Olet täällä

Toteutus

Tietoa Kajaanista

Kajaanin kaupunkistrategia heinäkuu 2020

Vuosittaisessa talousarviossa asetetaan mitattavat tavoitteet kaupungin eri yksiköille strategian toteuttamiseksi. Keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset toteuttavat strategiaa.

Ohjelmat ja suunnitelmat

Omistajapoliittiset linjaukset
Omistajapoliittinen ohjelma
Elinvoimaohjelma
Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma
Henkilöstöohjelma
Kulttuuriohjelma 2019-2022
Liikuntapoliittinen ohjelma 2025
Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2019-2022

Kaupunginvaltuuston iltakoulu 10.2.2020

 

Mitä on saatu aikaan? Pieniä ja suuria tekoja strategian toteuttamiseksi.

Strategia toimeen heinäkuu 2020
Strategia toimeen joulukuu 2019
Strategia toimeen huhtikuu 2019
Strategia toimeen heinäkuu 2019

Asukkaiden tyytyväisyys: Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa

 

Vuolijoen aluelautakunta vakinaistettiin
Kaupunginvaltuusto vakinaisti aiemmin kokeiluna toimineen Vuolijoen aluelautakunnan vuoden 2020 alusta. Aluelautakunnan tehtävänä on Kajaanin kaupungin päätöksentekoon vaikuttaminen sekä Vuolijoen osa-alueen kehittäminen. Sen toimialueena on Vuolijoen kylien alue.

Kajaanin romanityölle Hyvä työ–Tšihko butti -kunniamaininta ensimmäisenä Pohjois-Suomessa
Kajaanin paikallisromaniryhmä on saanut Hyvä työ–Tšihko butti -kunniamaininnan pitkäjänteisestä ja merkittävästä työstä romaniasioiden eteenpäin viemisessä. Pohjois-Suomen romaniasiain neuvottelukunta jakoi tunnustuksen ensimmäistä kertaa. Kainuussa romanityöllä on jo pitkät perinteet ja työn tulokset tunnetaan ympäri Suomen. Romanikentällä kuulee usein puhuttavan Kajaanin romanityöstä myönteisessä valossa, kertoo suunnittelija Henry Lindgren. Vuodesta 2009 asti toiminut Kajaanin romaniryhmä on muun muassa pyrkinyt nostamaan romanien koulutustasoa ja ehkäisemään syrjintää Elämää varten -hankkeessa. Neuvottelukunta myönsi toisen kunniamaininnan henkilökohtaisena tunnustuksena Ramona Grönstrandille pitkäjänteisestä työstä suvaitsevaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasapuolisuuden puolesta.

Suuri kulttuurikeskustelu
Kaikille avoimessa kulttuurikeskustelussa puhuttiin mm. siitä, mikä on taidelaitosten ja -yhteisöjen merkitys Kajaanille ja maakunnalle. Taide lisää hyvinvointia ja viihtyisyyttä sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Taide tuo myös taloudellisia hyötyjä, se tuo matkailijoita ja luo työpaikkoja. Mikä taidelaitosten ja -yhteisöjen merkitys on Kajaanille ja maakunnalle? Mikä rooli kulttuurilla ja taiteella on elävän kaupungin kehittäjänä? Erikoistutkija Olli Ruokolainen (Cupore) esitteli tuoreita tutkimustuloksia siitä, miten kulttuuritoiminnot vaikuttavat kaupunkiin.

Muraalimaalauksen aihe kajaanilaisten ideoiden pohjalta
Taitelija Minttu Pyykkönen keräsi kajaanilaisten mielipiteitä, toiveita ja ideoita muraaleista. Muraali maalataan kesällä 2020. Idea muraalista valittiin yhtenä toteutettavana ideana Tonnin idea -kilpailussa.

Kajaanin Vesi siirtyy etäluettaviin vesimittareihin
Kajaanin Vesi vaihtaa tai vaihdattaa seuraavan 5–6 vuoden aikana kaikki 7 500 asiakasvesimittariaan etäluettaviin vesimittareihin tiedonsiirtoverkon kuuluvuusalueen niin salliessa. Tavoitteena on vaihtaa noin 1 500 mittaria vuosittain. Seuraavan kolmen vuoden aikana vaihtoja tehdään Kajaanin keskustaajaman asemakaava-alueilla. Sen jälkeen vaihdetaan loput mittarit. Vaihtaminen aloitetaan Kätön, Teppanan ja Hetteenmäen alueilla. Mittarin vaihto on asiakkaalle maksuton. Uusille liittyjille asennetaan jatkossa etäluettavat vesimittarit tiedonsiirtoverkon kuuluvuus-alueen niin salliessa. Etäluettavista mittareista tieto siirtyy langattomasti Kajaanin Veden asiakastietojärjestelmään. Etäluenta otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana uusittavan asiakastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Siihen asti uusia etäluettavia mittareita käytetään kuten nykyisin käytössä olevia vesimittareita. Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen etäluettavien kohteiden vesilaskutus perustuu kulutukseen, ja arvio- ja tasauslaskutuksista luentakortteineen luovutaan.

Lue e-lehtiä missä vain
eMagz avautuu nyt mistä vain – yli 60 tuttua aikakauslehteä on luettavissa omalla laitteella. eMagz-palvelu sisältää kotimaisia aikakauslehtiä digitaalisina näköislehtinä. Lehdet ovat palvelussa heti niiden ilmestyttyä. Lehden avautumista saattaa joutua odottamaan hetken, jos lehti on luettavana toisella käyttäjällä. Palvelu on käytettävissä myös kirjastojen asiakaskoneilla ja kirjaston verkkoon liitetyillä omilla laitteilla, jolloin lehtivalikoima on laajempi. Palveluun kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla osoitteessa kaipo.emagz.fi. Lisätietoja ja ohjeet löytyvät eKirjastosta.

Älypuhelin kirjastokorttina
Mobiilikirjastokortti on otettu käyttöön ja automaattien käyttö vaatii jatkossa PIN-koodin. Mobiilikortti mahdollistaa älypuhelimen käytön kirjastokorttina. Mobiilikortti löytyy Kainet-verkkokirjastosta. Lainaus- ja palautusautomaattien käyttöön vaaditaan jatkossa kirjastokorttiin yhdistetty PIN-koodi. PIN-koodi parantaa tietoturvaa ja ehkäisee kadonneen kortin väärinkäyttöä. PIN-koodin saa asiakaspalvelutiskiltä kirjastokorttia ja henkilöllisyystodistusta näyttämällä. PIN-koodi on sama, jota käytetään Kainet-verkkokirjastossa, omatoimikirjastoissa ja eKirjaston palveluissa. Mobiilikortti on käytössä pääkirjastossa asiakaspalvelussa ja automaateilla, Lehtikankaalla asiakaspalvelussa, automaateilla ja omatoimikirjastoon kirjauduttaessa sekä Lohtajalla, Otanmäessä ja kirjastoautossa asiakaspalvelussa.

Digiopastusta kirjastossa
Pääkirjastossa järjestettiin alkuvuodesta digiopastuksia, joissa opastettiin e-aineistojen käytössä ja autettiin arkipäivän digipulmissa. Opastukset keskeytyivät koronapandemian vuoksi.

Kirjaston e-palvelut kaikkien käyttöön
Kajaanin kaupunginkirjasto otti käyttöön eKirjasto-asiakkuuden. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastoa pääsee käyttämään, vaikka ei olisi kirjaston asiakas. Kirjaston kiinnioloaikana on mahdollista saada väliaikaiset tunnukset, joilla kirjautumista vaativien e-aineistopalvelujen käyttö onnistuu. Väliaikaiset tunnukset palvelevat myös siinä tilanteessa, jos kirjastokorttiin liitetty pin-koodi on unohtunut tai kokonaan hankkimatta. Poikkeustilan päätyttyä väliaikaiset tunnukset poistetaan. Kirjaston palveluiden käyttöä voi jatkaa hakemalla tavallisen kirjastokortin tai unohtuneen pin-koodin paikan päältä kirjastosta. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana.

