Olet täällä

30.6.2020 - 16:38

Ympäristöteknisen toimialan ja Kajaanin Veden kuukausitiedote heinäkuu 2020

Kajaani sininen 2019
Tiedotteessa on tietoa: Ämmänpuron puistoalueelle rakennetaan hulevesikosteikkoa ja ojanreunoja siistitään, Sammonkaari -hankkeen aiesopimus on allekirjoitettu, Kajaanin Veden käynnistyvät, käynnissä olevat ja valmistuneet työmaat.

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA
KUNNALLISTEKNIIKKA JA LIIKUNTA –TULOSALUE

Katu- ja puisto-yksikkö

Ämmänpuron puistoalueelle rakennetaan hulevesikosteikkoa ja ojanreunoja siistitään. Kosteikon tarkoituksena on tasata hulevesien virtaamaa ja puhdistaa kaupunginlampeen virtaavaa hulevettä. Työt valmistuvat kesä-heinäkuun vaihteessa.
Lisätietoja: hortonomi Hanna Pasula, puh. 08 61551 (vaihde)

MAANKÄYTTÖ-, SUUNNITTELU JA VIRANOMAISTULOSALUE

Sammonkaari-hankkeen aiesopimus on allekirjoitettu

Kajaanin kaupunki, Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari, Sakela Rakennus Oy ja RPK Rakennus Kemppainen Oy ovat allekirjoittaneet Sammonkaari -hankkeen aiesopimuksen. Aiesopimuksen voimassaoloaikana on tarkoitus löytää soveltuva ja parhaiten Sammonkaari -hankkeen teemoja mukaileva toteutusmalli. Sopimuksella osapuolet vahvistivat tahtotilansa ja tavoitteensa jatkoneuvotteluille. Sammonkaari –hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Kajaanin keskustaan entisen linja-autoaseman paikalle moderni, ekologinen sekä helposti saavutettava asuinalue vahvistamaan Kajaanin keskustan elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Hankkeeseen voi tutustua lisää sen omilla verkkosivuilla www.sammonkaari.fi

Lisätietoja: projektipäällikkö Toni Pöllänen, p. 044 7100 051, toni.pollanen(a)kajaani.fi, info(a)sammonkaari.fi

KAJAANIN VESI -LIIKELAITOS

Heinäkuussa käynnistyvät työmaat

Ristikadun jätevedenpumppaamon saneeraus. Urakoitsijana toimii Pyykkönen Yhtiöt Oy. Suvantorannan runkovesijohdon saneeraus. Urakoitsijana toimii Putkistosaneeraus Eerola Oy. Pohjolankadun vesihuoltoverkostojen saneeraus. Urakoitsijana toimii Putkistosaneeraus Eerola Oy.

Käynnissä olevat työmaat

Vanamonpolun vesihuoltoverkoston saneeraus. Valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Putkistosaneeraus Eeroa Oy.

Kajaanin Vesi ja Kajaanin kaupunki saneeraa Lenkkitien ja Viittatien katurakenteet, hulevesiverkoston sekä talousvesijohtoverkostot. Saneeraustyö on suunniteltu valmistuvan elokuun 2020 loppuun mennessä. Pääurakoitsijana kohteessa toimii Pyykkönen Yhtiöt Oy. Saneeraustyöstä aiheutuu haittaa vedenjakelulle ja katualueen liikennöinnille, näistä urakoitsija tiedottaa tarkemmin alueen kiinteistöjä.

Närhipolun ja Peiponpolun vesihuoltoverkostojen saneeraus. Valmistuu heinäkuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Uponor Infra Oy.

Valmistuneet työmaat

Kätönlahden jätevedenpumppaamon. Urakoitsijana toimi Maansiirto Niskanen Oy.

Saneeraukset aiheuttavat aika ajoin vesikatkoja, joista saneerausurakoitsijamme tiedottaa tarkemmin kiinteistön omistajia. Vedenjakelukatkokset aiheuttavat putkistoon virtaus- ja painevaihteluja, jolloin nykyisten putkien seinämistä voi irrota vuosien aikana sinne kertynyttä sakkaa, joka mahdollisesti voi värjätä tai sameuttaa veden hetkellisesti saneerausalueen kiinteistöissä tai jopa laajemmallakin alueella. Veden värimuutokset poistuvat vettä juoksuttamalla. Mikäli ongelma jatkuu veden juoksutuksesta huolimatta, tulee silloin ottaa yhteyttä vesilaitokselle.

Kajaanin Veden kesän 2020 vesihuoltoverkostojen saneeraukset ja niiden toteutusajat on esitetty myös Kajaanin Veden nettisivuilla ylläpidettävässä häiriökartassa kohdassa Työmaat, www.kajaaninvesi.fi.

Lisätietoja: verkostopäällikkö Markku Piirainen, puh. 044 7100 276 ja käyttöpäällikkö Marko Kovalainen, puh. 044 7100 561.

Uusimmat