Olet täällä

Arviointi

Tietoa Kajaanista

Strategian toteutumista arvioidaan puolivuosittain osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä. Strategiamittarit ovat palveluindeksi, osallistumisindeksi, kasvihuonekaasupäästöt, alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus, työttömien työnhakijoiden osuus, Kajaanin ammattikorkeakoulun ensisijaiset hakijat maakunnan ulkopuolelta ja väestön kehitys.

Lähtötilannetta arvioitiin kahdessa tutkimuksessa: asukastutkimuksessa ja muuttotutkimuksessa. Asukastutkimuksen pohjalta on muodostettu palveluindeksi ja osallistumisindeksi. Tutkimus uusitaan vuosittain strategiakauden ajan.

Asukastutkimusraportit

 

Asukastutkimusraportti 2019
Asukastutkimusraportti 2018

Muuttotutkimusraportti 2018.

Kajaanin aluekehityksen tietopalvelut 2020