KAMK taltuttamassa koronavirusta supertietokoneella
Kajaanin ammattikorkeakoulu on valjastanut oman supertietokoneensa ratkaisemaan koronaviruksen lääkehoitoon tähtäävää haastetta yhdessä Yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston School of Medicinen kanssa. Kansainvälinen hanke Folding@home etsii koronaviruksen molekyylirakenteeseen liittyvää ratkaisua lääkehoidolle. Hankkeessa mallinnetaan viruksen pintarakennetta sekä sen proteiinin niin kutsuttua laskostumista. Rakenteen dynamiikan ymmärtäminen mahdollistaa täsmälääkkeiden kehittämisen. Kajaanin ammattikorkeakoulun datasta tekoälyyn -insinööriohjelmassa työskentelevä Juha “Hulis” Hauhia on tuonut osan tästä ongelmasta ratkaistavaksi Vimpelinlaakson supertietokoneelle.  ”Valjastimme Bull-supertietokoneestamme 70 kappaletta laskentakortteja (Nvidia Tesla K40)  Folding@home laskentaan. Tämä tarkoittaa likimain 200.000 cuda-ydintä”, kertoo Juha Hauhia. Cuda-ytimet ovat prosessoreita, jotka voivat suorittaa laskentaa rinnakkain, nopeuttaen näin viruksen lääkehoitoon tarvittavan tiedon käsittelyä. Lue lisää kansainvälisestä Folding@home -hankkeesta: https://foldingathome.org/

KAMK yhteistyössä kehittämässä osaamista koronaviruksen testausdiagnostiikassa
Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) ja oululainen terveysteknologian yritys iSTOC ovat vieneet tartuntatautien pikadiagnostiikkaosaamista kansainvälisille markkinoille jo usean vuoden ajan. STOCin kehittämä mobiili diagnostiikkaratkaisu on ollut käytössä toistaiseksi lähinnä kehittyvissä maissa, kuten Pakistanissa. Osana testaamista kehitetään myös sairaan- ja terveydenhuollon osaamista sekä mobiiliteknologioihin että potilastyön käytäntöihin. Koulutusteknologian sekä -sisällön tuottaa KAMK. iSTOC on tuonut markkinoille edullisia pikatestejä, joilla sormenpäästä tai suonesta otettavasta verinäytteestä pystytään havaitsemaan elimistön muodostamat vasta-aineet erilaisille tartuntataudeille. Vallankumouksellista diagnostiikkaratkaisussa on kuitenkin se, että testitulos kuvataan mobiililaitteella ja siinä yksilöidään sekä testattava henkilö että testiympäristö. Luotettava testitulos saadaan minuuteissa, ja henkilökohtaisen hoitosuunnitelman mukainen hoito voidaan aloittaa välittömästi. Epidemian hallinnassa äärimmäisen tärkeää on hoitohenkilökunnan käytännön osaaminen, sekä uusimman luotettavan tiedon saatavuus. Näillä tiedoilla varmistetaan oikea diagnoosi ja minimoidaan riskit tartunnan leviämiseen hoitohenkilöstöön tai toisiin potilaisiin. KAMKin Edukamu-palveluun on toteutettu opintojakso, jonka avulla Pakistanissa koulutetaan parasta aikaa sairaanhoitajia muun muassa HIV-viruksen ja hepatiittien diagnosointiin. Opintojaksosta tuotetaan nyt uusi koronanviruksen turvallisen diagnostiikan koulutukseen soveltuva kokonaisuus, joka yhdistettynä iSTOCin teknologiaan mahdollistaa koronaviruksen pikadiagnostiikan.

Kajaani mukaan kansallisiin innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksiin
Valtio ja yliopistovetoiset kaupungit solmivat ekosysteemisopimuksia, jotka mahdollistavat kaupunkien ja valtion tiiviimmän yhteistyön tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tueksi. Solmittavilla sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään vaikuttavuutta. Samalla kootaan tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja isommiksi osaamiskeskittymiksi, joissa eri toimijat täydentävät toisiaan. Erityisenä tavoitteena on hyödyntää kaupunkien isot tulevaisuusinvestoinnit innovaatioiden kehitysalustoina.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kajaani-mukaan-kansallisiin-innovaatiotoiminnan-ekosysteemisopimuksiin

Sammonkaari-hankkeen aiesopimus allekirjoitettu
Kajaanin keskustaan entisen linja-autoaseman paikalle rakennetaan moderni, ekologinen sekä helposti saavutettava asuinalue, joka vahvistaa kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Sammonkaari-hankkeen aiesopimus allekirjoitettiin kesäkuussa. Aiesopimuksen aikana on tarkoitus löytää parhaiten hankkeen teemoja toteuttava malli. Sopimuksessa ovat mukana Kajaanin kaupunki, Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari, Sakela Rakennus Oy ja RPK Rakennus Kemppainen Oy.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/sammonkaari-omaleimaista-arkkitehtuuria-ja-ekologisuutta-hankkeen-aiesopimus-on

Asukastutkimus: Kajaanilaiset voivat hyvin
Strategian toteutumista mittaava asukastutkimus tehtiin toisen kerran syksyllä. Tutkimuksen mukaan kajaanilaiset voivat hyvin asuessaan kotikaupungissaan. Moni vastaaja pitää Kajaania kaupunkina, jossa lasten ja nuorten on hyvä kasvaa. Kajaani koetaan kokonaisuudessaan asuinpaikkana melko hyvänä.  Strategian kaksi mittaria, palveluindeksi ja osallisuusindeksi, liikahtivat askeleen myönteiseen suuntaan
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kajaanilaiset-voivat-entista-paremmin

Kuntalaiset pyydettiin mukaan talouden sopeuttamissuunnitteluun
Talouden sopeuttamissuunnittelun mahdollisista toimenpiteistä tehtiin avoin verkkokysely. Vastauksia saatiin lähemmäs 2 000. Kekrinä kaupungin johto tapasi kajaanilaisia Mamsellin puuropadan äärellä Rantapuistossa.  Kouluverkkoa koskevat kuulemistilaisuudet pidettiin Jormuassa ja Vuolijoella. Sopeuttamissuunnitelman infotilaisuus järjestettiin kaupungintalolla. Lisäksi talousjohtaja puhui aiheesta Suorat sanat -tilaisuudessa kirjastossa.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/talouden-sopeuttamissuunnitelma-ohjausryhman-yksimielinen-esitys

Uusi verkkokirjasto

Kainet-kirjastojen uusi verkkokirjasto on avattu. Verkkokirjaston käyttö mobiililaitteilla on nyt entistä helpompaa. Perheenjäsenten kirjastokortit voi liittää omaan asiakastiliin. Näin esimerkiksi lasten lainojen uusiminen on helppoa. Samalla Kainet-kirjastot liittyivät valtakunnalliseen Finna.fi-verkkokirjastoon. Siinä on mukana jo yli 350 kirjastoa, museota ja arkistoa, joiden aineistot ja nyt myös Kainetin aineistot löytyvät yhteisestä osoitteesta finna.fi.  Kainet-kirjastoja ovat Kajaanin, Kuhmon, Suomussalmen, Paltamon, Puolangan, Hyrynsalmen ja Ristijärven kirjastot.
http://www.kajaani.fi/fi/uutinen/uusi-kainet-finna-verkkokirjasto
https://kainet.finna.fi/
https://finna.fi/

Digiopastusta pääkirjastossa
Pääkirjastossa on järjestetty digiopastuksia syksyn ajan torstaisin. Niissä on opastettu e-aineistojen käytössä ja autettu arkipäivän digipulmissa.
http://www.kajaani.fi/fi/uutinen/digiopastukset-alkavat-to-592019

Liikennevalojen ohjauskojeita on uusittu
Kojeiden uusiminen johtuu uuden tekniikan käyttöönotosta. Liikennevalojen ajoituksia on tarkistettu. Tavoitteena on ottaa vaihteleva liikennetilanne aiempaa paremmin huomioon. Kojeet on uusittu Niskantien, Keskuskadun–Ainonkadun ja Pohjolankadun–Linnankadun risteyksiin.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kaupunki-uusii-liikennevalojen-ohjauskojeita

