Olet täällä

Toteutus

Vuosittaisessa talousarviossa asetetaan mitattavat tavoitteet kaupungin eri yksiköille strategian toteuttamiseksi. Keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset toteuttavat strategiaa:

Omistajapoliittiset linjaukset
Omistajapoliittinen ohjelma
Elinvoimaohjelma
Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma
Henkilöstöohjelma

Mitä on saatu aikaan? Pieniä ja suuria tekoja strategian toteuttamiseksi:
Strategia toimeen huhtikuu 2019.
 

Kajaanin kaupunkistrategiajulkaisu huhtikuu 2019

 

Venepaikat ja markkinakatupaikat voi varata ja maksaa sähköisesti
Ensi kesän venepaikat voi varata ja maksaa sähköisesti.  Entiset paikat voi varata uudelleen 3.4.–2.5. ja yleinen varaus alkaa 3.5. Myös ensi kesän markkinakadun paikat varataan ja maksetaan sähköisessä varauspalvelussa 1.4. alkaen.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/venepaikkojen-sahkoinen-varaaminen-ja-maksaminen-otetaan-kayttoon-342019-alkaen
https://asiointi.kajaani.fi/epermit

Älykäs elinkaarikortteli -hanke on käynnistynyt
Älykäs elinkaarikortteli -hankkeen tavoitteena on luoda entisen linja-autoaseman tontille nykyaikainen energia- ja ekotehokas keskustakortteli, jossa asuu eri-ikäisiä ihmisiä erilaisissa asumismuodoissa. Hankkeessa tehdään toteutussuunnitelma, jossa määritellään korttelin ekologiset rakennusratkaisut ja toteuttamistavat, jotka ohjaavat korttelin asemakaavoitusta ja rakentamistapaohjeita ja tontin luovutusehtoja. Elinkaarikorttelissa toteutetaan uusia asumisen ratkaisuja ja palveluja ja se tarjoaa alustan asumisen uusille energiatehokkuuden ja kiertotalouden innovaatioille ja teknologioille. Suunnittelu on nyt käynnistynyt, kaavoitus käynnistetään 2020 ja rakentaminen alkaa 2022.
http://www.kajaani.fi/fi/elinkaarikortteli

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen eKirjasto on otettu käyttöön
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan eKirjastojen aineisto löytyy nyt samasta osoitteesta. Tarjolla on laaja valikoima e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, musiikkia ja elokuvia – eri kielillä, etänä ja myös mobiilisti.
http://www.kajaani.fi/fi/uutinen/ellibs-palvelu-on-muuttanut
https://www.ellibslibrary.com/collection

Rakennusvalvonnan sähköinen lupa-asiointi on käytössä
Kajaanin kaupungin rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön vuoden 2019 alusta rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupapäätöksien sähköinen allekirjoitus sekä lupahakemusasiakirjojen sähköinen arkistointi.
Kaikista hakemuksista jo lähes 90 % tehdään sähköisessä palvelussa ja sen käyttöä suositellaan.
http://www.kajaani.fi/fi/tiedote/rakennusvalvonta-on-ottanut-kayttoon-sahkoisen-lupa-asioiden-kasittelyn-ja-arkistoinnin

Pelastustoimea tehostetaan visuaalisella 3D-sovelluksella – Lehtikankaan monitoimitalo pilottina
Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet Horisontti 2020 -hankerahoitusta visuaalisen 3D-sovelluksen toteuttamiseksi pelastustoimien tehostamiseen. KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat osa hankerahoitusta hakenutta konsortiota, jossa on mukana yli kaksikymmentä eri organisaatiota ympäri Eurooppaa. Kokonaisuudessa on kyseessä 6,9 miljoonan euron suuruinen hankekokonaisuus, josta KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet liki 500 000 euron osuuden. Lehtikankaan monitoimitalo toimii pilottina.  Tämä on ensimmäinen Horizon-hanke, jossa KAMK on mukana toimijana.

KAMKille kansallinen tehtävä kehittää supertietokoneympäristöä
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 510 000 euron rahoituksen Kajaanin ammattikorkeakoululle supertietokoneympäristön kehittämiseen.  Ympäristö mahdollistaa tekoälysovellusten kehittämisen Suomessa.  Rahoituksella luodaan kansallinen suurteholaskennan tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan keskittymä yhdessä yritysten kanssa. Supertietokone ja KAMKin osaaminen tarjoavat kainuulaisille yrityksille ja kansallisille yhteistyökumppaneille helpon tavan hyödyntää tekoäly- ja koneoppimisteknologiaa omissa projekteissaan.
Lisätietoja: https://www.kamk.fi/fi/KAMK/Ajankohtaista?ln=a2gmougm&id=b3c2d85d-e234-4081-a958-a9c8a4b94a4f

Pelastustoimea tehostetaan visuaalisella 3D-sovelluksella – Lehtikankaan monitoimitalo pilottina
Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet Horisontti 2020 -hankerahoitusta visuaalisen 3D-sovelluksen toteuttamiseksi pelastustoimien tehostamiseen. KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat osa hankerahoitusta hakenutta konsortiota, jossa on mukana yli kaksikymmentä eri organisaatiota ympäri Eurooppaa. Kokonaisuudessa on kyseessä 6,9 miljoonan euron suuruinen hankekokonaisuus, josta KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet liki 500 000 euron osuuden. Lehtikankaan monitoimitalo toimii pilottina.  Tämä on ensimmäinen Horizon-hanke, jossa KAMK on mukana toimijana.

Data-analytiikan kiihdyttämö -hanke
Tieteen tietotekniikkakeskus CSC ja Kajaanin ammattikorkeakoulu käynnistivät hankkeen, joka vauhdittaa data-analytiikan hyödyntämistä Kainuun alueen yrityksissä. Datalähtöinen talous on tunnistettu laajasti uudeksi liiketoiminnan tekemisen tavaksi ja data-analytiikka, big data sekä tekoäly ovat keskeisiä tapoja, joilla yritykset saavuttavat suuren mittakaavan kilpailukykyä nykypäivänä.  Yrityksille kertyy paljon dataa esimerkiksi teknisistä prosesseista, antureista, tietojärjestelmistä ja asiakasrajapinnasta – tämän datan analysointi auttaa ymmärtämään ja ennakoimaan taustalla olevia ilmiöitä sekä riippuvuuksia. Data-analytiikan kiihdyttämö -hankkeessa luodaan data-analytiikan käyttöönottoon suoraviivainen prosessi. Sen avulla Kainuun alueella toimivat yritykset ja yhteisöt voivat nopeasti kokeilla mitä data-analytiikka voisi heille tarjota ja ottaa käyttöön analytiikkaan perustuvia ratkaisuja.

Avoin yhteistila kaupungin keskustaan
Kaupunki vuokraa City-käytävästä 200 m2:n tilat nuorten yrittäjien lyhytaikaista pop up -liiketoimintaa ja Kaukametsän Opiston kurssitoiminnan esittelyä varten. Tila vuokrataan vuoden 2019 loppuun saakka, optiona on vuokrasopimuksen jatkuminen toistaiseksi voimassa olevana. Kajaanin Nuorkauppakamari vastaa pop up -liiketilan toiminnasta. Hanke on osa laajempaa yhteistyötä Nuorkauppakamarin kanssa.