Olet täällä

Julkinen hankintayksikkö ja Kajaanin kaupungin hankintatoimi

Tietoa Kajaanista

 

Hankintayksikkö

Hankintayksiköiden tekemiin hankintoihin sovelletaan hankintalakia.

Hankintayksiköitä eli julkisia ostajia ovat yleensä

  • valtion viranomaiset, liikelaitokset
  • kunnat – kuntayhtymät ja niiden liikelaitokset
  • seurakunnat
  • julkishallintoon kuuluvat oikeushenkilöt (esim. yhtiöt)
  • ilman teollista tai kaupallista luonnetta
  • yleisen edun mukaiset tavoitteet ja tehtävät
  • rahoitus, valvonta tai hallinto pääasiallisesti hankintayksiköiltä
  • tekniset peruspalvelut / infra vesihuoltoa, energiahuoltoa, julkista liikennettä tai postipalvelutoimintaa harjoittavat yksiköt
  • kaikki pääosin julkisista varoista rahoitetut hankkeet
  • projektihankkeet

 

Ajantasaista tietoa hankintayksiköistä voit käydä lukemassa Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivuilta tai perehtymällä lakiin julkisista hankinnoista (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

 

Kajaanin kaupungin hankintatoimi

 

Kajaanin kaupungin hankintatoimi on hankintayksikkö, joka kilpailuttaa Kajaanin kaupungille, sen liikelaitoksille, tytäryhtiöille, hankintayhteistyösopimuksen allekirjoittaneille tahoille tavaroita ja palveluita sekä tekee näihin liittyviä hankintasopimuksia tai puitejärjestelyjä. Kajaanin kaupungin hankintatoimi on hallinnollisesti sijoitettu kaupungin organisaatiossa keskushallinnon tulosalueelle.

Kaupungin hankintatoimen ohessa toimii sopimusperusteinen hankintarengas. Kajaanin kaupunki muodostaa yhdessä Kuhmon kaupungin, Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kuntien sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun liiton sekä Kainuun evl. seurakuntien kanssa Kainuun hankintarenkaan. Lisäksi yhteishankinnan piiriin kuuluvat ostajan määräysvallassa olevat yhtiöt ja liikelaitokset. Osapuolten kesken on laadittu hankintayhteistyösopimus, jossa on määritelty hankintojen päävastaaja ja tehtäväjaot. Toiminta perustuu vuosittain hyväksyttyyn hankintasuunnitelmaan. Kuhunkin hankintaan liittyminen edellyttää lisäksi erillisen sitoumuslomakkeen allekirjoittamisen.

Esittelyä / lisätietoa hankintayhteistyössä mukana olevista tahoista:

Hyrynsalmen kunta – Kaarlo Komulainen puh. 044 710 4422

Kuhmon kaupunki – Jari Juntunen puh. 044 725 5254

Paltamon kunta – Satu Kantola puh.  044 750 0987

Puolangan kunta – Ismo Moilanen puh. 040 595 0502

Ristijärven kunta – Terttu Härkönen puh. 044 715 9309

Sotkamon kunta – Hannu Tervonen puh. 044 750 2727

Suomussalmen kunta – Niina Kinnunen puh. 044 777 3380

Vaalan kunta – Ari Niskanen puh. 0400 855 924

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä – Merja Kemppainen puh. 044 797 0214

Kainuun liitto – Paula Halonen puh. 044 410 0728

Kainuun evl. seurakunnat – Juha Vornanen puh. 044 744 4256

Lisätietoja antaa

Viimeksi muokattu

15.5.2020