Sammonkaari-hankkeen viitesuunnitelmat ovat valmistuneet
Viitesuunnitelmien tavoitteena on tehdä Sammonkaaren alueesta monisukupolvinen, yhteisöllinen, puurakenteinen, ekologinen ja moderni kaupunkikeskustan asuinalue. Yritysten kanssa on tehty yhteistyötä mm. puurakentamisen edistämisessä ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisessä. Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa käynnistetään yhteinen projekti, jossa eri alojen opiskelijat kehittävät palvelumuotoilun keinoin alueen palveluita. Kajaanilaiset voivat osallistua Sammonkaaren alueen kehittämiseen vastaamalla kyselyyn.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kajaanin-sammonkaari-hankkeen-viitesuunnitelmat-ovat-valmistuneet

Kajaanin Sammonkaaren suunnittelu etenee
Kajaanin Sammonkaari -hankkeen (“Älykäs elinkaarikortteli”) viitesuunnitelmat valmistuvat elokuussa. Suunnitelmat antavat suuntaviivoja korttelialueen rakennusmassoittelusta ja ne toimivat samalla tukimateriaalina kaavoituksessa. Kajaanin Sammonkaaren -hankkeen tavoitteena on luoda entisen linja-autoaseman tontille nykyaikainen energia- ja ekotehokas keskustakortteli, jossa asuu eri-ikäisiä ihmisiä erilaisissa asumismuodoissa. Hankkeessa tehdään toteutussuunnitelma, jossa määritellään korttelin ekologiset rakennusratkaisut ja toteuttamistavat, jotka ohjaavat korttelin asemakaavoitusta ja rakentamistapaohjeita ja tontin luovutusehtoja. Elinkaarikorttelissa toteutetaan uusia asumisen ratkaisuja ja palveluja ja se tarjoaa alustan asumisen uusille energiatehokkuuden ja kiertotalouden innovaatioille ja teknologioille. Suunnittelu on käynnistynyt, kaavoitus käynnistetään 2020 ja rakentaminen alkaa 2022.
Linkki Sammonkaaren verkkosivustolle

Kirjaston palvelut ovat laajentuneet
Kirjasto on ottanut käyttöön omatoimikirjaston pääkirjaston lehtisalissa ja laajentanut omatoimikirjastoa Otanmäen lähikirjastossa. Kirjastossa on järjestetty suorat sanat -keskustelutilaisuuksia ja kirjastojoogaa. Kirjasto on testannut kesällä 2019 kirjastoauton uutta kesäaikataulua. Kirjastoauto Kippe on liikenteessä kesällä maanantaista keskiviikkoon. Tavoitteena on, että kirjastopalvelut olisivat paremmin myös lomalaisten tavoitettavissa.
Linkki kirjastoauton kesäaikatauluun

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjasto on otettu käyttöön
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastojen aineisto löytyy nyt samasta osoitteesta. Tarjolla on laaja valikoima e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, musiikkia ja elokuvia – eri kielillä, etänä ja myös mobiilisti.
Linkki Ellibs-palvelu on muuttunut tiedotteeseen
Linkki www.ellibslibrary.com verkkosivustolle

Venepaikat ja markkinakatupaikat voi varata ja maksaa sähköisesti
Kesän 2019 venepaikat on voinut varata ja maksaa sähköisesti. Myös kesän 2019 markkinakadun paikat on voinut varata ja maksaa sähköisessä varauspalvelussa.
Linkki Kajaanin Venepaikkojen sähköinen varaaminen ja maksaminen otetaan kayttöön tiedotteeseen
Linkki asiointi.kajaani.fi/epermit verkkosivustolle

Avoin data lisää hallinnon avoimuutta
Kajaanin kaupunki lisää hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Avoin data -hankkeen avulla ja kehittää samalla omia toimintojaan. Kansalaisten ja organisaatioiden käyttöön julkaistaan dataa verkossa. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus seurata ja osallistua kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon. Avoin data on dataa, jota kuka tahansa voi käyttää ilmaiseksi, myös kaupallisiin tarkoituksiin.
Linkki Kajaanin kaupunki avaa tuottamaansa dataa muiden käyttöön tiedotteeseen
Linkki www.kajaani.fi/avoindata verkkosivustolle

Rakennusvalvonnan sähköinen lupa-asiointi on käytössä
Kajaanin kaupungin rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön vuoden 2019 alusta rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupapäätöksien sähköinen allekirjoitus sekä lupahakemusasiakirjojen sähköinen arkistointi. Kaikista hakemuksista jo lähes 90 % tehdään sähköisessä palvelussa ja sen käyttöä suositellaan.
Linkki rakennusvalvonta on ottanut käyttöön sähköisen lupa-asioiden käsittelyn ja arkistoinnin tiedotteeseen

Luonto ja ympäristö: Resurssiviisautta luontokaupungissa

 

Kahina-hanke alkoi maaliskuussa
Kahina-hanke, Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi, sai myöntävän päätöksen helmikuun viimeisellä viikolla 2020 ja käynnistyi heti maaliskuun alussa. Hankkeen keskeisiä käsitteitä ovat hiilineutraalius ja energian säästäminen. Hankkeen kohteena ovat hankkeeseen osallistuvat kunnat Kainuussa ja Koillismaalla ja niiden alueiden asukkaat ja yritykset. Hankkeen toteuttavat Kajaanin yliopistokeskus (päätoteuttaja) ja Suomen Ympäristökeskus (osatoteuttaja). Hanke ohjeistaa, tiedottaa, auttaa verkostoitumaan (HINKU ja energiatehokkuussopimus), organisoi tapahtumia ja yhteishankintoja, jotka kaikki tähtäävät siihen, että kunnat, kuntalaiset ja yritykset tekisivät hiilineutraaliuteen ja energiatehokkuuteen liittyviä investointeja. Hanke tähtää konkreettisiin ilmastotekoihin ja myönteiseen suhtautumiseen ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa.

Kevyen liikenteen olosuhteita ja palveluita kehitetään
Kajaanissa vahvistetaan jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä. Pääreitteihin tehdään rakenteellisia muutoksia niin, että kevyt liikenne on jatkuvampaa ja esteettömämpää. Lisäksi pintoja uusitaan useissa kohteissa. Lisäksi pyöränhuoltopisteitä sijoitetaan kevyen liikenteen solmukohtiin. Pisteissä voi tehdä pieniä pikahuoltoja. Uudessa pyöräilykartassa näkyvät kaupungin maastopyöräreitit ja suositut maantiepyöräilyreitit. Pyöräilijän liikennevalistusvideon on julkaistu yhteistyössä Kajaanin kaupunginteatterin kanssa. Kaupunki haastaa kaikki kajaanilaiset liittymään valtakunnalliseen kilometrikisaan (kilometrikisa.fi) joukkuekoodilla kajaani2020.
Linkki pyöräilykarttaan: http://www.kajaani.fi/sites/default/files/kajaani_pyorailykartta-2020-05-18-yllapidettava.pdf

LUMI-supertietokoneen hukkalämmöllä kaukolämpöä
LUMI-supertietokoneen hukkalämmöllä tuotetaan 20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä. Vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja. Tämä pienentää kaupungin hiilijalanjälkeä.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/lumi-supertietokoneen-hukkalammolla-tuotetaan-20-prosenttia-kajaanin-kaukolammosta-csc-ja

Kainuun Voima Oy:n omistusjärjestelyt
Kajaanin kaupungin omistama Kajaanin Energiatuotanto Oy osti UPM Energy Oy:ltä KAVO Oy:n osakekannan, 50 prosenttia osakkeista. Lisäksi Kajaanin kaupunki osti viisi kiinteistöä, joiden vesivoimaa ja maa-aluetta käytetään KAVO Oy:n vesivoimatuotannossa. Järjestely selkeyttää ja yksinkertaistaa olennaisesti Kajaanin kaupungin energiaomistuksia, lisää kaupungin energiaomavaraisuutta ja varmistaa kaukolämmön tuotannon.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kainuun-voima-oyn-omistusjarjestelyt

