Olet täällä

16.4.2020 - 15:42

Yritysten tukeminen koronavirustilanteen poikkeusoloissa

Kajaani sininen 2019
Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto ovat antaneet suosituksia kuntien ja yrittäjien yhteistyöhön koronakriisin ajaksi. Tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen. Suosituksia on annettu mm. tila-vuokrista, erilaisista maksuista ja julkisista hankinnoista.

16.4.2020

Maanvuokrat

Maanvuokralaskujen maksamiseen voidaan myöntää vuokralaiselle maksuaikaa korkeintaan 6 kuukautta. Maksuajan tai muun maksusuunnitelman myöntää kaupungin vuokralaskutusta hoitava Sarastia Oy, jonka yhteystiedot löytyvät maanvuokralaskulta. Maanvuokriin ei myönnetä alennuksia koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan perusteella, ellei lainsäädännöstä myöhemmin muuta johdu.

Lisätietoja Jari Säkkinen kaupungingeodeetti, p. 044 421 4112 jari.sakkinen(at)kajaani.fi

Tilavuokrat

Koronavirustilanteen johdosta Kajaanin kaupungin omistamissa tiloissa toimiville yrittäjille voidaan antaa maksuvapaita kuukausia vuokran maksusta maksimissaan 5 kuukautta. Maksuvapaiden kuukausien vuokrat lisätään tilanteen palautuessa normaaliksi kuukausivuokriin vähittäin siten, että kaikki huojennetut vuokrat on maksettu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vuokranmaksuvapautta varten tarvitaan yrittäjän vapaamuotoinen hakemus vuokranantajalle, joita ovat joko kaupungin tilakeskus, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos tai Kajaanin Teknologiakeskus Oy. Tehty vapautuspäätös ja takaisinmaksusuunnitelma tehdään jokaisen yrittäjän kanssa erikseen ja ne liitetään vuokrasopimukseen. Myös vuokrattujen mainostilojen osalta voidaan myöntää tarvittaessa maksuaikaa, näistä hakemukset tulee osoittaa kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueelle.

Mikäli poikkeusolojen kesto on pitempi kuin nyt on arvioitu, niin vuokravapauskysymyksiä voidaan harkita uudelleen. Lisäksi otetaan huomioon niihin vaikuttavat mahdolliset valtakunnalliset linjaukset yritysten tukemisesta. Valtioneuvoston määräyksestä suljettuina olevien tilojen osalta ei peritä niissä toimivilta yrityksiltä vuokraa siltä ajalta kun tilat on suljettu. Näitä ovat mm. jäähallit, Kajaanihalli ja Kaukavesi. Niiltä ko. tiloissa toimivilta yrittäjiltä, joiden liiketoiminta jatkuu keskeytymättä, vuokra peritään normaaliin tapaan.

Edellä mainittuja periaatteita sovelletaan myös kaupungin tiloissa vuokralla oleviin yhdistyksiin ja yksityishenkilöihin, joilla on vuokrasopimus kaupungin tilakeskuksen kanssa.

Lisätietoja ja ohjeita toimitilapäällikkö Markku Haverinen 044 7100 302, toimitusjohtaja Janne Haverinen 044 7100 633 ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen 044 5124 933.

//////////

30.3.2020

Kajaanin kaupunki on suositusten johdosta ja yrittäjien aloitteesta jo poistanut maksullisen pysäköinnin keskustasta koronakriisin vaikutusten lieventämiseksi, helpottamaan asiakkaiden pääsyä alueen liikkeisiin. Suositusten johdosta kaupunki on tehnyt uusia ratkaisuja tukeakseen yrityksiä vaikeassa tilanteessa.

Yrittäjille helpotusta kaupungin tilavuokriin ja maksuihin

Koronavirustilanteen johdosta Kajaanin kaupungin omistamissa tiloissa toimiville yrittäjille voidaan antaa maksuvapaita kuukausia vuokran maksusta maksimissaan 5 kuukautta. Maksuvapaiden kuukausien vuokrat lisätään tilanteen palautuessa normaaliksi kuukausivuokriin vähittäin siten, että kaikki huojennetut vuokrat on maksettu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vuokranmaksuvapautta varten tarvitaan yrittäjän vapaamuotoinen hakemus vuokranantajalle, joita ovat joko kaupungin tilakeskus, Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos tai Kajaanin Teknologiakeskus Oy. Tehty vapautuspäätös ja takaisinmaksusuunnitelma tehdään jokaisen yrittäjän kanssa erikseen ja ne liitetään vuokrasopimukseen. Myös vuokrattujen mainostilojen osalta voidaan myöntää tarvittaessa maksuaikaa, näistä hakemukset tulee osoittaa kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueelle.

Mikäli poikkeusolojen kesto on pitempi kuin nyt on arvioitu, niin vuokravapauskysymyksiä voidaan harkita uudelleen. Lisäksi otetaan huomioon niihin vaikuttavat mahdolliset valtakunnalliset linjaukset yritysten tukemisesta.

