Olet täällä

Strategiaprosessi

Tietoa Kajaanista

Kajaanin kaupunkistrategia uudistettiin keväällä 2018. Valtuutetut, valtuustoryhmät, puheenjohtajisto ja kaupungin johto osallistuivat keskeisesti strategian valmisteluun. Myös kuntalaiset ja henkilöstö osallistuivat aktiivisesti strategiatyöhön. Nykytilan ja muutosvoimien analyysia ja strategiasuunnittelua tehtiin mm. kaikille avoimella verkkokyselyllä, johdon kyselyllä sekä nuorten ja ikäihmisten työpajoissa, kaupungin työyhteisöissä sekä kaupunginhallituksen ja johtoryhmän työpajoissa. Aluelautakunta ja vammaisneuvosto toivat työhön näkemyksensä. Elinvoimaohjelman työpajat tuottivat aineistoa strategiaan. Näihin työpajoihin osallistui elinkeinoelämän ja sidosryhmien edustajia.

Kaupunkistrategian 2019-2022 päivitysprosessi.
Kaupunkistrategia 2019-2022 osallisuus.