Olet täällä

Kotiäänestys

Tietoa Kajaanista

Henkilöllä, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoitettu, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, on oikeus kotiäänestykseen. Äänestys järjestetään maanantaina 20.5.2019 kullekin äänestäjälle erikseen ilmoitettavana aikana.

Myös omaishoitajalla on oikeus kotiäänestykseen hoidettavan ohella.

Henkilön on ilmoitettava halustaan kotiäänestykseen keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö.

Ilmoituslomakkeita saa kaupungintalon Kajaani Infosta ja kaupungin verkkosivuilta kohdasta ´vaalit´. Ilmoitukset puhelimitse voi tehdä Pirjo Juntuselle puh. 044 7100 777. Kirjalliset ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen Keskusvaalilautakunta, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.