Uudenlaista puistovalaistusta testattiin

Rantapuistossa Linnanvirran alueella kokeiltiin uudenlaista valaisua. Koevalaisu on osa Kajaanin lähiluontokohteiden parantamiseen tähtäävää hanketta Urban Parks and Benefits (Karelia CBC -ohjelma). Kulkuväylien valaisumalleista järjestettiin mielipidekysely.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/uudenlaista-puistovalaistusta-testataan-kajaanissa

Uusia reittejä talviliikunnalle

Uusia talvireittipohjia tehdään eri puolille kaupunkia. Ideana on tarjota pohja, jota aktiivisesti käyttämällä saadaan reitti pidettyä kulkukelpoisena läpi talven. Reittejä ei siis kunnosteta säännöllisesti. Kajaanilaisilta kysyttiin, minne uusia reittejä lähdetään suunnittelemaan. Samalla tehtiin muutama pyöräilyaiheinen kysymys.

http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/uusia-reitteja-talviliikunnalle         

Kaksi uutta retkeily- ja maastopyöräreittiä otettu käyttöön
Pirunvaaran ja Pöllyvaaran retkeily- ja maastopyöräreitit otettiin käyttöön syksyllä. Kajaanin alueella on kyläyhdistysten aktiivisesti ylläpitämiä retkeilyreittejä Koutaniemellä, Nakertajassa ja Heinimäessä. Talaskankaan retkeilyreitti on valtakunnallisestikin tunnettu. Talaskankaan reitin ja Otanmäen lintuvesialtaan reittien välillä kulkee Otanmäen retkeilyreitti. Kaikista reiteistä on opaskartat ladattavissa Kajaanin kaupungin verkkosivuilta.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kajaanin-kaupunki-ottaa-kayttoon-kaksi-retkeily-ja-maastopyorareittia
http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/liikunta/ulkoilu-retkeily-ja-uimarannat/luontopolut-ja-retkeily

Kyydittä kouluun -kampanja
Kyydittä kouluun -kampanja suunnattiin keväällä ja syksyllä alakoulujen 1.–4. luokille.  Kaikilla kouluilla kiertäneessä tapahtumassa käsiteltiin teoriatunnilla pyörällä liikkumisen hyötyjä, liikenneturvallisuutta sekä pyöräilyä koskevia liikennesääntöjä. Ulkona pidetyssä käytännön osuudessa oppilaat pääsivät testaamaan pyöränkäsittelytaitojaan ajotaitoradalla. Ulkona pidetyn tunnin aikana tarkastettiin myös oppilaiden pyörien turvallisuus. Apuna tässä toimi jokaiselle omaksi jaettu pyöränkatsastuskortti. Oppilailta ja opettajilta suoraan saadun palautteen perusteella tapahtumaa voitiin pitää hyvin onnistuneena

Alakoululaiset aktiivisia koulumatkaliikkujia

Pyöräillen Kajaanissa -hanke seurasi alakoululaisten koulumatkaliikkumista keväällä ja syksyllä jalkautumalla koulujen pihapiireihin. Seurannassa laskettiin mm. autolla kouluun tuotujen oppilaiden määrä, pyörällä tulleiden määrä ja pyöräilykypärää käyttävien määrä. Oppilaista 86 prosenttia liikkui koulumatkan aktiivisesti kävellen tai pyöräillen. Aktiivisimmin koulumatkoja liikuttiin Lohtajan ja Soidinsuon kouluilta. Myös Jormuan koululaiset olivat hyvin aktiivisia, kun otetaan huomioon koulun sijainti. Kaikkien kolmen koulun oppilaat saavat liikenneturvallisuutta edistävän palkinnon.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kajaanilaiset-alakoululaiset-ovat-aktiivisia-koulumatkaliikkujia

Kajaanin seudun joukkoliikenteessä voi maksaa mobiililipulla
Mobiililipulla maksaminen on nyt mahdollista Waltti-liikenteessä vyöhykkeillä A–F. Sovelluksessa on tarjolla aikuisen ja lapsen kertalippu. Lippujen hinnat ovat samat kuin tavallisen kertalipun.
http://www.kajaani.fi/fi/joukkoliikenne/tiedote/kajaanin-seudun-joukkoliikenteessa-on-nyt-mahdollisuus-maksaa-mobiililipulla

Kaupunkiliikenteessä iltaliikennekokeilu
Kaupunkiliikenteen linjalla 4 Hetteenmäki–Nakertaja–Paltaniemi on aloitettu elokuussa iltaliikennekokeilu. Kokeilu on käynnistetty saadun asiakaspalautteen pohjalta. Kokeilun aikana haetaan tietoa, onko iltaliikenteelle riittävästi kysyntää reitillä.
https://opas.matka.fi/linjat/MATKA:26441669/aikataulu/MATKA:26441669::03

Keskustaan uusia pyöräparkkeja
Pyöräilyn suosion kasvaessa kysyntä keskusta-alueen pyöräpysäköintipaikoille on lisääntynyt. Uudet pyöräparkit asennettiin Pohjolankadun sivuväylälle Kauppapaikka 18:n läheisyyteen ja Kauppatorin viereen Suvantorannan kevyen liikenteen väylän varteen. Uudet pyöräparkit ovat katoksellisia ja pyörän voi lukita niihin rungosta. Samanlaisia pyöräkatoksia on tehty myös Matkakeskukseen.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/keskustaan-uusia-pyoraparkkeja

Energiatehokkuutta parannetaan
Kajaanin kaupunki on kartoittanut viiden suuren kiinteistön mahdollisuudet säästää energiaa, hyödyntää sähkön kysyntäjoustoa ja tuottaa sähköä pienimuotoisesti. Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön rajoittamista ja käytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan. Kysyntäjoustolla voidaan alentaa sähkön hintaa ja tehostaa olemassa olevan sähköverkon käyttöä. Katuvalojen energiankulutus on vähentynyt kolmessa vuodessa noin 1 400 MWh (31 %). Noin puolet katuvaloista on vaihdettu LED-valoihin. Työtä jatketaan.

Sähköautojen latauspiste Kauppatorille
Uusin sähköautojen latauspiste tulee Kauppatorille. Se on Kajaanin ensimmäinen yleisellä alueella oleva latauspiste. Pisteitä on lisäksi neljällä yksityisellä alueella: ABC, Anorak, Citymarket ja Prisma.

Leikkimielisen Pyöräily Cupin osakilpailut elokuussa
Kesän 2019 aikana järjestetään Pyöräily Cup osana Pyöräillen Kajaanissa -hanketta. Cup on leikkimielinen kaikenikäisille tarkoitettu pyöräilytapahtuma, jossa ajetaan aikaa vastaan puistoon merkityllä Cyclo cross -henkisellä ajoradalla. Radalle voi osallistua millaisella pyörällä tahansa. Osallistuminen on maksutonta eikä vaadi ilmoittautumista. Tulossa on vielä kaksi osakilpailua Kaukaveden ympäristössä: 10. ja 31. elokuuta kello 11–14.
Linkki Koko perheen puistopyöräilycup starttaa juhannusviikolla tiedotteeseen

Luontoaiheisia luentoja
Kaukametsän opisto järjestää syksyllä luentoja Kainuun kansallispuistoista, muovin lajittelusta ja sisätiloissa kompostoinnista.
Linkki opistopalvelut.fi/kaukametsa verkkosivustolle

Nuoret keskiössä: Tulevaisuus nuorissa

 

Vuorikadun kampuksen remontoidut tilat käyttöön
Vuorikadun D- ja A-osat otettiin käyttöön 1.1.2020 alkaen. Tiloihin muuttivat KAO konservatorion, lukion musiikkialan, hiusalan ja liiketoiminnan opiskelijat. Laajennusosa (B-siipi) valmistuu elokuussa 2020. Uusissa tiloissa on huomioitu erityistarpeet musiikkitilojen äänieristykselle ja akustoinnille sekä kampaamoalan vesipisteille, ilmanvaihdolle ja asiakasvastaanotolle. 4,5 miljoonan euron investointi rahoitettiin kokonaisuudessaan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen kehittämisrahastosta.

http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/vuorikadun-kampuksen-remontoidut-tilat-kayttoon

Peruskoulun 9-luokkalaisille ja opiskelijoille kesätyöseteli 2020
Kaupunki myöntää hakemuksesta 350 euron suuruisen kesätyösetelin tänä keväänä peruskoulunsa päättävälle kajaanilaiselle nuorelle ja kajaanilaisille toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kesätyöpaikka voi olla yrityksessä, yhdistyksessä, osuuskunnassa, seurakunnassa, muussa järjestössä, valtion laitoksessa tai Kajaanin kaupungin tai Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palveluksessa. Kesätyöpaikka voi olla myös kotitaloudessa, mutta ei omassa tai lähisukulaisen (sisko, veli, isovanhempi) kotona. Työsuhteen on kestettävä vähintään kaksi viikkoa. Kesätyösetelin voi käyttää myös kesäyrittäjyyteen, kun yritys perustetaan Kajaanin 4H-yhdistyksen kautta. Edellytyksenä on lisäksi ko. yhdistyksen järjestämän yrittäjäkoulutuksen suorittaminen.

