Olet täällä

11.5.2020 - 10:24

Ympäristöteknisen toimialan ja Kajaanin Veden kuukausitiedote toukokuu 2020

tiedotepohja20kajaani20tiedottaa.jpg
Tiedotteessa kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalueen rakennuttamisen kohteet ja Kajaanin Veden toukokuussa käynnistyvät työmaat ja Käynnissä olevat työmaat.

YMPÄRISTÖTEKNISEN TOIMIALAN JA KAJAANIN VEDEN KUUKAUSITIEDOTE YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA

KUNNALLISTEKNIIKKA JA LIIKUNTA –TULOSALUE

Rakennuttaminen:

Önkkörin kanavan työt ovat viimeistelytöitä vaille valmiina. Toukokuussa tehtävänä viimeistelynä talvella rakennettu polku kavennetaan lopulliseen leveyteen. Polkua ei ole tehty ajettavaksi ajoneuvoilla ja se ei tule kestämään autoliikennettä roudan sulamisen jälkeen. Tästäkin syystä se tullaan kaventamaan sekä keventämään niin, ettei sinne pääse autoilla. Eli ajo polulla on ehdottomasti kielletty.

Muutoin lintutornia ja kalastuslaitureita voi käyttää vapaasti. Lintutornin luona on nuotiopaikka, jossa voi tehdä tulet itse tuoduista pilkkeistä.

Önkkörin kanavan varsinaiset avajaiset järjestetään syksyllä mikäli yleinen tilanne sen sallii.

Kaupunkitaajama-alueen katusaneeraukset ovat käynnistymässä. Maastontie-Karjalankatu-Vuoreslahdentien keveyenliikenteenväylien rakentaminen on alkanut huhtikuussa. Viittatie-Lenkkitie sa-neeraus sekä Koivukoskenkadun hulevesisaneeraus välillä Brahenkatu-Kauppakatu alkaa toukokuun alkupuolella. Lisäksi toukokuussa toteutetaan Nuotiopuiston leikkikentän saneeraus.

Liikuntapuiston pesäpallokentän saneeraus alkaa suunnitelmien mukaisesti vapun jälkeen.

Kauppakadun kävelypainoitteisuuden jatkaminen Koivukoskenkadun ja Lönnrotinkadun välille päästään aikaistamaan yhdellä kuukaudella, jolloin aloitus on kesäkuun puolivälissä ja valmistuminen syyskuun alkupuolella.

Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Teemu Hurskainen puh. 044 710 0625

KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS

Toukokuussa käynnistyvät työmaat:

Vanamonpolun vesihuoltoverkoston saneeraus touko-heinäkuussa 2020. Urakoitsijana toimii Putkistosa-neeraus Eeroa Oy.

Linja-autoaseman alueen runkovesijohdon saneeraus touko-lokakuussa 2020. Urakoitsijana toimii Oy Uponor Infra Ab.

Satamakadun vesihuoltoverkoston saneeraus touko-syyskuun 2020 välisenä aikana. Urakoitsijana toimii Putkistosaneeraus Eeroa Oy.

Kainuunkadun vesihuoltoverkoston saneeraus touko-lokakuun 2020 välisenä aikana. Urakoitsijana toimii Oy Uponor Infra Ab.

Pohjolankadun ja osan Vienankadun vesihuoltoverkostojen saneeraus touko-syyskuun 2020 välisenä aikana. Urakoitsijana toimii Putkistosaneeraus Eerola Oy.

Tapionkadun talousvesiverkoston saneeraus touko-lokakuun 2020 välisenä aikana. Urakoitsijana toimii Oy Uponor Infra Ab.

Kajaanin Vesi ja Kajaanin kaupunki saneeraavat Lenkkitien ja Viittatien katurakenteet, hulevesiverkoston sekä talousvesijohtoverkostot. Työt kohteessa käynnistyvät toukokuussa 2020 ja saneeraustyö on suun-niteltu valmistuvan elokuun 2020 loppuun mennessä.

Pääurakoitsijana kohteessa toimii Pyykkönen Yhti-öt Oy. Saneeraustyöstä aiheutuu haittaa vedenjakelulle ja katualueen liikennöinnille, näistä urakoitsija tiedottaa tarkemmin alueen kiinteistöjä.

Närhipolun ja Peiponpolun vesihuoltoverkostojen saneeraus touko-syyskuun 2020 välisenä aikana. Ura-koitsijana toimii Uponor Infra Oy.

Suvantorannan runkovesijohdon saneeraus touko-syyskuun 2020 välisenä aikana. Urakoitsijana toimii Putkistosaneeraus Eerola Oy. Saneeraustyöstä aiheutuu haittaa Suvantorannan puistoalueen liikenteelle ja Niskantien kevyenliikenteen käytölle Prisman kohdalla. Kiinteistöjen vedenjakeluun saneerauksella ei ole vaikutusta.

Sarapolun ja Kortepolun vesihuoltoverkostojen saneeraus touko-syyskuun 2020 välisenä aikana. Ura-koitsijana toimii Uponor Infra Oy.

Sammonkadun vesihuoltoverkoston saneeraus touko-lokakuun 2020 välisenä aikana. Urakoitsijana toi-mii Oy Uponor Infra Ab.

Käynnissä olevat työmaat:

Kätönlahden jätevedenpumppaamon saneeraus on keskeytetty väliaikaisesti yllättävän louhintatyön vuoksi. Saneeraus pyritään samaan valmiiksi toukokuun viimeisellä viikolla. Urakoitsijana toimii Maansiir-to Niskanen Oy.

Saneeraukset aiheuttavat aika ajoin vesikatkoja, joista saneerausurakoitsijamme tiedottaa tarkemmin kiinteistön omistajia. Vedenjakelukatkokset aiheuttavat putkistoon virtaus- ja painevaihteluja, jolloin ny-kyisten putkien seinämistä voi irrota vuosien aikana sinne kertynyttä sakkaa, joka mahdollisesti voi värjä-tä tai sameuttaa veden hetkellisesti saneerausalueen kiinteistöissä tai jopa laajemmallakin alueella. Ve-den värimuutokset poistuvat vettä juoksuttamalla. Mikäli ongelma jatkuu veden juoksutuksesta huolimat-ta, tulee silloin ottaa yhteyttä vesilaitokselle.

Kajaanin Veden kesän 2020 vesihuoltoverkostojen saneeraukset ja niiden toteutusajat on esitetty myös Kajaanin Veden nettisivuilla ylläpidettävässä häiriökartassa kohdassa Työmaat, www.kajaaninvesi.fi.

Lisätietoja verkostopäällikkö Markku Piirainen, p. 044 7100 276 ja käyttöpäällikkö Marko Kovalainen, p. 044 7100 561.

Uusimmat