Olet täällä

1.6.2020 - 12:27

Ympäristöteknisen toimialan ja Kajaanin Veden kuukausitiedote kesäkuu 2020

tiedotepohja20kajaani20tiedottaa.jpg
Tiedotteessa maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueen kesän aukioloajat, tietoa kaavoituksesta sekä Kajaanin Veden työmaalueet.

YMPÄRISTÖTEKNISEN TOIMIALAN JA KAJAANIN VEDEN KUUKAUSITIEDOTE
YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA

MAANKÄYTTÖ-, SUUNNITTELU JA VIRANOMAISTULOSALUE

Kaavoitus:
Toimistomme on suljettu kaksi viikkoa 20.7.-2.8.2020 välisenä aikana.

Yleiskaavat
Kontiosaari-Kuninkaanniemi: Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 4.5.2020 (§11) Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaavan hyväksymisestä. Kaava täydentää alueen väljää pientaloasutusta olemassa olevan tiestön ja kunnallistekniikan vaikutuspiirissä huomioiden virkistyksen sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön suojelun tarpeet. Kaavan aineisto verkkosivulla: http://www.kajaani.fi/palvelut/kontiosaari-kuninkaanniemi.
Lisätietoja: kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, p. 044 710 0297, osmo.nuutinen(a)kajaani.fi

Harsunlehto: Kaupunginhallitus on päättänyt 12.5.2020 (§90) Metsähallituksen kaavoitusaloitteesta käynnistää tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen Kajaanin Harsunlehdon alueelle. Harsunlehdon suunnittelualueelle on laadittu aiemmin Murtomäen tuulivoimapuiston osayleiskaava, jonka hyväksymispäätöksen Korkein hallinto-oikeus kumosi 16.12.2019 (KHO:2019:160). Suunnittelun aikataulu tarkentuu kesän 2020 aikana.
Lisätietoja: yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin, p. 044 421 4188, ismo.vendelin(a)kajaani.fi

Asemakaavat

Sammonkaari: Asemakaavan muutosalue on nimetty Sammonkaareksi Kajaanin älykäs elinkaarikortteli -hankkeen aikana nimikilpailussa saaman nimen mukaan. Sammonkaari-hanke käynnistyi vuoden 2018 loppupuolella ja sen aikana eri tahoja on osallistettu laajasti. Hankkeen aikana valmistui alueelle mm. viitesuunnitelma, jota voidaan hyödyntää asemakaavan tausta-aineistona ja rakentamisen ohjaamisessa. Asemakaavan muutos tuli vireille 22.4.2020. Alue sijoittuu entisen linja-autoaseman alueelle ja sen eteläpuolella sijaitseville asemakaavoitetuille kerrostalotonteille ja rajautuu Sotkamontien, Lönnrotinkadun ja Sammonkadun katualueisiin. Tavoitteena on, että kaava mahdollistaa toiminnallisesti monipuolisen, arkkitehtonisesti, ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan korkeatasoisen kerrostalokorttelikokonaisuuden toteutumisen. Tavoitteena on myös suojella Eino Pitkäsen suunnittelema kerrostalorakennus. Kaavaluonnos tulee nähtäville kesäkuussa 2020. Tietoa asemakaavahankkeen etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista on saatavilla kaupungintalon aulasta, Pohjolankatu 13 ja kaupungin verkkosivuilta (www.kajaani.fi/palvelut/asemakaavat → Sammonkaari).
Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen, p. 044 714 8285, piia.vayrynen(a)kajaani.fi

Tontti ja paikkatieto:
Toimistomme on suljettu kaksi viikkoa 6.-19.7.2020 välisenä aikana.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu:
Toimistomme on suljettu kaksi viikkoa 6.-19.7.2020 välisenä aikana.
Lisätietoja: Karita Kuittinen, lupasihteeri puh. 044 4214 377.

KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS

Kesäkuussa käynnistyvät työmaat:
Satamakadun vesihuoltoverkoston saneeraus. Työmaa valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Putkistosaneeraus Eeroa Oy.

Käynnissä olevat työmaat:
Vanamonpolun vesihuoltoverkoston saneeraus on käynnistynyt ja valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Putkistosaneeraus Eeroa Oy.

Kajaanin Vesi ja Kajaanin kaupunki saneeraa Lenkkitien ja Viittatien katurakenteet, hulevesiverkoston sekä talousvesijohtoverkostot. Työt kohteessa ovat käynnistyneet toukokuussa 2020 ja saneeraustyön on suunniteltu valmistuvan elokuun 2020 loppuun mennessä. Pääurakoitsijana kohteessa toimii Pyykkönen Yhtiöt Oy. Saneeraustyöstä aiheutuu haittaa vedenjakelulle ja katualueen liikennöinnille, näistä urakoitsija tiedottaa tarkemmin alueen kiinteistöjä.

Närhipolun ja Peiponpolun vesihuoltoverkostojen saneeraus on käynnistynyt toukokuussa 2020 ja se valmistuu heinäkuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Uponor Infra Oy.

Valmistuneet työmaat:
Kätönlahden jätevedenpumppaamo. Urakoitsijana toimii Maansiirto Niskanen Oy.

Saneeraukset aiheuttavat aika ajoin vesikatkoja, joista saneerausurakoitsijamme tiedottaa tarkemmin kiinteistön omistajia. Vedenjakelukatkokset aiheuttavat putkistoon virtaus- ja painevaihteluja, jolloin nykyisten putkien seinämistä voi irrota vuosien aikana sinne kertynyttä sakkaa, joka mahdollisesti voi värjätä tai sameuttaa veden hetkellisesti saneerausalueen kiinteistöissä tai jopa laajemmallakin alueella. Veden värimuutokset poistuvat vettä juoksuttamalla. Mikäli ongelma jatkuu veden juoksutuksesta huolimatta, tulee silloin ottaa yhteyttä vesilaitokselle. Kajaanin Veden kesän 2020 vesihuoltoverkostojen saneeraukset ja niiden toteutusajat on esitetty myös Kajaanin Veden nettisivuilla ylläpidettävässä häiriökartassa kohdassa Työmaat, www.kajaaninvesi.fi.

Lisätietoja
verkostopäällikkö Markku Piirainen, puh. 044 7100 276
käyttöpäällikkö Marko Kovalainen, puh. 044 7100 561

Uusimmat