Kajaanin Mamselli voitti kouluruokakilpailun
Kajaanin Mamselli voitti Gastro Helsinki -messuilla kouluruokakilpailun. Kilpailijat olivat mukana Lehtikankaan monitoimitalo Kajaani -joukkueella, jossa olivat mukana tuotantovastaavat Hanna Ojalehto ja Teija Partanen sekä ateriapalvelusuunnittelija Taru Kemppainen. Kouluruokakilpailu on valtakunnallinen ja se käytiin jo viidettä kertaa. Kouluruokakilpailun tavoitteena on tuottaa vastuullisia, lapsille maistuvia ja samalla ravintovaatimukset täyttäviä reseptejä sekä nostaa kouluruoan ja tekijöiden arvostusta. Uudet reseptit annetaan kaikkien suomalaisten koulujen käyttöön. Kajaanin tiimin menussa tuomareille tarjoiltiin uunimakkaraa perunapedillä & dippikasviksilla, fisuburgeria ja aurinkoista sosekeittoa välimeren pastasalaatilla & 4- viljan sämpylällä.

Tubetour-tapahtuma lapsille ja nuorille
Suomen suosituimpien tubettajien TubeTour- viisivuotisjuhlakiertue  saapui Kajaaniin karkauspäivänä 29.2.2020. Ikärajattomaan ja maksuttomaan tapahtumaan jaettiin kaksituhatta lippua ensisijaisesti kainuulaisille lapsille ja nuorille. Tapahtuma sai suuren suosion.

VÄREILYÄ - lapsille suunnattu näyttely taidemuseon kokoelmista
Väreilyä on lapsille suunnattu näyttely, jonka kantavina teemoina ovat värit ja tunteet. Näyttelyn maistuvat väripalat on poimittu taidemuseon kokoelmasta ja niiden ympärille on loihdittu kokemuksellinen väriseikkailu. Näyttelyn ovat koonneet ja ideoineet Kainuun lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kultturan tuottaja Emilia Hyvönen ja taiteilija-pedagogi Saara Karjalainen. Näyttelynripustus sai yllätyskäänteen, kun paikalle ilmaantuivat taskukokoiset väreihin perehtyneet kokemusasiantuntijat Venni ja Vieno. Venni ja Vieno ovat asettuneet taloksi taidemuseon alakerran puutarhaan. Värien ja tunteiden maailmaan lapsia opastavat hahmot voi tavata näyttelyssä vieraillessaan.

Uusperhedraama ensi-iltaan
Kajaanin kaupunginteatterin näytelmä käsittelee uusperheproblematiikkaa, vanhemmuutta ja syyllisyyttä. Näytelmä tapahtuu tänä päivänä pienessä kaupungissa jossakin päin Suomea. Uusperheen vanhemmat kamppailevat parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja perheensä arkeen liittyvien ongelmien kanssa. Miten saada yhdistettyä perhe, kun ulkopuolelta tulevia muuttujia, vaikuttajia ja eri suuntiin repiviä tahoja on läsnä lukuisia? Voisivatko kaikki perheenjäsenet olla onnellisia, vai kenen onnen ehdoilla toimitaan? Esitystä on tehty yhteistyössä kainuulaisten opettajien sekä perhetyöntekijöiden kanssa. Näihin sidosryhmiin on kuulunut muun muassa sosiaali- ja perhetyötekijöitä sekä perheterapeutteja. He ovat päässeet tutustumaan teatterin tekemiseen ja käsittelemään heille ammattinsa kautta tuttuja ilmiöitä teatterissa.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/herkka-ja-vilpiton-uusperhedraama-syyllinen-ensi-iltaan-15-helmikuuta

Perusopetuksen ja esiopetuksen oppilaille ruokakassit
Koronapandemian vuoksi etäopetuksessa oleville perusopetuksen ja esiopetuksen oppilaille tarjotaan kevään aikana kaksi kertaa ruokakassit. Kassien arvo vastaa reilusti kouluruuan raaka-aineisiin käytettävää summaa. Kajaanin Mamselli on suunnitellut ruokakassien sisällön täyttämään kouluruokasuositukset. Vaihtoehtoina on perusruokavalion mukainen kassi tai lakto-ovo-vegaaniruokavalion mukainen kassi.

Lisää tietokoneita perusopetukseen
Kesällä 2020 hankitaan perusopetuksen kahdelle ikäluokalle henkilökohtaiset tietokoneet. Tällä kehitetään uusia oppimisympäristöjä ja tehostetaan etäopetusta, mikäli koronatilanne sitä edellyttää.

Kevät on peruttu – nuorille suunnattu vuorovaikutteinen hanke
”Kevät on peruttu” on alusta/toimintatila, johon nuoret voivat lähettää viestejään ja tarinoitaan siitä, mitä kuuluu juuri nyt, millaista on tänä kummallisena keväänä, miten aika kuluu ja mitä mielessä pyörii. ”Kevät on peruttu” julkaisi viikoittain videon, jossa käsiteltiin nuorten esiin nostamia aiheita. Nuorisopalveluiden asiantuntijat antoivat vinkkejä arkeen ja oudossa ajassa selviytymiseen, liikaan joutilaisuuteen ja yksinäisyyteen. ”Kevät on peruttu” teki myös lukudraaman nuorten tarinoiden pohjalta. Toteuttajina olivat Kajaanin kaupunginteatteri, nuorisopalvelut, Vaara-kollektiivi, Kulttura ja Kajaanin harrastajateatteri.
https://www.kevatonperuttu.com/

Uusi hyötypeli KAMKista nuorten elämänhallinnan tukemiseen
Nuorten elämänhallintaa tukeva mobiilipeli on julkaistu Google Playssa ja App Storessa nimellä DimmiESR. Peli on kehitetty Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteisessa DIMMI -hankkeessa. Elämäni peli on tarkoitettu nuorten kanssa toimivien ammattilaisten ja nuorten välisen työskentelyn tueksi. Pelin käyttöön on kehitetty toimintamalli, joka on saatavilla pelin yhteydessä. Nyt julkaistua pelin versiota nuori voi pelata myös itsenäisesti. Elämäni peli koostuu nuorten kanssa käsikirjoitetuista tarinoista. Pelaaja pääsee tutustumaan viiden eri hahmon elämään useiden lyhyiden tarinoiden kautta. Pelissä pelaajan rooli on tehdä erilaisia elämään liittyviä valintoja, jotka johtavat erilaisiin lopputuloksiin. Kun peliä käytetään aikuisen ja nuoren välisen keskustelun tukena, tavoitteena on herättää keskustelua elämänhallintaan liittyvistä teemoista. Tyyliltään Elämäni peli on visuaalinovelli, jota voisi kuvata visuaaliseksi ja interaktiiviseksi tarinankerronnaksi. 
https://www.kamk.fi/fi/KAMK/Ajankohtaista?ln=a2gmougm&id=c36ee411-234e-46f7-a0bd-49c70e8847e4

Kajaanin lyseon peruskorjauksen valmistumisen on aikataulussa
Peruskorjaus on aikataulussa ja koulurakennus luovutetaan kaupungille ja käyttäjille 1.8.2020. Pihatyöt ovat vielä osin keskeneräiset elokuussa, mutta tällä hetkellä näyttää todella hyvältä niidenkin suhteen. Koronakevät ei onneksi vaikuttanut juurikaan rakentamiseen.

