auttaa ymmärtämään ja ennakoimaan taustalla olevia ilmiöitä sekä riippuvuuksia. Data-analytiikan kiihdyttämö -hankkeessa luodaan data-analytiikan käyttöönottoon suoraviivainen prosessi. Sen avulla Kainuun alueella toimivat yritykset ja yhteisöt voivat nopeasti kokeilla mitä data-analytiikka voisi heille tarjota ja ottaa käyttöön analytiikkaan perustuvia ratkaisuja.

Uusi tekoälykoulutus alkaa syksyllä 2019
Datasta tekoälyyn -insinöörikoulutus käynnistyy syksyllä 2019 Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen ja ainoa tekoälyyn keskittyvä tutkintokoulutus. Tekoälyosaaminen on erittäin kysyttyä työmarkkinoilla.
Linkki www.iamai.fi verkkosivuille

Bull-supertietokone tuli Kajaanin ammattikorkeakoululle
Kajaanin ammattikorkeakoulu on hankkinut supertietokoneen Tieteen tietotekniikkakeskus CSC:ltä. Bull-hybridijärjestelmä vastaa datalähtöisiin TKI- ja koulutustarpeisiin. Loppuvuodesta 2018 käynnistetty supertietokone täydentää Euroopan mittakaavassa ainutlaatuista, opiskelijoiden ylläpitämää konesaliympäristöä. Tekoälyn tehokas soveltaminen vaatii monenlaista ja monitasoista osaamista ja tarkoituksenmukaista infrakstruktuuria kasvavan tietomäärän tallentamiseen ja prosessoimiseen. Digitalisaatiossa ja tekoälyn soveltamisessa data on keskeisessä asemassa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu osaksi Pohjois-Euroopan suurinta ICT-allianssia
KAMK on liittynyt suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteiseen ICT-allianssiin Allied ICTn Finlandiin (AIF). AIF:n jäsenyys vahvistaa KAMKin toimintaa ja takaa, että KAMK on entistä tiiviimmin mukana IT-alan kehittämisessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Yksi allianssin tavoitteista on saada Suomeen miljardiluokan pysyvä investointipiikki hyödyntämällä tutkimuslaitosten kapasiteettia yritysten tarpeisiin. Verkosto mahdollistaa KAMKin kehittää vahvuuksiaan konesali- ja datasta tekoälyyn -teemoissa yhdessä Suomen parhaimpien kumppaneiden kanssa. Allied ICT Finland on 2018 perustettu allianssi, jossa on mukana 15 yliopistoa ja tutkimuskeskusta, seitsemän kaupunkialuetta ja noin 3000 ICT-alan ammattilaista.
Linkki alliedict.fi verkkosivustolle