Valtioneuvoston määräyksestä suljettuina olevien tilojen osalta ei peritä niissä toimivilta yrityksiltä vuokraa siltä ajalta kun tilat on suljettu. Näitä ovat mm. jäähallit, Kajaanihalli ja Kaukavesi. Niiltä ko. tiloissa toimivilta yrittäjiltä, joiden liiketoiminta jatkuu keskeytymättä, vuokra peritään normaaliin tapaan.

Edellä mainittuja periaatteita sovelletaan myös kaupungin tiloissa vuokralla oleviin yhdistyksiin ja yksityishenkilöihin, joilla on vuokrasopimus kaupungin tilakeskuksen kanssa.

Lisätietoja ja ohjeita:
Toimitilapäällikkö Markku Haverinen 044 7100 302
Toimitusjohtaja Janne Haverinen 044 7100 633

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen 044 5124 933

Kajaanin Vesi/vesimaksut

Kajaanin Vesi noudattaa normaaleja menettelyjään, jotka soveltuvat myös koronakriisin vaikutusten helpottamiseen. Vesimaksujen osalta voidaan tapauskohtaisesti myöntää pidennettyä maksuaikaa, ja mikäli asiakkaan vedenkulutus vähenee merkittävästi, niin Kajaanin Vesi voi pienentää ilmoituksen perusteella  kulutusarviota, jonka mukaan laskutus tapahtuu.

Kiinteistön omistaja/haltija voi olla yhteydessä Kajaanin Veden asiakaspalveluun, p. 08 6155 2949, arkisin klo 9-15, kajaaninvesi(at)kajaani.fi

Lisätietoja: Johtaja Juha Nurminen 044 7100 258

Maanvuokrasopimukset

Maanvuokralaskujen maksamiseen voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikaa ja käytäntö koskee kaikkia maanvuokralaskutettavia. Maksuajasta on sovittava kaupungin maanvuokralaskutusta hoitavan Sarastia Oy:n kanssa. Yhteystiedot löytyvät laskulta.

Kaupungin hankintoja nopeutetaan

Kuntien julkiset hankinnat, erityisesti pienhankinnat ovat paikallisille yrityksille  erittäin tärkeitä tulonlähteitä. Pienhankintoja voidaan käynnistää ja toteuttaa  nopeasti. Niitä voidaan myös suunnata helpommin pelkästään alueellisten yritysten toteutettavaksi. Kajaanin kaupungin hankintayksikkö on käynnistänyt työn erityisesti pienempien hankintojen kartoittamiseksi kaupungin eri toimialoilla ja liikelaitoksissa.  Tilanteen takia myös suorahankintoja ja -ostoja voidaan tehdä enemmän.

Kaupungin hankintatoimeen ja samalla Kainuun hankintarenkaaseen on saatu lisää resurssia. Tämän johdosta pystytään nopeuttamaan ja tehostamaan hankinta-kalenterin mukaisia hankintoja. Hankintoja suunniteltaessa pyritään erityisen tarkasti tutkimaan mahdollisuudet erilaisiin osatoteutuksiin ja osatarjousten jättö-mahdollisuuksiin, että alueellisten pienempienkin yritysten osallistumismahdollisuudet turvattaisiin. Samalla kartoitetaan muita, hankintakalenterin ulkopuolella olevia, suurempia hankintoja. Näitä pyritään käynnistämään nopeasti ja toteuttamaan taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa. Kainuun hankintarenkaan asiamiespalvelu jatkuu, ja paikalliset yritykset saavat palvelulta tukea ja opastusta julkisiin hankintoihin.

Lisätietoja:
Lakimies Henna Väätäinen 044 7100 994
Hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen 044 270 4739

Yksinyrittäjiä avustetaan ja yrittäjien jaksamista tuetaan

Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton suosittelema matalan kynnyksen vuoropuhelu on aloitettu kaupungin ja yrittäjäjärjestöjen kesken. Osapuolet jakavat yhdessä huolen yksinyrittäjien tuesta. Siksi rahoitustuki, jossa yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin, on erittäin tervetullut. Valtio  rahoittaa tuen suuntaamalla siihen 100 miljoonaa euroa, ja työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan parhaillaan sen käynnistämistä.

Kainuun Yrittäjät ja Kajaanin kaupunki kontaktoivat yhteistyössä kajaanilaisia  mikroyrityksiä ja yksinyrittäjiä puhelimitse 30.3.- 30.4.2020 välisenä aikana. Heiltä tiedustellaan yrityksen/yrittäjän tilanne ja tarvittaessa ohjataan yrityspalvelu-verkostossa tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Samalla kartoitetaan mm. yritysten digityökalujen ja palvelumuotoilun tarpeita ja annetaan ohjausta niitä tarjoaviin palveluihin.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 044 7100 313
Toimitusjohtaja Anu Tervonen 044 7287 100

Uusimmat