Vuorikadun kampusta korjataan ja uutta rakennetaan

Vuorikadun kampukselle rakennetaan uusi B-osa ja vanhempaan osaan tehdään tilamuutoksia. Jatkossa lukion musiikinopetus jakaa musiikkitilat ammattiopiston konservatorion kanssa.  Uuteen B-osaan tulee mm. opiskelijapalvelut. Näin saadaan nykyaikaisia, toimivia ja terveellisiä tiloja mm. kuvataiteelle, kampaamo-, liiketalous- ja musiikkialoille. Tilat ovat myös joustavasti muunneltavissa. B-osa toteutetaan puurakenteisena ja myös sisustuksessa käytetään puuta.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/vuorikatu-2-kampus-alueella-tehdaan-tilamuutoksia-ja-rakennetaan-uutta-b-osaa

Peruskoululaisille tietokoneet
6. ja 9.-luokkalaiset saivat henkilökohtaiset tietokoneet opiskelua varten. Peruskoulussa luodaan pohja tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaidoille. Digitaalisten välineiden ja ympäristöjen sujuva käyttö on yksi tärkeä osa-alue. Tarkoituksena on, että lapset oppivat laitteiden kautta maailmasta ja harjoittavat ajattelun taitoja. Vaikka oppilaat saavat jatkossa henkilökohtaiset laitteet käyttöönsä, kirjoja, kyniä ja vihkoja käytetään kouluissa jatkossakin. Koneet ovat opetuksessa apuvälineitä, eivät toiminnan keskipisteitä.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/henkilokohtaiset-tietokoneet-oppilaskayttoon-vaiheittain-syksysta-2019-alkaen

Perusopetuksen uusia tuulia
Perusopetuksessa aloitetaan syksyllä 2019 varhennetun englannin kielen opiskelu peruskoulujen 1. ja 2. luokilla. Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset saavat henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet. Perusopetuksessa vahvistetaan psykososiaalista tukea kahdella työparilla, toisessa parissa on erityisopettaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja, toisessa erityisopettaja ja erityisnuorisotyöntekijä.  Myös kotouttamista vahvistetaan palkkaamalla perusopetukseen toinen maahanmuuttajakoordinaattori. Kaikissa kouluissa otetaan käyttöön poissaoloihin puuttumisen toimintamalli.

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia lisää
Kajaanin kaupunki on järjestänyt kesällä 2019 ykkös- ja kakkosluokkalaisille leirejä. Syksylle 2019 lisätään lasten ja nuorten liikuntakursseja Kaukametsän opistoon, tulossa on mm. parkouria ja temppukerho. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia tuetaan harrasteseteleillä.

Elinvoima ja osaaminen: Osaajista elinvoimaa

 

Uusi elinvoimapalvelut-yksikkö kehittää kaupungin kasvua ja elinvoimaisuutta

Kajaanin kaupungin konsernihallintoon perustettiin elinvoimapalveluiden yksikkö vuoden 2020 alussa. Yksikkö vastaa kaupungin yrityspalvelujen sekä työvoima- ja työllisyydenhoidon palvelujen järjestämisestä, innovaatio- ja osaamisympäristöjen sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisestä, kaupungin markkinoinnista ja viestinnästä sekä maaseudun ja kylien kehittämisestä ja maaseutuhallinnosta. Lisäksi yksikkö vastaa aluekehitysyhteistyöstä eri tahojen kanssa ja tekee kaupungin edunajamistyötä. Yksikkö osallistuu myös kaupunkikehitysohjelmiin ja -hankkeisiin ja antaa hanketukea toimialoille.

Kesätyöseteli nyt myös Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoille
Kajaanin kaupunki tukee Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kesätöitä myöntämällä kesätyösetelin noin 30 opiskelijalle. Työnantajan pitää olla kajaanilainen yritys tai yritys, jonka toimipaikka on Kajaanissa. Työsuhteen on kestettävä vähintään kuukauden, ja työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Palkan on oltava kullakin alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen. Seteli on voimassa 1.5.–30.9.2020 ja sen arvo on 300 euroa.

Yrityspalvelusetelihaku vuodelle 2020
Hakuaika on toistaiseksi niin kauan kuin 50 000 budjetti on käytetty.  Setelin suuruus on joko 1 500 tai 3 000 euroa (alv 0 %) ja ne oikeuttavat 1 875 tai 3 750 euron palvelun hankintaan. Palveluntuottaja laskuttaa kaupungilta hyväksytyn setelin määrän sekä asiakasyritykseltä 20 % omavastuun sekä arvonlisäveron. Yrityspalvelusetelillä tuetaan mm. kajaanilaisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja omistajanvaihdoksia. Seteli täydentää muita julkisrahoitteisia asiantuntijapalveluita, kuten ELY-keskuksen palveluja. Seteli on nopea ja ketterä instrumentti kajaanilaisten pk-yritysten tarpeisiin. Yrityspalveluseteli on tarkoitettu kajaanilaisille toimiville yrityksille, joilla on y-tunnus. Yrityksen kotipaikan tulee olla Kajaanissa tai yrityksellä tulee olla kiinteä toimipiste kaupungissa.

Lentoaseman ilmettä raikastettiin
Kajaani toivottaa lentokentälle saapuvat ja lähtevät matkustajat tervetulleiksi ja -menneiksi uusilla mainospinnoilla. Lähtöselvitystiskin takana hyvän mielen jättää seinän kokoisessa kuvataulussa Oulujärven uniikki Ärjänsaari ja tuloaulassa tulijaa tervehtii suurkuvassa sympaattinen Kainuun maakuntalintu kuukkeli. Uusilla kuvilla viestitään Kainuun suurimmaksi vahvuudeksi miellettyä puhdasta luontoa, joka on Kajaanillekin tärkeä elementti. Tuloaulaa on elävöitetty myös viime syksynä uusitulla Tervetuloa Kajaaniin -julisteella. Lentokentän ilmeen raikastaminen on osa Kajaanin yhteismarkkinointityöryhmän toimintasuunnitelmaa Kajaani-Oulujärvi alueen esille tuomiseksi.

Suomen tyytyväisimmät opiskelijat löytyvät Kajaanin ammattikorkeakoulusta
KAMK sijoittui valtakunnallisesti ensimmäiselle sijalle arvioitaessa opintojen sisältöä, kansainvälisyyttä, työelämäyhteyksiä ja harjoittelua. Vuoden 2019 ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) perusteella Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) sai Suomen parhaan palautteen. KAMK menestyi erinomaisesti myös oppimisympäristöjen laadussa.  Myös opiskelijoiden saama palaute ja arviointi koettiin erinomaiseksi. Koulutusaloja tarkastellessa Kajaani saa Suomen toiseksi parasta palautetta liiketaloudesta sekä sote-alalta. “Opiskelijat ovat meidän tärkein voimavaramme. On hienoa huomata, että opiskelijat arvostavat sitä, että voimme tarjota heille Suomen parhaan opiskeluympäristön ja -kokemuksen. Pieni välittävä ja huolehtiva korkeakoulu tekee siis suuria tuloksia!”, iloitsee rehtori Matti Sarén.

Ohjelmistorobotiikka osaksi liiketalouden opetusta
Kajaanin ammattikorkeakoulu tuo yhdessä ohjelmistorobotiikan yhtiö Uipathin kanssa ohjelmistorobotiikan osaksi KAMKin liiketalouden opetusta. Kyetäkseen hyötymään ohjelmistorobotiikan tarjoamista kilpailueduista yritykset tarvitsevät lisää tietoa ja osaamista, koulutettua työvoimaa.

