Olet täällä

Vanhusneuvosto

Tietoa Kajaanista

Vanhusneuvosto ikäihmisten äänenä. Kajaanissa vanhusneuvosto on toiminut vuodesta 2001 alkaen eli vanhusneuvosto on toiminut Kajaanissa jo 16 vuoden ajan.
Vanhusneuvosto 2017-2021

Mitä on vanhusneuvostotyö?

Vanhusneuvosto toimii muun muassa vanhusten suorana osallistumisen ja vaikuttamisen kanavana. Vanhusneuvosto on tehnyt vuosien varrella eri tahoille lukuisia aloitteita, esityksiä, kannanottoja jne. Kajaanin vanhusneuvoston tehtävät, organinoisti ja toimintatavat on määritelty vanhusneuvoston toimintasäännössä.

Vanhusneuvosto on kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vanhusneuvosto on mukana vaikuttamassa kaupungin ja toimialojen toiminnan suunnittelussa, valmistelussa ja seurannassa asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen takia ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalt

Vuosittain on ollut kaksi yleisölle kohdistuvaa tärkeää tapahtumaa eli Kajaanin vanhustenviikko lokakuussa ja vanhusten joulujuhla joulukuussa. Vuoden vanhus valittiin ensimmäistä kertaa Kajaanissa vuonna 2002. Vuoden vanhus julkistetaan ja
palkitaan vanhusten joulujuhlassa joulukuussa.

Kajaanin vanhusneuvostossa on laaja eri toimijoiden edustus

Vanhusneuvostossa 2017-2021 on 13 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvostossa ovat edustettuina eläkeläisjärjestöt ja potilasjärjestöt, vanhusneuvostossa on edustaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä, kaupunginhallituksesta, ammattikorkeakoulusta, sivistystoimialalta ja ympäristötekniseltä toimialalta.

Toimintasääntö

 

Vanhusneuvoston kokoonpano toimikaudella 2017-2021

 

Esityslistat

 

Pöytäkirjat