Olet täällä

Hankinnat

Tietoa Kajaanista

Kaukametsän alue (Kuva: Suomen ilmakuva Oy)

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista sekä rakennusurakoiden teettämistä julkisilla varoilla. Kaikki Kajaanin kaupungin hankintatoimen ja hankintayhteistyösopimuksen allekirjoittaneiden tahojen kilpailutukset ovat julkisia hankintoja.

Julkiset hankinnat jaetaan kansallisen kynnysarvon ylittäviin ja EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin. Lisäksi hankintatoimi tekee kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja eli ns. pienhankintoja, joihin sovelletaan kaupungin omia pienhankintaohjeita. Pienhankintaohjeita on täydennetty poikkeusoloja koskevalla liitteellä.

Ajantasaista tietoa kynnysarvoista voit käydä lukemassa Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivulta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on päivittänyt vuonna 2015 ohjeita julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Nämä energiatehokkuusohjeet ovat osana Kajaanin kaupungin hankintaohjeistusta.

Kajaanin kaupungin päätöksenteossa on käytössä yritysvaikutusten arviointi, joka perustuu kaupungin elinkeinostrategiaan. Arvioinnista on laadittu YRVA -ohjeet.

 

YHTEYSTIEDOT
Kajaanin kaupunki
Pohjolankatu 13
87100 Kajaani
hankinnat(at)kajaani.fi

Lisätietoja antaa

Viimeksi muokattu

6.4.2020