DIGIOS-hanke Euroopan tason onnistuminen
KAMK:n hallinnoima DIGIOS-hanke on valittu Euroopan komission onnistuneisiin hankkeisiin. Hanke sai erityiskiitosta tuloksista, vaikutuksista ja hankkeen johtamisesta. DIGIOS-hanke päättyi 31.5.2019. Hankkeessa selvitettiin Kainuun soten, hoivayritysten, KAMK:n sote-alan sekä KAOn hyvinvointialan toimijoiden digitaalista ja teknologista osaamista. Sen perusteella toteutettiin osaamista vahvistavia koulutuksia työelämän tarpeisiin, ja luotiin yhteinen oppimisympäristö älykkään kotihoidon oppimiseen. Hoitotyön koulutukseen luotiin digitalisaatiota ja teknologiaa hyödyntävät opintojaksot. Hankkeen aikana kehitettiin myös pitkäaikaissairaiden palveluketjun digitalisoimista. Tuloksena Kainuun sote otti kansanterveyshoitajan ja päivystävän sairaanhoitajan chat-palvelun käyttöön yhtenä asiakkaalle tarjottavana palvelumuotona.
https://www.kamk.fi/fi/KAMK/Ajankohtaista?ln=a2gmougm&id=60befc20-ce69-4bc3-9a4e-4b51b15f5a0c

Toppa-hankkeella vauhtia kansainvälisten osaajien asettautumiseen
Toppa-hankkeessa kehitetään palvelumalli ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja heidän perheidensä asettautumisen tukemiseksi Kajaaniin ja Kainuuseen. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2022, ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/toppa-hankkeella-vauhtia-kansainvalisten-osaajien-ja-opiskelijoiden-seka-heidan-perheiden

Kajaanin ammattikorkeakoululle 90 lisäaloituspaikkaa
KAMK saa 90 uutta aloituspaikkaa valtion neljännessä lisätalousarviossa. Aloituspaikat kohdennetaan alueellisen tarpeen ja kansallisen tehtävän mukaan. KAMK:n lisäaloituspaikat tulevat rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan (20 paikka), tietojenkäsittelyyn, konesaliratkaisuihin ja pelialalle (25), sairaanhoitajakoulutukseen (12), terveydenhoitajakoulutukseen (13) ja liiketalouteen (20).
https://www.kamk.fi/fi/KAMK/Ajankohtaista?ln=a2gmougm&id=c43d699a-4df8-4f40-b4e2-ceaad5e75e79

Postia muuttajille: Tervetuloa Kajaaniin
Ensimmäiset tervetuliaiskortit Kajaaniin muuttaneille lähetettiin lokakuussa. Kortilla saa Kajaani Infosta tervetuliaispaketin, johon on koottu tietoa Kajaanin palveluista. Mukana on myös pieni lahja ja kokemuksia ja elämyksiä täynnä oleva kirje, joka sisältää tutustumislippuja kaupungin palveluihin. Lisäksi kaupungin verkkosivulle on koottu muuttajan tietopaketti.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/postia-muuttajille-tervetuloa-kajaaniin-kainuun-paakaupunkiin
http://www.kajaani.fi/muuttajalle

Tonnin idea -kilpailu toi kymmeniä ideoita
Järjestimme yhdessä Kajaanin Nuorkauppakamarin kanssa Tonnin idea -kilpailun. Ideoita tuli muutamia kymmeniä, joista kolme parasta palkittiin. Kärjessä olivat ideat muraalin maalauksesta keskustaan, metalliset some-kuvauskehykset Rantapuistoon ja Rauniolinnan arvoitus -seikkailun jatkokehitys. Ympäristötekninen toimiala toteuttaa lisäksi muutaman idean.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/kajaanin-kaupungin-ja-kajaanin-nuorkauppakamarin-tonnin-idea-kilpailu-paattyi

Uusia ideoita ja näkemyksiä kärkiyritysten liiketoiminnan kehittämiseksi
Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) vauhdittaa Kainuun alueen kärkiyritysten kokeilukulttuuria yhdistämällä opiskelijoita ja yritysten henkilöstöä yhteisiin projekteihin. Kyse on Demola-mallista. KAMK on aluekehityksen keskiössä ja haluaa erityisesti palvella alueen työelämää. Projektit, joissa opiskelijat ovat mukana tuovat yhteen eri ikäpolvia ja antavat erilaista näkemystä kehittämiseen ja toimintaan. KAMK haluaa varmistaa, että valmistuneiden opiskelijoiden osaamista jää alueelle. KAMK kiinnittää opiskelijoita työelämään jo opintojen varhaisvaiheessa ja mahdollistaa käytännön oppimisen.
https://www.kamk.fi/fi/KAMK/Ajankohtaista?ln=a2gmougm&id=0e49a0af-c7a6-4903-a51c-c5c53eca9d42

Sähköautomaation osaajapulaan vastaus koulutuksesta
Alueen teollisuudessa on kasvava tarve ja paljon avoimia työpaikkoja sähköautomaatio-osaajille. Lapin ammattikorkeakoulu tuo tarjolle muuntokoulutuksen, jossa jo aiemmin insinöörin tutkinnon suorittanut voi pätevöityä sähkö- ja automaatiotekniikan (AMK) insinööriksi. Koulutus alkaa tammikuussa 2020.
https://www.kamk.fi/fi/KAMK/Ajankohtaista?ln=a2gmougm&id=a2a0aad5-69ae-4772-bf4e-3547b0f23ee0

Kompassi yhdistää osaajat, oman osaamisen päivittäjät ja työelämän
Kainuun ammattiopisto näkyy kaupunkilaisille. Prisman käytävällä sijaitseva Kompassi on kohtaamispaikka, joka tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa hakemiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Kompassista saa neuvoja, miten hankkia kokonaan uusi ammatti, päivittää nykyistä osaamista tai vaikka tarjota työpaikkoja. Rakennetaan yhdessä sellainen oppimispolku, mikä sopii sen hetkiseen elämäntilanteeseen parhaiten.
https://www.kao.fi/info/toimipaikat/kompassi-kajaani/

Data-Center Hackathon kokosi yhteen entiset ja nykyiset opiskelijat
Kajaanin ammattikorkeakoulu järjesti syksyllä ensimmäistä kertaa DC-Hackathon tapahtuman entisille ja nykyisille datacenter-opiskelijoilleen. Tapahtuma syntyi siitä ajatuksesta, että vanhoja opiskelijoita olisi mukava tavata pitkästä aikaa. Samalla uusille opiskelijoille voitaisiin näyttää, mitä kaikkea jo valmistuneet nykyään tekevät.
https://www.kamk.fi/fi/KAMK/Ajankohtaista?ln=a2gmougm&id=562859c0-fd3f-4b5c-8022-bb24b75c156c

Yrityspalveluseteli ja yritystulkki on otettu käyttöön
Kajaanin kaupunki on ottanut käyttöön yrityspalvelusetelin. Setelikokeiluun on varattu 50 000 euroa vuodelle 2019. Kajaanilaisille yrityksille tarkoitetun palvelusetelin suuruus on 1 500 tai 3 000 euroa. Lisätietoa:
Linkki Kajaanin kaupunki ottaa käyttöön yrityspalvelusetelin tiedotteeseen

Yritystulkki palvelee aloittavia ja toimivia yrittäjiä
Yritystulkin avulla perustat yrityksen oikein. Tulkin hyvillä neuvoilla ja käytännöllisillä työkaluilla voit kehittää yritystoimintaasi. Verkkosivuilta löydät taloushallinnon ja verotuksen vinkkejä, taloussuunnittelu-, investointi- ja hinnoittelulaskentaohjelmia, markkinointi- ja myyntisuunnitelmia, lomake- ja sopimuspohjia sekä tietoa rahoitusmahdollisuuksista.
Linkki www.yritystulkki.fi verkkosivustolle

Yritysneuvoja on aloittanut
Kaksivuotinen yritysneuvontapilotti on käynnistynyt. Yritysneuvoja Seppo Räisänen on aloittanut tehtävässään 18.3.2019. Yritysneuvoja palvelee aloittavia, kasvua ja kansainvälisyyttä hakevia yrityksiä sekä omistajanvaihdosta suunnittelevia yrityksiä kaikilla toimialoilla. Hän tekee Kajaanissa tarjolla olevia yrityspalveluja tunnetuiksi ja ohjaa yrityksiä palvelujen käyttöön.

Pop-up Kajaani on avattu
Pop-up Kajaani on avattu osoitteessa Kauppakatu 26. Toiminnan tavoitteena on elävöittää Kajaanin keskustan aluetta ja mahdollistaa tuoreille yrittäjille matalan kynnyksen tilaisuus päästä kokeilemaan kivijalkamyymälän toimintaa. Tilassa on kaksi myyntipaikkaa, joita voi vuokrata yhdestä päivästä useammaksi viikoksi. Lisäksi Pop-up-tila toimii yhteistilana, jonne jokainen start-up- tai yksinyrittäjä voi tulla oman läppärin kanssa työskentelemään ja vaihtamaan ajatuksia muiden yrittäjien kanssa.
Linkki Pop-up Kajaani keskustassa tukee nuoria yrittäjiä avajaiset tiedotteeseen
Kaupunki vuokrasi City-käytävästä 200 m2:n tilat nuorten yrittäjien lyhytaikaista pop up -liiketoimintaa ja Kaukametsän Opiston kurssitoiminnan esittelyä varten. Tila on vuokrattu vuoden 2019 loppuun saakka, optiona on vuokrasopimuksen jatkuminen toistaiseksi voimassa olevana. Kajaanin Nuorkauppakamari vastaa pop up -liiketilan toiminnasta. Hanke on osa laajempaa yhteistyötä Nuorkauppakamarin kanssa.

Lumi supertietokone Kajaaniin 2020
Kajaaniin sijoitetaan EuroHPC-järjestelmä eli Lumi-supertietokone, investointi on 207,1 miljoonaa euroa. Puolet rahoituksesta tulee Euroopan unionilta ja puolet 28 osallistuvalta maalta. Suomen osuus rahoituksesta on 50 miljoonaa euroa. Suomalaisten tutkijoiden ja yhteiskunnan käyttöön saadaan suoraan 24 prosenttia supertietokoneen tuottamasta laskentakapasiteetista. Konesali valmistuu kesäkuussa 2020, ja laitteisto otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021. Investointi laajentaa Kajaanin suurteholaskennan keskittymän Euroopan tason toimijaksi.
Linkki datacenter.csc.fi/wp/fi/eurohpc verkkosivustolle

Kajaanin ammattikorkeakoulu avaa yhteistyön Kiinaan
Kajaanin ammattikorkeakoulu avaa kaivosalan yhteistyötä Kiinaan. KAMK:n ja Lapin AMK:n järjestävät kesällä 2019 kaivosalan kansainvälisen kesäkoulun. Kouluun on tulossa 25 kaivosalan opiskelijaa eri puolilta maailmaa.

Uudet opiskelijat aloittavat taas syksyllä
Kajaanin ammattikorkeakoulun uudet opiskelijat tutustuvat Kajaaniin 27.–31.8.2019. Kajaanin ammattikorkeakoulu tukee opiskelijoiden hyvinvointia mm. kulttuuri- ja liikuntaseteleillä sekä järjestämällä harrasteinfoja, lajikokeiluja ja opiskelijatapahtumia sekä vertaisohjausta. Ammattikorkeakoululla on avoimet ovet 8. lokakuuta 2019.

Kajaanin ammattikorkeakoululle kansainvälinen tehtävä kehittää supertietokoneympäristöä
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 510 000 euron rahoituksen Kajaanin ammattikorkeakoululle supertietokoneympäristön kehittämiseen.  Ympäristö mahdollistaa tekoälysovellusten kehittämisen Suomessa.  Rahoituksella luodaan kansallinen suurteholaskennan tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan keskittymä yhdessä yritysten kanssa. Supertietokone ja KAMKin osaaminen tarjoavat kainuulaisille yrityksille ja kansallisille yhteistyökumppaneille helpon tavan hyödyntää tekoäly- ja koneoppimisteknologiaa omissa projekteissaan.
Linkki www.kamk.fi/fi/KAMK/Ajankohtaista

Pelastustoimea tehostetaan visuaalisella 3D-sovelluksella – Lehtikankaan monitoimitalo pilottina
Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet Horisontti 2020 -hankerahoitusta visuaalisen 3D-sovelluksen toteuttamiseksi pelastustoimien tehostamiseen. KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat osa hankerahoitusta hakenutta konsortiota, jossa on mukana yli kaksikymmentä eri organisaatiota ympäri Eurooppaa. Kokonaisuudessa on kyseessä 6,9 miljoonan euron suuruinen hankekokonaisuus, josta KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet liki 500 000 euron osuuden. Lehtikankaan monitoimitalo toimii pilottina. Tämä on ensimmäinen Horizon-hanke, jossa KAMK on mukana toimijana.

Data-analytiikan kiihdyttämö -hanke
Tieteen tietotekniikkakeskus CSC ja Kajaanin ammattikorkeakoulu käynnistivät hankkeen, joka vauhdittaa data-analytiikan hyödyntämistä Kainuun alueen yrityksissä. Datalähtöinen talous on tunnistettu laajasti uudeksi liiketoiminnan tekemisen tavaksi ja data-analytiikka, big data sekä tekoäly ovat keskeisiä tapoja, joilla yritykset saavuttavat suuren mittakaavan kilpailukykyä nykypäivänä.  Yrityksille kertyy paljon dataa esimerkiksi teknisistä prosesseista, antureista, tietojärjestelmistä ja asiakasrajapinnasta – tämän datan analysointi auttaa ymmärtämään ja ennakoimaan taustalla olevia ilmiöitä sekä riippuvuuksia. Data-analytiikan kiihdyttämö -hankkeessa luodaan data-analytiikan käyttöönottoon suoraviivainen prosessi. Sen avulla Kainuun alueella toimivat yritykset ja yhteisöt voivat nopeasti kokeilla mitä data-analytiikka voisi heille tarjota ja ottaa käyttöön analytiikkaan perustuvia ratkaisuja.

Uusi tekoälykoulutus alkaa syksyllä 2019
Datasta tekoälyyn -insinöörikoulutus käynnistyy syksyllä 2019 Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen ja ainoa tekoälyyn keskittyvä tutkintokoulutus. Tekoälyosaaminen on erittäin kysyttyä työmarkkinoilla.
Linkki www.iamai.fi verkkosivuille

Bull-supertietokone tuli Kajaanin ammattikorkeakoululle
Kajaanin ammattikorkeakoulu on hankkinut supertietokoneen Tieteen tietotekniikkakeskus CSC:ltä. Bull-hybridijärjestelmä vastaa datalähtöisiin TKI- ja koulutustarpeisiin. Loppuvuodesta 2018 käynnistetty supertietokone täydentää Euroopan mittakaavassa ainutlaatuista, opiskelijoiden ylläpitämää konesaliympäristöä. Tekoälyn tehokas soveltaminen vaatii monenlaista ja monitasoista osaamista ja tarkoituksenmukaista infrakstruktuuria kasvavan tietomäärän tallentamiseen ja prosessoimiseen. Digitalisaatiossa ja tekoälyn soveltamisessa data on keskeisessä asemassa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu osaksi Pohjois-Euroopan suurinta ICT-allianssia
KAMK on liittynyt suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteiseen ICT-allianssiin Allied ICTn Finlandiin (AIF). AIF:n jäsenyys vahvistaa KAMKin toimintaa ja takaa, että KAMK on entistä tiiviimmin mukana IT-alan kehittämisessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Yksi allianssin tavoitteista on saada Suomeen miljardiluokan pysyvä investointipiikki hyödyntämällä tutkimuslaitosten kapasiteettia yritysten tarpeisiin. Verkosto mahdollistaa KAMKin kehittää vahvuuksiaan konesali- ja datasta tekoälyyn -teemoissa yhdessä Suomen parhaimpien kumppaneiden kanssa. Allied ICT Finland on 2018 perustettu allianssi, jossa on mukana 15 yliopistoa ja tutkimuskeskusta, seitsemän kaupunkialuetta ja noin 3000 ICT-alan ammattilaista.
Linkki alliedict.fi verkkosivustolle